Sunday, December 28, 2008

Irael, Gazabombningarna, AB, Exp

Söndagen den 28.12. 2008
SVT, Text
Sid. 100. Iaraeliska marktrupper runt Gazaremsan.
Sid. 130 FN kräver omedelbart eldupphör
Sid. 131 Israeliska marktrupper runt Gazaremsan
Sid. 132 Gazaborna söker skydd undan bomberna

Expressen - sidan 1, Spritfesterna du inte fick se i TV i stjärnorna på slottet
Aftonbladet - sidan 1, Stjärnorna på slottet om Loffes kollaps

De borde skämmas de journalister och redigerare som gör kvällstidningarna och gör en sådan prioritering av nyheterna en dag som denna.

Turkiets premiärminister säger i ett uttalande att det Israel nu gör är ett brott mot mänskligheten.
Sveriges utrikesminister säger i Rapport och Aktuellt - Nu måste vi vädja till förnuftet

Bildt borde skämmas.

Sunday, December 07, 2008

Regeringen Reinfeldts missbedömningar

Den 22 september 2008.
Anders E Borg går upp i Riksdagens talarstol och presenterar den högerledda regeringens förslag till statsbudget för 2009.

Då räknade den moderate finansministern med följande tillväxttal
2008 - 1.5 procent, 2009 - 1.3 procent, 2010 - 3.1 procent.
(1 procent betyder en tillväxt av BNP på drygt 30 miljarder)
I Finansplanen som tillhör budgeten skrev Anders E. Borg "Konjunkturnedgången beräknas dock i ett historiskt perspektiv bli relativt mild".

Alla krisrapporter som kommit under hösten har finansministern besvarat med att hänvisa till den "superbudget" som presenterades den 22 september. Den budget där regeringen räknade med att tillväxten skulle bli 1.5, 1.3 och 3.1 under åren 2008-2010.

Mindre än tre månader senare är vi inne i en recession.
(Recession innebär att BNP minskar)

Nu säger Borg "Vi har en lång mörk, kall vargavinter framför oss". Hallå ! Vad har Ni sysslat med på finansdepartementet under hösten?

Jag anklagar inte regeringen för finanskrisen eller konjunkturnedgången, men det jag listar här nedan skall med kraft läggas Borg och regeringen till last
1. Att de trots alla larm inte förutsåg konjunkturnedgången .
2. Att de blundade för den finanskris som sedan länge var akut i USA.
3. Att de nu mitt i ett skyfall av varsel över hela landet och värst i Västra Götland och med en
av Konjunkturinstitutet konstaterad recession fortsätter att hänvisa till "superbudgeten"
från den 22 september då man räknade med tillväxt de närmsta tre åren.
4. När regeringen äntligen kommer med ett "paket" är det enligt alla bedömare inklusive KI
och regeringens egna experter alldeles för litet och dessutom i vissa stycken alldeles fel.
5. Förutom att regeringen i detta lilla paket inte hade något om fördonsindustrin så fortsätter
regeringens företrädare "prata ner" både Volvo och Saab. I kvällens ( 7 december) Agenda i
SVT 2 talade Reinfeldt om att SAAB är i stort sett osäljbart och för några dagar sedan skrev Expressens expert på fordonsindustrin med adress tilll Maud Olofsson ungefär så här - sluta prata skit om Volvo.

Nu är det dags för den borgerliga regeringen att lägga prestigen åt sidan, erkänna att man har haft fundamentalt fel och, gärna i samarbete över blockgränserna, göra allt för att mildra konsekvenserna av finanskris, lågkonjunktur och sina egna tillkortakommanden. Socialdemokraterna har tidigare visat att när det gäller Sverige är vi alltid beredda ställa upp.

Monday, November 17, 2008

Motion till Partikongressen 2009

Den här motionen lämnades in till Borås arbetarekommun

En politik för rättvisa, solidaritet och jämlikhet

Tage Erlander sade ofta ungefär så här ”adelsmärket” på en god politiker är att hon eller han inte sticker upp fingret i luften och känner hur de politiska vindarna blåser utan hon och han sätter sig ner tillsammans med sina kamrater och funderar på vad som är riktigt, rättvist och rättfärdigt, sedan går han och hon tillsammans med sina kamrater ut och bildar opinion för detta.


Olof Palme hävdade alldeles bestämt, att han var fullständigt övertygad om att även de som har det ekonomsikt och på annat sätt relativt bra vid närmare eftertanke håller med om att minskade klyftor är bra för alla även för de i olika avseenden välsituerade. Det finns flera skäl för detta, dels den rena solidaritetstanken, att vi skall ställa upp för varandra, dels därför att ökade klyftor leder till sociala motsättningar i samhället och ett sådant förhållande är till nackdel för alla även de som har det jämförelsevis bättre.


Ingvar Carlsson skriver tillsammans med Anne-Marie Lindgren i boken ”Vad är socialdemokrati?” ”Socialdemokratisk välfärdspolitik motiveras ideologiskt av såväl frihets-, jämlikhets-, som solidaritetskraven”. ”Det är en djupt känd övertygelse hos båda oss som skriver detta att jämlikhet mellan medborgarna är den enda möjlig grunden för ett samhälle som på en gång är socialt stabilt och öppet för förändringar”

Förra gången de borgerliga hade regeringsansvaret 1991-94 talade de, särskilt dåvarande statsminstern, mycket om systemskifte både före valet och under regeringstiden, men de gjorde inget sådant. Kanske beroende på att Bildt-regeringen hade fullt upp med att totalt undergräva landets ekonomi.


Den nuvarande högerregeringen och de i den ingående partierna nämnde inte med ett ord i valrörelsen 2006 att de sökte mandat för ett systemskifte. Icke desto mindre – nu genomför de just detta. På område efter område för de en politik som gör Sverige hårdare och kallare.


Man sänker skatterna, mest för de som har mest. De har beslutat att den som är sjuk, arbetslös, förtidspensionär, pensionär, föräldraledig skall betala högre skatt att den som är ung, frisk och har ett arbete.


Arbetslöshetsförsäkringen bryts sönder.

Sjukförsäkringen brutaliseras.

Sjukvården privatiseras.

Allmännyttan säljs ut.

Marknadshyror förbereds.

Privata vårdförsäkringar ger förtur i den allmänna vården.

Vuxenutbildningen skärs ned.

Bostadspolitiken formligen läggs ned.

Arbetslösheten nonchaleras


Det vi här nämnt skall bara ses som exempel på den mycket medvetna strävan den nuvarande högerregeringen har att i grunden förvandla Sverige. Förvandla Sverige till ett land där den rike, den unge, den duktige, den friske sätts i högsätet. Under det mer än halva århundrade som vårt land förvandlades från Fattigsverige till ett välfärdsland var ledordet, som omfattades av de allra flesta, solidaritet. Den nuvarande regeringspolitiken tycks ha som motto ”satsa på dig själv, andra får klara sig själva”.

Det finns de som säger att politiken måste bli modern.

Naturligtvis måste politiken anpassas till de rådande omständigheterna, men det är inte modernt att bejaka klyftor och förminska rättvisan.


När denna motion skrivs har vi en global finanskris och en begynnande lågkonjunktur som kommer att svepa över världen. Eftersom högerregeringen anser att allt som behöver göras redan är gjort, inga nya åtgärder är nödvändiga kommer verkningarna att slå blint och hård också över vårt land. Allt tyder på att på alla samhällsområden kommer situationen att vara värre, arbetslösheten högre, klyftorna större, segregationen värre, utslagningen allt mer brutal.


Precis som många gånger tidigare kommer det att bli vårt partis uppgift att, efter en valseger, ta ansvar för vårt land. Ta ansvar för hela vårt land. Ta ansvar för alla som finns i vårt land.

Låt oss gå till val med samma övertygelse som Ingvar Carlsson, ”att demokratin och politiken är ett bättre instrument för medborgerligt inflytande än någonsin marknaden är och kan bli”.

Låt oss gå till val med övertygelsen att socialdemokratisk politik är precis lika riktig, rättvis och rättfärdig 2010 som på Tage Erlanders dagar.


Låt oss gå till val med övertygelsen att medborgarna även de som har det ekonomiskt relativt bra, delar Olof Palmes uppfattning att minskade klyftor ger oss ett bättre samhälle för alla.


Efter tre års borgerligt vanstyre beslutade Partistyrelsen när man 1994 fastställde valmanifestet att i alla delar vara fullständigt uppriktig mot väljarna. Vi beskrev de jättelika underskott den borgerliga regeringen åstadkommit. Vi berättade om den fördubblade statsskulden och den tredubblade arbetslösheten. Vi lovade inte guld och gröna skogar. Tvärtom – vi berättade om de skattehöjningar och nedskärningar som vi menade var nödvändiga. Väljarna förstod allvaret. Väljarna uppskattade vår uppriktighet. Väljarna kände ansvar. Väljarna gav oss socialdemokrater ett mandat för att göra det vi talat om.


Låt oss göra på samma sätt 2010. Låt oss ta väljarna på allra största allvar. Låt oss i klartext tala om vad vi vill göra. Låt oss använda all vår energi för att agitera för våra idéer. Låt oss återupprätta solidariteten, omtanken, ansvarstagandet för hela vårt land.


Det blir den av 2009 års kongress valda Partistyrelsen som kommer att fastställa det valmanifest vi skall gå ut till väljarna med.


Vi föreslår därför Partikongressen besluta


att uppdra åt Partistyrelsen att vid utarbetandet av valmanifestet inför 2010 års val beakta de i denna motion berörda frågorna om rättvisa, jämlikhet och solidaritet.

Borås i november 2008


Arne Kjörnsberg

Anders Österberg


Sunday, November 09, 2008

Odells ekonomiskola 16

Finansmarknadsminister Mats Odell var inbjuden till dagens Agenda. Meningen var, om jag förstod det rätt, att Odell skulle kommentera, dels rent allmänt varför skattebetalarna alltid skall ta ansvar för problem som giriga och ibland bluffande direktörer och s.k marknadsaktörer åstadkommer, dels förklara varför investmentbanken Carnegie skall skyddas trots att, för att citera programledaren i Agenda Karin Hübinette "Carnegie har en brottsregister som är värre än den värste kåkfarare".

Odell hade i vanlig ordning inga svar. Precis som alltid lät han bara munnen gå, vilket leder till att han bara körde med tomma fraser. Idag var det "vi skall komma ihåg" omväxlande med "man skall komma ihåg". I det korta inslag, på cirka fyra minuter, som Odell fick vara med lyckades han få med ovanstående formulering fem eller möjligen sex gången. Men svara på frågor gjorde han inte.

Lärdomen i Odells ekonomiskosla 16 är alltså - Vill Du inte svara - "bala" bara på.

För övrigt fanns det en pratkvarn till i samma program. Det var Folksams marknadsanvariga som inte svarade på Hübinettes fråga om varför Folksam äger aktier i ett sådant företag som Carnegie. Det kan man ju fråga sig - kanske skäl för Anders Sundsröm att svara.0

Thursday, November 06, 2008

Hvad hvilja socialdemokraterna ?

För många år sedan, 30-35 eller kanske mer, frågade ABF-distriktets dåvarande ombudsman, Astor Emanuelsson mig om vad jag tänkte på när han sade "6 nov".

Som så många andra svarade jag. "Slaget vid Lutzen 1632". Visst var det rätt, men Astor lärde mig tänka på en annan sak också förknippat med detta datum.

6 nov. 1881, idag för 127 år sedan, talade August Palm på Hotell Stockholm i Malmö under rubriken "Hvad hvilja Socialdemokraterna?"

August Palm talade om sama saker som vi fortfarande kämpar för. "Alla människors lika värde. Frihet, jämlikhet, broderskap". Vi formulerar oss delvis annorlunda i dag, men i grunden är det samma saker det handlar om. Vi skall fortsätta den kampen.

Saturday, October 11, 2008

Utgiftstak och överskottsmål

Utgiftstak och överskottmål har varit ofta använda ord i massmedia de senaste dagarna.

Utgiftstak fastställs av riksdagen för det kommande året plus år två och tre. Detta tak förändras sedan rullande.

Överskottsmål - Efter det att svenska folket, med socialdemokraterna i regeringsställning, fått den otacksamma uppgiften att städa upp i moraset efter regeringen Bildts härjningar 1991-94, beslutade vi socialdemolkrateratt det skulle införas ett överskottsmål. På den tiden var det två procent av BNP ( Bruttonationalprodukten). Jag har förstått att det nu är ändrat till en procent. Detta ord "överskottsmål" har som sagt singlat runt i debatten. Ingen har kommit ihåg att säga eller skriva de i detta sammanhang viktiga orden över en konjunkturcykel. Tanken är alltså, att när ekonomin går bra skall man ha ett större överskott än en procent för att vi i sämre tider skall kunna ha under en procent, ja till och med kunna underbalansera budgeten om det behövs för att få fart på ekonomin och bekämpa arbetslösheten

Under mina sista åtta år i riksdagen när jag var ordförande först i Skatteutskottet och sedan i Finansutskottet och deltog i budgetförhandlingarna hade vi aldrig några problem med våra samarbetspartier i denna del. Vi var alltid överens om detta.

Den nu pågående och, tycks det, allt mer svårbekämpade finans- och kreditkrisen som är på väg in i en djup och troligen långvarig lågkonjunktur kommer, tror jag, att ställa gamla sanningar i en ny dager. Jag är alldeles övertygad om att de ekonomer av facket som inte är ideologiskt förblindade under den kommande hösten, vintern, våren kommer att starta en debatt där de frågar sig, om inte globaliseringen av ekonomin kräver nya tankar. Kanske är det mindre ekonomisk normpolitik och mer keynsianism som kommer att tränga sig på?

Stockholm Open

Ett något annorlunda inlägg.

I kväll såg jag ett inslag i SVT om tennisturneringen Stockholm Open. Inslaget handlade inte särskilt mycket om tennis, men desto mer om sponsring och sponsorer. Då drog jag mig till minnes hur hela Finansutskottet, där jag då var ledamot, inbjöds till en kväll med middag och tennis. Det bör ha varit 1996 eller 1997. Jag räknade snabbt ut att värdet på det vi inbjöds till var minst 1.000:-. Klart över "mutgränsen" alltså. Jag skrev till det inbjudande företaget och tackade nej för egen del och förklarade varför. Det gick två dagar så fick alla Finansutskottets ledamöter ett brev från företaget ifråga. I brevet tog de tillbaks sin inbjudan och förklarade varför och talade om att jag påpekat det felaktiga. Jag minns hur Johan Lönnroth tyckte att det jag gjort var jättebra. Han var bara sur på sig själv som inte kommit på samma sak. En del andra ledamöter i utskott var mindre glada för att inte säga direkt sura.

Friday, October 10, 2008

En halv pudel

För någon dag sedan skrev jag att partiledningen gjorde ett "formidabelt misstag" när man meddelade att man skulle ha en gemensam presskonferens med mp för att tala om fördjupat samarbete syftande till koalitionsregering efter valet 2010. V uteslöts brutalt.

Detta väckte, som jag tycker, berättigad upprördhet i de djupa partileden. I dag, fredag, har partiordförande gjort, som Mona själv säger, en "halv pudel". Klokt så. Ta nu nästa steg. Vi bör tala om, och jag är ganska säker på att partikongressen 2009 kommer att säga det, att vi socialdemokrater går ut i valkampen och ber väljarna om förtroende för att bilda en socialdemokratisk regering. Sedan får väljarnas utslag vid valurnorna visa om detta är möjligt. Så gjorde Per Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson ja faktiskt också Göran Persson. Det förhållningssättet duger gott nog också på 2000-talet.

Låt oss istället för taktiskt dribblande som så ofta leder till problem, arbeta långsiktigt för att föra ute våra ideér om rättvisa, rättfärdighet och solidaritet. Låt oss arbeta som vi gör med "Proteströrelsen i B orås". Ut på gator och torg, i skolor och på arbetsplatser. Vi skall vara där människorna finns inte i första hand för att tala om hur det är utan för att lyssna och samtala.

Wednesday, October 08, 2008

Formidabelt misstag

I dag, nej förresten eftersom det i skrivande stund är efter midnatt, i går fick jag kl. 16.43 på min mobil följande meddelande.

"Rödgrönt samarbete! Se pressträffen och läs mer på socialdemokraterna.se"

Jag svarade kl. 16.54, kortfattat som man gör på sms. "Jag har läst. Detta är ett formidabelt misstag. Regera med ett parti som älskar privatskolor, gör upp med borgarna om författningsdomstol och försämrad arbetsrätt. Inte särskilt klokt för att uttrycka det försiktigt". A.Kj

Visst svarade jag snabbt, men verkligen inte överilat. Under kvällen har jag funderat. I den senaste opinionsundersökningen har vi själva mer än fyra procentenheters övervikt över de borgerliga partierna. Eftersom Kd ligger under fyraprocentspärren är övervikten egentligen ungefär sju procent. Varför skall vi i det läget göra upp om en långsiktigt samarbete med ett parti som är direkt fackföreningsfientligt, älskar privatskolor, ofta uttalar sig för privatisering av olika delar av vår gemensamma sektor och vill låta jurister överpröva de folkvaldas beslut? Jag vidhåller - detta är ett formidabelt misstag och jag är mycket, mycket överraskad över att Partistyrelsen ställt sig bakom detta initiativ. För Partistyrelsen står väl bakom?

Så några tankar som inte är av samma principiella slag. Om jag skall vara vänlig - partiledningen kunde naturligtvis inte veta att Volvo i dag skulle komma med sitt jättevarsel, även om det inte var så svårt att gissa att något allvarligt var på gång efter att för en vecka sedan hört Volvos nye vd uttala sig. Däremot visste alla att det var jättekris på de internationella marknaderna, bankkriser, bolånekriser och allt vad vi matats med de senaste veckorna och månaderna. I det läget går vårt parti ut med detta. Man tar sig för pannan. Var skall detta sluta?
Till slut - det skulle inte förvåna mig ett vitten om Vänsterpartiet som en direkt följd av detta i nästa opinionsundersökning ökar ett par procentenheter. Vi får se.

Masken faller

Så föll då masken. Anders E borg, finansminister i högerregeringen har i två års tid varje gång han fått frågor av journalister lagt huvudet på sned, försökt se statsmannamässig ut och inlett sitt svar oavsett frågans innehåll med - "all forskning visar".

Nu verkar det som Anders E Borg börjar bli stressad för i går, tisdag, när han ombads kommentera Socialdemokraternas alternativa budget var svaret i Rapport 19.30. "Man höjer bidragen för att inte arbeta". Masken har fallit.

"Bidragen" Borg talar om är sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensionerna. Som sagt MASKEN HAR FALLIT. Bildt talade 1991-94 om systemskifte och gjorde det inte. Borg och Reinfeldt talar inte om det. De genomför Systemskiftet.

Monday, October 06, 2008

Prote(S)trörelsen i Borås


Idag var det den 4:e måndagen i följd som vi var på Stora Torget i Borås mellan 12.15 och 13.00.

Vi kommer att vara där varje måndag till valet i september 2010.

Idag var vårt krav: " Sluta jaga sjuka människor"

Nästa måndag protesterar vi mot pensionärsskatten.

Saturday, October 04, 2008

Anders E Borg

Anders E Borg, finansminister i den borgerliga regeringen är knäpptyst när företrädare för de fyra största ekonomierna inom EU, Frankrike, Tyskland, England och Italien är på Frankrikes inbjudan i dag, lördag, samlade för att diskutera gemensamma åtgärder inom EU mot den finansiella krisen. Lägg märke till gemensamma.

EU:s övriga 23 medlemsländer är inte inbjudna. Finlands finansminister har såpass mycket kurage att han vågar ryta till. Anders E Borg är knäpptyst. Har han kanske inte några forskningsresultat att hänvisa till? (Han, Borg brukar ju alltid säga "all forskning visar")

Är det kanske så att han inte får uttala sig?

Friday, October 03, 2008

Talmannen

Den 8 september 2008 skrev jag nedanstående brev till Riksdagens Talman. Eftersom e-brevet är diariefört i Sveriges Riksdag är det i någon slags mening offentligt.

"Talman Per Westerberg
Riksdagen


Din företrädare som Talman "läxade" vid några tillfällen upp Statsministern när han ansåg att regeringen inte visade tillbörlig respekt för Riksdagen. Han gjorde detta som främste företrädare för Riksdagen. Jag uppfattade det alltid som Du och övriga vice talmän delade dåvarande Talmannens strävan att "Riksdagens Kammare skulle vara den centrala punkten för landets politiska debatt."

Under de senaste veckorna har nuvarande regering "åkt runt på turné" till it-företag, äldreboenden, universitet och allt vad det är och i stort sett varje dag "pytsat ut" delar av det förslag till budgetproposition som, om jag förstått det rätt, skall presenteras för Riksdagen den 16 eller 17 september.
Mot bakgrund av vad jag skrev inledningsvis är det med den allra största förvåning jag noterat att Du som Riksdagens främste företrädare inte har slagit vakt om Riksdagen som första statsmakten.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot"

I dag den 3 oktober har en av Talmannens medarbetare ringt mig på Talmannens uppdrag och undrat om det är ok om Per Westerberg ringer mig för att samtala om det jag skrivit om. Först svarade jag ja, men vid närmare eftertanke (två minuter senare) ringde jag tillbaks och sade att jag vill ha ett skriftligt svar. Mitt skäl var och är att jag vill inte för massmedia, som känner till mitt brev till Talmannen, redovisa vad han svarat mig. Det är bättre att medierna kan läsa det själva.

Det skall bli spännande att se vad som händer. Kommer det att ta tre-fyra veckor till innan jag hör något?

Thursday, October 02, 2008

Finanskrisen och Reinfeldt

På SVT Text kan man idag den 2.10. 2008 bl.a. läsa
- Bankerna litar ine på varandra
- Högsta bolåneräntan på 12 år
- Räntan på ett lån på 1 miljon har på något år ökat från 4.75 till 6.65. Det betyder att månadskostnaden har gått upp från 4.000 till 5.500 kronor
- Varslen i sept. 7.100
- I dag varslar
Smålandsvillan 25 personer
Ursvikens Mekaniska 25
DSM i Strängnäs 100
Det spekuleras i att Volvo kommer att varsla ytterligare mellan 500 och 900 anställda under okt.

För 10 dagar sedan uppmanade moderatledaren Fredrik Reinfeldt människor i vårt land att handla mer, byta jobb, köpa hus.
Har den mannen inga ekonomiska rådgivare? Kan han inte förutse någonting?

Wednesday, October 01, 2008

Knacka dörr 3

Fotarbetet fortsätter. I kväll har företrädare för Partidistriktets aktivitetsgrupp varit i Örby för att tillsammans med medlemmar i Örby socialdemokratiska knacka dörr. Det var verkligen roligt, alldeles särskilt roligt var det att 50 procent av "styrkan" var SSU-are. Vi fick flera nya medlemmar till partiet.

I kväll blev min unge SSU-kamrat och jag inbjudna till en äldre man och där blev vi sittande i en halvtimme i ett väldigt trevligt samtal . Vi lärde oss mycket av denne man. Det bär vi med oss och det kommer vi ihåg alldeles särskilt när vi är tillbaks i Örby den 5 november för att fortsätta vårt "fotarbete" i "röda" Örby.

Monday, September 29, 2008

Finanskrisen och Greenspan

För elva månader sedan, den 31.10 2007 skrev jag om den då, som jag förutspådde, förestående räntehöjningen från Riksbanken. Jag funderade över vad den av den svenska regeringen förda och aviserade politiken skulle leda till för svenska löntagare. Jag skrev om att när konjunkturen om något år går ner, arbetslösheten ökar, räntorna går upp ett flertal gången, a-kassan är sänkt,Fastighetspriserna sjunker och elpriserna går upp kommer många hushåll att få stora bekymmer. För att förutse detta behövde man inte vara något nationalekonomiskt snille slog jag fast. Nu kan vi alla avläsa hur det gick.

I samma blogginlägg skrev jag om en intervju med tidigare amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan som jag läst. Greenspan var djupt orolig. Finansmarknaderna börjar allt mer likna hur det var 1987 och 1998 sade Greenspan. Han pekade på de kraftiga svängningarna på världens börsr, krisen på bolånemarknaden i USA. Han befarade att en tvärbromsning i världsekonomin var på gång.

Sedan dess har det alltså gått elva månader. Jättekris i USA. Just när jag skriver detta sitter amerikanska Representanthuset och röstar om ett krispaket på 700 miljarder dollar, ungefär 4.600 miljarder svenska kronor i ett försök att rädda den amerikanska finansmarknaden. Till detta skall läggas de förstatliganden som Bushadministrationen redan gjort. I Europa har förstatligandena av banker och kreditinstitut också börjat. Island, Storbrittanien, Beneluxländernas regeringar har också tvingats in på samma väg. I Sverige uppmanade statsministern förra veckan oss svenskar att handla, köpa hus och byta arbete. Hur är den mannen funtad? Kommen så här långt gick jag ifrån för att titta på Aktuellt i SVT och fick då reda på att Representanthuset sagt nej. Mats Odell står i TV och garanterar att någon risk för de svenska bankerna är det inte. De är väldigt väl rustade, oerhört väl kapitaliserade och väldigt starka. Vad vet Marknaden( den med stort M) som inte Odell vet eftersom Swedbank i dag föll
med 18.6 procent för att ta ett exempel? Ja, Marknaden kanske vet att Swedbank löper stor, kanske mycket stor risk att förlora en massa pengar i Baltikum där fastighetspriserna nu faller med rasande fart och låntagare kommer in på bankkontoren med nyckelknippan och förklarar att de inte kan betala sina lån.

P.S. 4.600 miljarder är lika mycket som fyra och halv gånger hela den svenska statsbudgeten.

Sunday, September 14, 2008

FRA-frågan igen

Det var minst sagt överraskande nyheter om hur det går till i de borgerliga partiernas riksdagsgrupper som SVT kunde redovisa i kväll.

Birgitta Ohlsson talade om att hon och andra i folkpartiet togs in en och en till förhör. Det riktades öppna och förtäckta hot mot oss som var motståndare. Birgitta Ohlsson tyckte också att det var "politisk show" som Federly sysslade med i Riksdagens talarstol när han hulkade och tårarna rann.

Enligt flera uppgifter från Moderaternas gruppmöte den 17 juni som SVT redovisade så utvecklades på mötet något som liknande lynchstämning. Någon moderat frågade om "skottet skulle komma inifrån mot den moderate statsministern"? Karl Sigfrid (m) skulle genom sitt motstånd "äventyra en borgerlig regering efter valet 2010". Fortfarande enligt SVT så skall Reinfeldt sagt till Sigfrid att "du är den svaga länken" och "att nu är det bara du kvar".

Till slut tvingades Sigfrid begära kvittning.
Kvittningssystemet är till för att sjukdom, att en ledamot måste vara borta för resa, inrikes eller utrikes exempelvis delegat i FN inte skall förändra majoritetsförhållandena i Riksdagen. Detta system använde alltså, fortfarande enligt SVT, moderaterna för att få tyst på en av sina egna ledamöter. Frågan är - vet Talmannen om detta? Vet s-kvittningsmännen om detta missbruk av systemet?

Monday, September 01, 2008

Sifo om ekonomin

Opinionsinstitutet SIFO har frågat svenska folket vem som är bäst på att sköta landets ekonomi.

Svar:
Socialdemokraterna 44 %
Borgerliga regeringen 36 %

Någon som är förvånad? Inte jag. Vi är många som kommer ihåg förra gången. Vi minns när Carl Bildt (m) dåvarande statsministern och finansministern Anne Wibble kom ut från kräftskivan på Harpsund, den 8 augusti 1992 tror jag det var, och lät meddela att de bedrev ingen "kvartalspolitik" och det var bara okunniga semestervikarier som varnade för en ekonomisk kris.

Vi socialdemokrater försökte men Carl Bildt viftade bort våra synpunkter. Det var bara skrämselpropaganda enligt moderatledaren. Under de kommande två månaderna denna förskräckliga höst hade vi vid något tillfälle 500 procents ränta, hela tiden galopperande underskott och fruktlösa försök att försvara den fasta kronkursen. När Riksbanken en dag tvingades släppa försvaret sjönk kronan med 36 procent mellan 14.28 och 14.29 alltså på en minut. Detta kommer säkert många ihåg. De kommer också ihåg hur det var två år senare i augusti, september 1994. När vårt land skulle betala ut 1 krona hade vi 40 öre, resten fick vi gå någonstans och låna.
Efter svenska folkets dom vid valet i september 1994 fick Bildt, Wibble, Alf Svensson (kd) och de andra i borgarregering avgå. Vi socialdemokrater fick överta ansvaret och därefter följde några hårda år när svenska folket med oss i ledningen fick röja upp i moraset efter som Bildt sade "den mest kompetenta regeringen i modern svensk historia".

Detta minns människor. Är det fortfarande någon som är förvånad över SIFO-siffrorna om ekonomin?

Sunday, August 31, 2008

FRA - Norska protester

Det är inte bara svenskar som protesterar mto den av Riksdagen antagna FRA-lagen.

Nu sällar sig oppositionspartierna i Norge till protestskaran.
Stora delar av internettrafiken till och från Norge går via svenska servrar. Norska medborgare och norskt näringsliv kan komma att övervakas, säger norrmännen.

Är det inte lika bra att den högerledda regeringen nu lyssnar på vad förre Säpo-chefen Anders Eriksson säger. Ta tillbaks lagen, tillsätt en parlamentarisk utredning och börja om från början, föreslår Eriksson.Reinfeldt och Tolgfors bör skriva en proposition som bereds av Försvarsutskottet. Förslaget bör vara att Riksdagen beslutar slopa den lag som antogs i juni.

Tuesday, August 12, 2008

Tolgfors och försvaret

Vi betalar tillsammans knappt 40 miljarder per år till försvaret. 40 miljarder är lika mycket som ett år och åtta månaders barn- och studiebidrag till landets alla barn och ungdomar kostar.

Vad får vi för det? Om man skall döma efter vad landets försvarsminister, Löspluggen Sten Tolgfors har att säga är svaret - Ingenting. Den mannen, tomhylsan som förre försvarsministern Mikael Odenberg (m) kallar honom, bara pratar och pratar och pratar. Jag har sysslat en del både med försvarspolitik, även om det är många år sedan, och ekonomi men jag förstod inte "ett jota" av vad Tolgfors sade i Aktuelltinslaget i kväll den 12 aug. Frågan är om han själv förstod vad han sade?

Försvaret kostar alltså 40 miljarder. Det tar ett år innan vi kan ställa 10.000 man på fötter för att försvara Sverige, säger försvarsministern. Våra utlandstrupper skulle, enligt Tolgfors, inte kunna stanna i Tchad när regnperioden kom. Och mer parentetiskt. Försvaret kunde inte ställa upp med en fulltalig Högvakt sistlidna jul- och nyårshelg. Vad sysslar de med? Vad använder Tolgfors alla pengar till? Vem skall försvara Sverige? FRA om man skall döma av vad Löspluggen, Tomhylsan Tolgfors rapar upp varje gång någon journalist finns i närheten.

Sunday, July 27, 2008

Barbariet triumferar

Idag avrättades 29 personer i Iran. Avrättningsmetoden hängning.
De avrättade var enligt Iransk TV kända banditer. De var dömda för droghandel, mord, våldtäkt eller för att ha hotat "den allmänna säkerheten och freden".

Detta är barbariets slutliga triumf.

Dödsstraff kan aldrig försvaras oavsett om det är i Kina, Iran, Saudiarabien eller USA. Dödsstraff måste alltid fördömas. Vem eller vilka har rätt att utmäta detta slutgiltiga straff? Ingen.

Thursday, July 17, 2008

FRA-avlyssning - Motståndet lönar sig?

Så har då sex folkpartistiska riksdagsledamöter ändrat sig. Kan man lita på det? Vad är det som hänt på den knappa månad som gått sedan riksdagen röstade igenom den lag som innebär att FRA kan avlyssna alla sms, e-brev och telefonsamtal.

Vad vet Birgitta Ohlsson, fp, som avstod vid omröstningen, och Cecilia Wikström, fp, som röstade ja, i dag, som de inte visste för en månad sedan? Jag tror inte vi som är motstådare till denna totalavlyssning skall slappna av. Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson Jan Björklund och Göran Hägglund har låst sig så hårt så de får svårt att krypa ur. Reinfeldt sade ju bara för någon vecka sedan att diskussionen ebbar snart ut. Björklund håller, hur otroligt det än låter med den mannen, tyst och skickar fram den stackars partisekreteraren Eric Ullenhag.

Jag tycker, att vi som anser att det är fel att övervaka hela svenska folket fortsätter och förbereder oss så att vi är tiotusentals kanske hundratusentals personer som sänder e-brev, sms och talar i telefon och då ser till att vi har med ett antal nyckelord. Låt oss förresten börja redan nu.

Till sist. Vad säger Else-Marie Lindgren, kd och moderaten Jan Ericson i dag? Vi som ifrågasatte beslutet äventyrade ju svenska soldaters liv i Afghanistan enligt Lindgren och var allmänt stolliga enligt Ericson.

Monday, July 14, 2008

FRA-avlyssning - Motståndet ökar

I dag hälsar vi tre tidigare folkpartiledare Ola Ullsten, Bengt Westerberg och Maria Leissner välkomna i motståndet mot regeringen Reinfeldts planer på massavlyssning av svenska folkets sms, e-post och telefonsamtal. Dessutom har några riksdagsledamöter vaknat till och förstått vad det var de röstade ja till för några veckor sedan.

Nu är frågan. Hur skall kristdemokraten Else-Marie Lindgren förklara för ex.vis Bengt Westerberg att han genom sitt agerande riskerar svenska soldaters liv i Afghanistan. För det var ju det som var Lindgrens argument för att rösta ja. Att till och med FRA-chefen slagit fast att det argumentet är bara struntprat biter väl inte på Lindgren, eller? Maria Leissner kan Lindgren undervisa när de träffas i Borås Högskolas styrelse där Leissner är ordförande.

Sunday, July 13, 2008

Löspluggen och FRA

Löspluggen (försvarsminister) Tolgfors argumenterar för att FRA skall få bedriva massavlyssning av all e-post, sms och telefonsamtal. Tolgsfors argument - det behövs för att stå emot framtida hot.

Då är frågorna
- Vilka hot ?
- Vem skall försvara ? (Överbefälhavaren säger ju att vi inte kan försvara oss)
- Vilket försvar tänker Löspluggen på ? (Det där som bara kunde stanna i Tchad i knappt två månader för sedan blev det regntid)
- Vågar Tolgfors lita på en organisation med spioner som läcker hemligheter så det bara ryker ?

Thursday, July 10, 2008

Inflationstakten 4.3 procent

I dag fick vi reda på att inflationstakten på årsbasis är 4.3 procent. Så hög har den inte varit på de senaste 15 åren.

I Visby "snodde" borgarna Miljöpartiets dag under Almedalsveckan för att göra ett utspel. Regeringen hade på sammanträdet beslutat tillsätta en utredning som skall utreda nya uppdrag till Konkurrensverket för att denna myndighet skall bekämpa inflationen och hur det skall gå till genom ökat konkurrens. Jan "Majoren" Björklund (fp) talade lite försiktigt om byggbranschen.

Det kanske är förmätet och jag vill absolut inte vara stöddig, men den 29 maj i år, för drygt sex veckor sedan alltså, skrev jag på min blogg en kommentar när Konkurrensverkets chef Claes Norgren hade varit ute och ondgjort sig över att kommunerna sysslade med verksamhet som finns på Marknaden - den så heliga. Jag sade att om jag fortfarande hade varit ordförande i Finansutskottet hade generaldirektören fått en kallelse till utskottet "kommande tisdag". (Konkurrrensverket är en av Finansutskottets myndigheter. Därav utskottsordförandens möjlighet att kalla generaldirektören). Jag skrev på min blogg att jag skulle sagt till Norgren att han och hans verk, borde ägna sig åt ex.vis den bristande konkurrensen i byggsektorn i stället för att ha synpunkter på att Borås stad driver verksamhet i exempelvis Borås Energi och Borås. Lokaltrafik, BL.


Min efterädare som ordförande i Riksdagens, enligt journalister mäktigaste utskott, har inte gjort någonting. Den borgerliga regeringen visar sin handlingskraft genom att tillsätta en utredning. Man häpnar och bävar.

Wednesday, July 09, 2008

FRA-lagen

FRA-lagens syfte är att avlyssna Rysslands tele- och datatrafik meddelar massmedia i dag.

Det är flera källor med insyn i svensk underrättelsetjänt som säger detta enligt medierna.
Detta föranleder några funderingar.

Om de som har insyn i svensk underrättelsetjänt är så lösmynta finns det starka skäl till oro.
Om det är så vad menar då folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag och Kd-ledamoten Else-Marie Lindgren när de påstår att FRA-lagen behövs för att rädda svenska män och kvinnor som är soldater i Afghanistan?

Varför inte se efter vad som står i regeringens förslag? Det gäller att få information om "försörjningskriser, ekologiska obalanser, miljöhot, etniska och religiösa konflikter, stora flykting- och migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer".

Det sista förklarar kanske varför storbankerna är positiva till denna avlyssningslag riktad mot all datatrafik som går över gränserna. Har bankerna direktkontakt rakt in i FRA? Räknar de med att få tips nästa gång de misskött sina affärer så George Souros eller någon annan penningmagnat ser en affärsmöjlighet i att spekulera mot den svenska kronan? En annan slutsats man måste dra är att det är inte bara ord som bomber, Jihad, tnt, gerilla, frihetskämpar och tusen andra, utan också valuta, dollar, yen, baht, pund och en mängd andra begrepp som "räknenissarna", svenskar, som svenskarnas kollegor ute i världen som har kontakt med sina svenska kollegor, brukar använda som måste bli sökord. Och Reinfeldt tror att det blåser över bara folk förstår vad det handlar om och förstår man det inte så blir han bara arg och mästrar den som har en annan uppfattning. Men det är klart "han går ju med folket och bär deras bördor" så vi borde vara tacksamma menar han väl. "Löspluggen" Tolgfors, Lindgren och Ericsson de bara bluffar eller också vet de inte vad de röstat ja till. Ibland undrar jag om inte det sista är mest troligt.

Expressen tycker som jag skrev i mitt förra inlägg att förslaget om "obligatorisk a-kassa" är tossigt och skapar ingen trygghet och så tillägger man "Samma sak kan förvisso sägas om en annan tossighet: FRA-lagen".

M-förslag - ger ingen trygghet

Moderatförslaget om obligatorisk a-kassa ger ingen trygghet!

Jag skulle inte kunnat sagt det bättre själv, men den här gången är det den moderate riksdagsmannen Tomas Tobé som dömer ut regeringen förslag . För detta kallas han modig i en av kvällstidningarna. Jag är säker på att denna åsikt "varit i säck innen den kom i påse". Tobé har naturligtvis fått ett uppdrag att sända ut en försöksballong. Vem är uppdragsgivaren? Littorin naturligtvis. Arbetsmarknadsministern har insett att han måste hitta någon väg att krypa ur detta som Expressen skriver "tossiga förslag".

Tuesday, July 08, 2008

Giriga direktörer

Förra året, 2007, fick löntagarna drygt tre procents löneökning. Stordirektörerna fick 21 procent. Ja, du läser rätt - tre respektive tjugoen. Detta skrev Svenska Dagbladet (oberoende moderat), tidningen som Ulf Adelsohn bojkottar och som kulturminister Adelsohn Liljeroth föreslår skall mista sitt pressstöd, i måndags. För fullständighetens skull bör sägas att kulturministern skyller på att EU kräver slopat presstöd. Enligt den ansvarige EU-kommisionären är det inte så. EU kräver inte det och om det nu vore så att EU gjorde det, är frågan. Vad har EU med att göra om vi i Sverige vill befrämja mångfalden i massmedia?

Efter denna utvikning - åter till direktörerna. Mest, nästan 26 miljoner tjänade Carl-Henric Svanberg, Ericssons verkställande direktör. Dessa direktörer, och deras organisation Svenskt Näringsliv, är de som mest högljutt kräver att löntagarna skall hålla tillbaks sina lönekrav för annars "går det åt skogen". Om Ericsson som alltså betalade Svanberg nästan 26 miljoner, kan man notera att detta företags aktie den 9.7 2007 stod i 28:40. Sedan dess har Ericsson gjort en så kallad "omvänd split", innebärande att fem aktier, i dag motsvaras av en. Om börskursen i dag vore lika hög skulle aktien stå i 142 kronor. Det gör den inte. Den 8.7. 2008 var priset på en aktie i Svanbergs företag 63:50.

Kursen på Ericsson har alltså gått ner nästan exakt 55 procent och lönen för direktören Carl-Henrik Svanberg upp 21 procent. Det enda ord jag kan hitta som passar på detta förhållande är Girighet. Nej förresten jag kom på ett, kanske två ord till. Dumhet eller flathet hos de stora aktieägarna.

Löspluggen bluffar

Förre försvarministern och förre vice ordföranden i Riksdagens Finansutskott Mikael Odenberg kallar som bekant sin efterträdare Sten Tolgfors "tomhylsan". Jag undrar om inte "löspluggen" är en ännu mer träffande benämning på denne man.

I tisdagskvällens nyhetssändningar i SVT påstod "Löspluggen" att socialdemokraterna lagt fram ett, som han uttryckte det, ännu sämre förslag till avlyssningslag. Antingen är Tolgfors okunnigare än jag i min vildaste fantasi kunde tänka mig eller också bluffar han. Löspluggen satt ju i riksdagen förra mandatperioden och borde veta att socialdemokraterna aldrig lade fram något förslag. Eftersom jag också satt i riksdagen och därmed i den socialdemokratiska riksdagsgruppen vet jag att något förslag aldrig presenterades för vår riksdagsgrupp och än mindre för riksdagen.

Upp till bevis herr försvarsminister, herr tomhylsa, herr lösplugg. Att komma med fria fantasier eller fräcka bluffar duger inte.

P.S Eftersom jag talar om lösplugg och tomhylsa och inte om dynamit, dynamex eller tnt är väl detta inlägg fullständigt ointressant för FRA även om jag sänder det till BT då det skulle passera landets gränser eftersom BT:s server finns i England?

Saturday, June 28, 2008

Nelson Mandela

USA planerar att slopa terriststämpeln på Nelson Mandela meddelar SVT. Sedan början av 1980-talet har den man, som i en lång rad undersökningar anses vara världens mest beundrade politiker, Nelson Mandela varit stämplad som terrorist av USA. Inför Mandelas 90-årsdag i den kommande veckan planerar alltså USA att ta bort denna stämpel.

Någon som bryr sig? Troligen inte, men vi borde göra det. Mandela som satt i fängelse på den ökända fängelseön Robben Island i 28 långa år har alltså varit terrorist enligt USA, i lika många år, sedan 1980. Han har varit det av två skäl. Han var svart. Han ansåg att också svarta skulle få rösta i Sydafrika. Av de två skälen, och bara av de, stämplades han alltså som terrorist. När jag var ganska ny i Riksdagen hade vi vid ett tillfälle en omröstning som gällde att Sverige skulle fatta beslut om sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika. Detta som ett stöd för ANC och Mandela. Moderaterna som då, liksom nu, gick i USA:s ledband röstade emot. Kan Du tänka Dig - Moderaternas riksdagsledamöter röstade emot stöd till Nelson Mandela.
En förklaring till, förutom ledbandet,- Wallenbergssfärens dåvarande överhuvud Peter (uttalas Pieter) Wallenberg talade om de svarta i Sydafrika som "svartingar" och därför skulle Sverige inte besluta om sanktioner mot apartheidregimen.

Om den av den borgerliga majoriteten i Riksdagen stiftade FRA-lagen om "avlyssning" av e-post, sms och telefonsamtal hade funnits på 80-talet hade ord som "ANC, Mandela, Nelson, apartheid" lett till kontroll av den som använde dessa ord. Det stämmer till eftertanke. Vem är terrorist? Vem är frihetskämpe? FNL som ledde motståndet mot USA:s ockupation av Vietnam ansågs av många, bl.a. av dåvarande högerledaren Yngve Holmberg, vara terrorister. Andra menade att deras motstånd mot ockupationsmakten var relevant, helt tillåten och därför borde FNL betecknas som frihetskämpar. Fundera själv !

Monday, June 23, 2008

Sjuka - socialbidragsberoende ?

Ska sjuka behöva bli socialbidragsberoende?

Svaret är i många fall ja vilket jag visar i texten här nedan

Det förslag från regeringen som den borgerliga majoriteten i riksdagen, efter en lång debatt, röstade igenom, kommer att leda till ökat socialbidragsberoende.

Beslutet innebär nämligen följande.
För den som är långtidssjukskriven prövas sjukskrivningen inom 90 dagar. Då bedöms om den sjukskrivne kan fortsätta med sitt eget arbete eller omplaceras på samma arbetsplats. Om det ine fungerar blir man hänvisad till arbetsförmedlingen, för att söka ett nytt arbete som är mer lämpligt, som Christina Husmark Pehrsson (m) socialförsäkringsministern skriver i regeringens proposition. Efter tterligare 90 sjukdagar prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Då tvingas man söka nytt arbete i hela landet, snart blir det väl i grannläderna också.

Det är intressant att jämföra dessa 90 plus 90 dagar med behandlingstiderna för olika sjukdomar: bröstcancer, prostatacancer, Hodgkins sjukdom, hjärtinfarkt, magsår, diskbråck, Parkinssons sjukdom, MS för att nämna några exempel, som jag av olika skäl känner väl till. Jag tänker då på tiden från den dag sjukdomen upptäcks till den sjuke är frisk.

Efter ett halvt års sjukskrivnng kan den sjukskrivne mista sin sjukpenning. Då återstår bara försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag. Sveriges kommuner och landstings (SKL), ordförande Anders Knape (m), beräknar att kommunernas kostnader kommer att öka med 500 miljoner och att 10.000 tusen persoer kan komma att bli beroende av ekonomiskt stöd från kommunerna redan från den 1 juli i år, alltså bara om någon vecka. Lägg märke till att det är inte jag som påstår detta. Det är den moderat som är ordförande i SKL, alltså partivän till Reinfeldt, Husmark Pehrsson och Ericsson som säger det.

Mina gamla kamrater i riksdagens Socialförsäkringsutskott, accepterar inte införandet av en bortre parentes i sjukförsäkringen. Det är ovädigt ett välfärdsland.

Jan Ericsson (m) har nu fått svar. Han är glad som en lärka för att han fått vara med och rösta igenom det jag beskrivit. Lika glad som han är för att han fått möjlighet att genom sin jaröst i riksdagen bidra till att FRA får möjlighet att avlyssna alla svenskars telefonsamtal, mobilsamtal, textmedelanden (sms) och e-brev.

Nu är det bara att hoppas att han berättar det för så mångs som möjligt. Han och andra moderater kan passa på att samtidigt förklara varför den som har sin försörjning från uppskjuten lön, alltså pension, skall betala högre skatt än den som har den från löneinkomst exempelvis riksdagsarvode.

Tuesday, June 17, 2008

FRA-lagen

När detta skrivs natten mellan tisdagen den 17 och onsdagen den 18 juni 2008 återstår det knappt nio timmar tills riksdagen skall rösta om det största ingreppet i den personliga integriteten som något demokratiskt lands regering föreslagit.

En lång rad tidningars politisk redaktioner, borgerliga såväl som socialdemokratiska och oberoende, kritiserar tillsammans med förre säpochefen, Advokatsamfundet, Svenska och Europeiska journalistförbundet förslaget. Till och med australiska The Australian har uppmärksammat vad som är på gång i vårt land. Förslaget hör hemma i en diktatur säger utländska observatörer. Organisationer i USA fruktar att om moderatregeringens förslag röstas igenom i rikdagen så kommer svenska myndigheter att "sälja" information till sina USA-kollegor. I USA är det nämligen alldeles omöjligt att få igenom ett sådant förslag eftersom det strider mot konstitutionen.

I kväll sägs det att riksdagen i morgon kommer att återremittera ärendet till Försvarsutskottet. Detta utskotts vice ordförande moderaten Rolf Gunnarsson räknar med att ett något ändrat förslag återkommer till riksdagens kammare under onsdagskvällen eller senast på torsdag. Försvarsministern Sten Tolgfors, av sin företrädare Mikael Odenberg kallad "tomhylsan" kom "en minut i tolv" med ett friserat förslag om den personliga integriteten som var så krångligt och till intet förpliktande att Allan Widman (fp) hade all sjå i världen att förklara innebörden och totalt misslyckades med detta.

Kort sammanfattat innebär den moderatledda regeringens förslag att FRA får möjlighet kontrollera all e-post, teletrafik både från fast och mobil telefon om detta passerar gränsen.
Eftersom 24 av 46 svenska mediehus har sina e-postservers utomlands är det som brukar kallas källskydd om denna lag antas av noll och intet värde. Du skall veta att om Du skickar e-post till Borås Tidning så passerar ditt meddelande gränsen eftersom BT:s server ligger i England. Så är det med det källskyddet.

Vi är några personer som funderat på om det nu kanske är dags för det som brukar kallas "civil olydnad". Om vi är några hundra, eller kanske tusen eller varför inte några tiotusen som varje dag sänder tio e-brev var med något av sökorden i så bryter hela systemet samman. Sökorden ?
De skall vi nog ta reda på.

Tuesday, June 10, 2008

Jan Ericson-(m) - vet allt

Jan Ericson, riksdagsledamot (m) har låtit meddela att "Arne har fel som vanligt".

Är det inte fantastiskt med människor som vet allt, kan allt. har varit med om allt och alltid är beredda att sätta betyg på andra och tala om att de andra alltid har fel. Den moderate riksdagsledamoten Ericson, han som tryckt på knappen för sänkt ersättning i a-kassan, höjd egenavgift i a-kassan, sänkt sjukersättning, högre skatt för den som är sjuk, arbetslös, förtidspensionär eller pensionär, låter meddela att jag inte begripit någonting. Jag överlåter till andra att bedöma våra meriter i det avseendet.

En sak skall det dock inte råda något som helst tvivel om. I det Sverige som den moderate riksdagsledamoten Ericson vill ha där skall man vara ung, frisk, ha arbete och enligt Ericsons mening vara "duktig".

Är man sjuk, särskilt långtidssjuk exempelvis drabbats av utmattningsdepression, arbetslös, får sin inkomst från uppskjuten lön, alltså pension, då skall man straffas. Allt enligt Ericson "han som vet allt" i motsats till mig "som har fel som vanligt".

Tänk om de moderata riksdagsledamöterna nu kunde ägna en tanke, jag begär inte så mycket, bara en tanke, åt vad som nu bör göras för att hejda inflationsbrasan och få hejd på räntehöjningarna.

Thursday, June 05, 2008

Sjukförsäkringen

Så har då Else-Marie Lindgren, kristdemokraterna, Ulf Sjösten, moderaterna, Claes Västerteg, centerpartiet och Jan Ericsson, moderaterna, om de inte skolkade från riksdagens sammanträde torsdagen den 5 juni, tryckt på knappen för att försämra situationen för de som har det värst - de sjuka.

Deras knapptryckning innebär också, enligt den moderatledda organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att många, troligen tusentals, kanske tiotusentals människor måste gå till kommunernas socialkontor för att klara sin försörjning.

Hur känner dessa borgerliga riksdagsledamöter från Södra Älvsborgs valkrets sig nu?

Thursday, May 29, 2008

Konkurrensverket

Claes Norgren, chef för Konkurrensverket vill förbjuda offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta områden därför att det snedvrider konkurrensen.

Jaha. Det innebär att Borås Lokaltrafik och/eller Borås Energi, om Norgren får bestämma, inte får finnas kvar, för han anser att "huvudregeln bör vara att sådan verksamhet skall vara förbjuden".

Det är tur för generaldirektören Norgren att jag inte längre är ordförande i Finansutskottet. Hade jag varit det hade Norgren kallats till utskottet på tisdag i nästa vecka och där hade jag gjort klart för honom att politiken bestämmer politikerna.

Han kan förslagsvis ägna sig åt att förklara varför det i en lång rad kommuner endast kommer in ett eller möjligen två anbud när kommunen går ut med anbudsförfrågan på något som skall byggas ex.vis en skola eller ett daghem. Han kan samtidigt förklara varför Konkurrensverket inte har uppmärksammat att det oftast är samma byggföretag som får anbudet gång på gång, på gång men bara i en kommun. Varför inte i grannkommunen? Är marknaden uppdelad ?

Vice riksbankschefen Nyberg

Vice riksbankschefen Lars Nyberg anser att vi använder för mycket kontanteroch vill därför att bankerna inför en avgift för varje bankomatuttag.

Några reflektioner.
Skulle försäkringskassan kunna komma hem till mig med min pension i kontanter. Om "räknenissarna" får bestämma blir det snart omöjligt att få ut sin egen lön eller pension. Skall man köpa Aftonbladet med kort också?
Har inte Nyberg funderat på hur personrånen kommer att öka om en mängd människor på avlöningsdagen går till Bankomaten eller Minuten och tar ut hela sin lön och sedan förvarar den "i madrassen"?

Nobua Tanaka, IEA

Chefen för det internationella energiorganet IEA besökte Sverige i går, onsdag. Han passade då på att slå fast "Det är inte möjligt för Sverige att lägga ner kärnkraften om klimatmålen skall nås".

Maud Olofsson som träffade Tanaka glömde tala om för honom att svensk energipolitik bestämmer vi över inte någon kärnkraftsfrälst japan.

Saturday, May 24, 2008

KD - ljög sig in i riksdagen

I valrörelsen inför valet 2006 kunde man på BL:s bussar se stora reklamskyltar med en leende Else-Marie Lindgren, kristdemokratisk riksdagskandidat.

"Kristdemokraterna vill ha sänkt bensinskatt. Vill Du?" Så löd löftet

Else-Marie Lindgren kom in i riksdagen. Sedan dess har hon "tryckt på knappen" för höjning av bensinskatten.
Förklarat sig har hon inte gjort. Jag tror att det var en medveten lögn från Kristdemokraterna och Else-Marie Lindgren. Om inte får hon väl försöka förklara sig.

Hennes insatser i försvarsfrågan skall jag återkomma till. Där är om möjligt debaclet ännu större.

Thursday, May 22, 2008

Knacka dörr 2

I går, onsdag, var vi tillbaks i Hillared och knackade dörr.

Den här gången var det Carina Lundin och John Edström från Svenljunga Arbetarekommun.
Gunnel Brandt från Bollebygd, Anette Malmberg, Öxabäck, Anders Österberg, Borås och jag själv var också på plats vid stationen i Hillared där vi skulle träffas kl. 18.00 .
Vi fyra ingår tillsammans med John Edström i den av Partidistriktet tillsatta medlemsvärvnings- och medlemsvårdsgruppen. Anders Ö. är vår ordförande.

Hur gick det i Hillared då, kanske Du undrar? Jo, det gick bra.Vi blev väldigt vänligt mottagna och fick i varje fall en ny medlem och en person som ville ha fortsatt kontakt.

Själv hade jag nöjet att knacka dörr tillsammans med Carina L. Carina som är född och uppvuxen i Hillared var det väldigt många som kände och det underlättade naturligtvis kontakterna.

Tuesday, May 20, 2008

Knacka dörr

I kväll har jag tillsammans med John Edström från Svenljunga varit i Hillared och knackat dörr.

Vi blev i huvudsak väldigt vänligt mottagna. De vi träffade ville tala om så mycket så vi hann inte med mer än, tror jag, tolv hushåll. Alla var intresserade av att tala med oss. Några sade, på fråga från mig, att de inte var intresserade av politik. När jag då undrade om de var engagerade i samhällsfrågor var svaret vid alla tillfällen - Ja. Vi hade därefter inte svårt för att bli överens om att då var man intresserad av politik.
Sammantaget fick vi kontakt med två kanske tre som ville bli medlemmar i Socialdemokraterna.

För att inte allt skall bli för rosenrött skall jag också tala om att en person, som kände till mig från massmedia, tyckte att jag, i massmedia, var för kritisk mot, som han sade, Reinfeldt. Jag försökte förklara att borgarregeringens politik är orättvis och i vissa stycken dessutom klantig. Han förstod att jag tyckte det. Däremot skulle jag inte bedriva så mycket opposition, tyckte han. Det jag nu skildrat i sammandrag var den första kontakten i Hillared den här kvällen, men skam den som ger sig och hur det gick i fortsättningen läste Du nyss.

I morgon är det dags igen. Även då är det Hillared som är vårt mål.
Det finns plats för fler både i dörrknackningen och i vårt parti.

Wednesday, May 07, 2008

Kvälja dom ?

När jag gick i skolan för länge, länge sedan fick jag lära mig att "man inte skall kvälja dom".
Det är det ena. Det andra - jag har själv varit med om att stifta de lagar Tingsrätten i Blekinge nu har dömt efter - men ändå.

Kan det verkligen vara rimligt att mannen som tog saken i egna händer och sköt mot de två pojkarna i Rödeby och dödade en blir frikänd. En enig rätt har enligt domslut i dag beslutat att "ogilla åtalet". Enligt domaren i målet var mannen i "psykotiskt tillstånd och därför har rätten funnit att han inte har begått något brott"

Ja, jag vet att att denna familj blivit utsatt för hemska trakasserier under lång tid , men var går gränsen för vad man får göra?

Enligt text-tv i kväll är experterna eniga om att mannen inte hade uppsåt att döda och en professor i straffrätt säger "Allmänheten måste finna sig i att det finns människor som inte kan ställas till svars för sina handlingar".

En konsekvens av domslutet är att mannen får tillbaks sitt hagelgevär. Det var det gevär han använde för att först skjuta så han skadade och sedan, enligt pressuppgifter, laddade om och riktade mot femtonåringen, som liggande på knä bad för sitt liv. Mannen avlossade då, förtfarande enligt pressuppgifter, från några få meters håll ett dödande skott rakt i bröstet på pojken.

Domaren i målet hoppas att domslutet inte överklagas.

Sunday, May 04, 2008

Heder åt Katarina Larsson

Det är verkligen inte varje dag jag kan instämma i BT:s ledarsida, men ibland så ......

När Katarina Larsson den 2 maj skriver en artikel med rubriken "TV-sänd inte Engla Höglunds begravning!" har jag inte svårt att hålla med om det Larsson skriver. Tvärtom i den delen menar jag att ledarskribenten har helt rätt. Hade jag reagerat med "förlängda märgen" hade jag kanske reagerat mot att Katarina Larsson tydligen ställer större krav på SVT än på de kommersiella kanalerna, men vid närmare eftertanke - det är egentligen ett bra betyg åt public service att vi alla har sådana förväntningar.

Heder åt Katarina Larsson.

Saturday, May 03, 2008

Spektakel sa´ Reinfeldt

Först utser Fredrik Reinfeldt Schenström till statssekreterare i Statsrådsberedningen, den högsta politiska tjänstemannabefattningen i landet.

Sedan läxar han upp de mest meriterade journalister vi har när de vågar ställa frågor.

Därefter låter han meddela att en utfrågning i Konstitutionsutskottet av nämnda Schenström skulle bli ett spektakel.

Jag menar att det finns skäl för Riksdagens främste företrädare talmannen Per Westerberg att tala om för Reinfeldt att Riksdagen är den första statsmakten och det har både Reinfeldt och Schenström "att rätta och packa sig efter".

Friday, May 02, 2008

Borgarregeringen drar isär Sverige

Nu visar det sig i kalla siffror det jag och andra socialdemokrater länge sagt. Den moderatledda regeringen gör allt de kan för att dra isär vårt land.

Trettio (30) procent av de rikaste har fått 70 procent av inkomstförstärkningarna sedan regeringsskiftet. ( Sänkt inkomstskatt, slopad fastighetsskatt, slopad förmögenhetsskatt).
Fyrtio (40) procent av medborgarna har fått försämrade eller oförändrade villkor. (Höjd a-kasseavgift, höjd bilskatt, högre fastighetsavgift än de tidigare betalade i fastighetsskatt, slopad avdragsrätt för fackavgift, för att ta några exempel)

Dessutom drar regeringen isär olika delar av vårt land. Människor i glesbygdsområden i landet betalar för att förmöget folk i ex.vis Stockholmsområdet skall få tiotusentals kronor i sänkta skatter, ett exempel - Fredrik Reinfeldt har fått 35.000 kronor i sänkt fastighetsskatt.

Som troligen det enda land i Europa beskattar Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund lika stora inkomster olika. Är man sjuk, arbetslös, förtidspensionär eller pensionär får man betala högre skatt än om man är ung, frisk och har den stora lyckan att ha arbete.

Vad vårt land nu behöver är ÖKAD JÄMLIKHET. Låt oss slåss för det.

Dribblande med pengar

Attendo Care, väl- eller kanske riktigare ökänt också i Sjuhäradsbygden har på nytt utmärkt sig.

TV 4, Kalla Fakta visade i helgen i ett reportage hur detta företag slussar vinster via Luxemburg till skatteflyktsön Jersey. Inte nog med att vissa kommuner "leker marknad" med exempelvis äldreomsorgen. De pengar som Attendo Care får från skattebetalarna "fifflar" de alltså bort genom transaktioner med denna kanalö.

Thursday, May 01, 2008

1 Maj 2008

Precis som alla tidigare år kändes det bra att delta i 1 Maj-demonstrationen. Jag tror att det var 51:a året i följd för min del. Nog har det regnat vid något eller några tillfällen, men jag har aldrig varit med om ett så veritabelt skyfall som i år, men som Solveig sade "Det är den borgerliga syndafloden. De försöker knäcka oss, men det kommer de inte att klara".

Tillsammans med Kennert Steen hade jag i år den stora glädjen att få bära de två LO-fanorna i demonstrationståget. När vi gick där i regnet funderade jag på vad förre skolministern Ibrahim Baylan sade till mig för någon månad sedan. "Jag tycker det är synd att jag inte får komma ner till er i Borås på 1 Maj". Jag stod där som ett levande frågetecken. Jag visste ingenting om talare på 1 Maj. När jag så småningom läste Jan Anderssons blogg blev jag än mer förvånad. Han skrev nämligen att "Borås hade bett honom komma". Hur är det egentligen? Har Borås Arbetarekommun verkligen tackat nej till Baylan och bett att få Andersson. Frågan om uttalandet om Vaxholm och ratificering av Lissabonfördraget är för länge sedan avgjord av Arbetarekommunens möte. Med överväldigande majoritet beslutade Kommunmötet att ansluta sig till det av Anders Österberg och mig lagda förslaget till uttalande. Varför då "släpa hit Andersson". Det är för sent att övertyga medlemmarna om att Jan A. har rätt och jag fel. Voteringen är genomförd. Det är 22 dagar sedan.

Tuesday, April 22, 2008

Else-Marie Lindgren och bensinskatten

I valrörelsen 2006 såg man stora skyltar på BL:s bussar med en leende Else-Narie Lindgren, kristdemokraterna. Lindgren frågade "Kristdemokraterna vill sänka bensinskatten. Vill du?"

Sedan dess har Lindgren, genom att trycka på ja-knappen medverkat till att höja denna skatt.
Bluff alltså i valrörelsen. För det var väl inte så att det var feltryck på på de där skyltarna? Skulle det kanske stått - "Kristdemokraterna vill höja bensinskatten . Vill Du?"

Du som till äventyrs har kontakt med Lindgren kan väl fråga, eller vi skall kanske skriva några insändare till lokalpressen.

Odells ekonomiskola 16

Odell sitter i TV-aktuellt, höjer rösten och utbrister.
"Denna regering kommer aldrig att införa marknadshyror".

Kristdemokraten Odell kör med det gamla tricket "argumentationen svag - höj rösten" för så här är det.

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning vars uppdrag var att "utforma regler som räddar allmännyttans möjligheter att formulera en långsiktig självkostnadsprincip". Bakgrunden till denna utredning var att Fastighetsägarna hade anmält det svenska systemet till EU och hävdat att det innebar statsstöd. Så fort utförsäljnings-, rea-, bluffminister Odell får chansen ändrar han direktiven till utredningen.

För någon månad sedan var Odell ute och framhöll att det är rimligt att där köerna är långa är det rimligt att hyrorna höjs tills dess att köerna försvunnit. Precis detta föreslår nu utredaren, fast mer preciserat. Hyrorna skall nämligen bara få öka med fem procent per år tills målet nås. Detta kommer enligt experter på området att innebära att hyrorna i en del områden i storstäderna kommer att gå upp med 50, 100 kanske 150 procent. I de mellanstora städerna beräknas uppgången bli mellan 20 och 50 procent.

Nu hävdar Odell "denna regering kommer aldrig att införa marknadshyror". Antingen bluffar han eller också har han inte fattat någonting. Om Odell vill medverka till att "hyrorna höjs där det är köer så att köerna försvinner" så är det marknadsmekanismen han vill använda. Tillgång och efterfrågan brukar man kalla det. Eftersom jag känner Odell bra, han var ledamot av Finansutskottet när jag var ordförande, är jag ganska säker på att så "korkad" att han inte begriper detta med "tillgång och efterfrågan" är han inte. Alltså måste det vara rena bluffen han kör. Därav den höjda rösten.

Thursday, February 14, 2008

Barbari

USA:s kongress röstade i går, 13 februari, för att förbjuda skendränkningar och andra grymma förhörsmetoder.

Vita husets talesman Tony Fratto, kontrade direkt med att meddela att presidentens rådgivare kommer att rekommendera Bush att lägga in sitt veto. "Förslaget är inte förenligt med effektivt underrättelsearbete" enligt nämnde Fratto.

CIA-chefen Michael Hayden erkände att CIA vid tre tillfällen använt skendränkiningar mot misstänkta terrorister. Det är dessa misstänkta terrorister som sitter på Guantanamo och kommer att åtalas. Åklagarna, militära sådana kräver dödsstraff. Vilket värde finns i ett förhör med skendränkningar?

Jag påstår att detta är tortyr och barbari. Sådan är supermakten.

Tuesday, February 12, 2008

Bakåt marsch

När jag gick igenom tidningshögen för att slänga de lästa hittade jag en liten notis på Exp. ledarsida 1.2. 2008 som jag inte vill undanhålla Dig som inte läst detta tidigare.

Rubriken var Bakåt marsch! Josefin Brink (v) och Jämo kritiserar regeringen för dess (anti)jämställdhetspolitik. Med all rätt. Förslaget att företag med 25 anställda eller färre ska slippa göra jämställdhetsplaner är befängt.
Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni går från oklahet till oklarhet.

Monday, February 11, 2008

Reinfeldt backar

Den 10 och 22 januari skrev jag om högerregeringens planer att "sno pengar från löntagarna".
Jag menade bokstavligt talat "sno".

Ärendet som tillhör socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrssons ansvarsområde var som bekant regeringens planer att förbjuda någon att genom privata eller kollektiva försäkringar få högre ersättning än 75 procent efter ett års sjukskrivning. Så sent som i lördags den 8 februari vidhöll Reinfeldt att förslaget skulle genomföras.

I dag den 10 febr. meddelade Reinfeldt (inte Husmark Pehrsson) att man ger upp planerna. Det är bra. Ännu bättre hade det varit om man aldrig aktualiserat förslaget . Bara komma på idén att kränka avtalsfriheten (för att citera DN:s Barbro Hedvall) och dessutom bokstavligt talat sno pengar från löntagarna är ju förskräckligt. Jag tror detta säger mer om denna regering än något annat det gjort eller kommer att göra.

Till sist bara en stilla fundering. När avgår statsrådet Husmark Pehrsson ("hon som drabbades av en släng av utbrändhet men var hemma och sov i tre dygn och blev bra") ?

Sunday, February 10, 2008

Tortyr och barbari

För några dagar sedan skrev jag några rader om skendränkning i USA och nej till sjukhusvård för häktad cancer- och aidssjuk ryss.

Mina enkla funderingar ledde till ett smärre utbrott från Lars Rudström som bland annat skriver att "Arne Kjörnsberg menar att USA generellt använder sig av tortyr".

Tidigare har jag uppfattat Rudström, som jag inte känner, som en person som kan resonera och kanske t.o.m. filosofera om svåra etiska problem. Så inte denna gång.

Jag har inte påstått att USA generellt använt sig av tortyr. Det enda jag gjort är, att jag berättat, att förre CIA-chefen i förhör inför ett utskott i USA:s kongress erkänt, (vidgått, bekräftat) att CIA vid tre tillfällen använt sig av skendränkningar. Jag har vidare sagt att skendränkningar brukar betraktas som tortyr. Bortse från mina påståenden, men lyssna till Louise Arbour, FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, som om skendränkningar säger "metoden omfattas av tortyrförbudet".

Eller lyssna till Per Ahlin i DN, ledarsidan 7 febr.
"Skamligt
Chefen för den amerikanska underrättelsetjänsten hävdade i en intervju tidigare i år att han ansåg att så kallade simulerade drunkningar var att jämställa med tortyr.
Nu erkänner CIA att metoden använts. Skamligt, är ordet"

(Den cancer- och aidssjuke ryske fången, tidigare vicechef för oljebolaget Yokos, har nu förts till sjukhus för behandling)

Odells ekonomiskola 15 ½

I Odells ekonomiskola 15 diskuterar jag utförsäljningen av Stockholmsbörsen.
Jag funderar på varför Odell tycker det är olämpligt att en stat äger en börs och sedan är beredd att sälja Sveriges del i Stockholmsbörsen till en annan stat, nämligen Dubai.

Lars Rudström, en av min läsare, tycker det är bra att sälja alla statliga bolag. Rudströms skäl - Han vill ha bort alla politiker och politiska tjänstemän ur företagens styrelser. Bolagen skiall styras av professionellt näringslivsfolk. Tänker Rudström särskilt på styrelsen i Carnegie måhända?.

Jag skall överraska Rudström med att tala om, att under fem, sex år i slutet på 80- och början på 90-talet satt jag i Stockholms fondbörs styrelse. Jag var exempelvis med om att avregistrera Nyckeln. Finansbolaget Nyckeln var det företag i vårt land som inledde den stora finanskrisen i början av 90-talet. Flera år efter att jag lämnat styrelsen blev jag ombedd att sitta i Fondbörsens etikkommitté där börschefen Bengt Rydén var ordförande. Jag tackade ja och var verksam där ett antal år. Det var ju tur att jag på den tiden inte kände till Rudströms åsikter för då hade jag väl inte vågat ställa upp på Börsens förfrågan. Om det varit till gagn för Börsen skall jag naturligtvis inte ha några åsikter om.

Jag har fler exempel, men de skall jag spara tills Rudström kommer med nya generella fördömanden av kompetensen hos politiker.

Varför all denna ilska?

Idag publicerades den här debattartikeln i Borås Tidning.

Varför alla dessa hårda ord? Vadan denna ilska? Varför dessa anklagelser om gnäll? Varför påståenden om fabler, lögner och avundsjuka? Frågorna är föranledda av ett antal insändare i Borås Tidning under senare tid.

Det enda jag hävdat i frågan om särskilda skatteskalor för pensionärer, förtidspensionerade, sjuka och arbetslösa är följande.

Före valet 2006 påstod jag, att om de borgerliga partierna fick majoritet så skulle de grupper jag nämnt ovan få högre skatt än den som hade samma inkomst från anställning. När jag gjorde detta, september 2006, anklagades jag för förvrängningar för att ta till ”tvivelaktiga knep” och göra ”retoriska krumelurer”. På nyhetsplats i denna tidning anklagades jag av borgerliga företrädare för att sprida lögner och ”snacka skit”. Förlåt - än en gång – ordvalet är inte mitt utan Borås Tidnings eller möjligen de dåvarande borgerliga riksdagskandidaternas.

Jag hävdade alltså detta före valet 2006. Nu har vi facit. Vi har till och med fått det två gånger genom skattetabellerna för 2007 och 2008.

Dessa tabeller visar följande. Den som är ung, frisk och har ett arbete betalar mycket lägre skatt på samma belopp än den som är sjuk, arbetslös eller, efter ett långt yrkesliv, blivit pensionär.

Bara ett enda exempel. Den som har 12.100 kronor i månaden i pension betalar på ett år 7.188 kronor mer i skatt än den som har samma inkomst från en anställning. Det blir 599 kronor per månad. Jag tycker faktiskt att detta är orättvist och orättfärdigt. En uppfattning som jag tydligen delar med tidigare kd-ledaren Alf Svensson som sagt, att den borgerliga regeringens politik är hjärtlös. Problemet för kd, och för människorna som drabbas är, att Svensson röstat för denna hjärtlösa politik.

Saturday, February 09, 2008

Privatisera

Kom.vux skall privatiseras, var rubriken.

En för mig ny riksdagsledamot Mats Gerdau (m) lät i veckan meddela att nu skall privatiseringarna fortsätta. Nu är det den Kommunala Vuxenutbildningen som skall överlåtas till "privata anordnare".

Eftersom Gerdau, i varje fall som det framställdes i massmedia, leder en offentlig utredning, eller möjligen är ensamutredare, förutsätter jag, att det finns ordentliga utredningsdirektiv och att det därför finns substans i hans påstående.

Döm då om min förvåning när Jan Björklund i ett pressmeddelande skriver. "Det får stå för utredaren själv. Regeringen har inte för avsikt att privatisera Komvux".

Han, folkpartiledaren Björklund, tycker kanske att det tillsvidare räcker med att han nästan dramatiskt skurit ner på statsbidragen till Komvux?

Friday, February 08, 2008

Odells ekonomiskola 15

Utförsäljnings- och reaminister Mats Odell har bestämt sig.

En stat skall inte äga någonting av en fondbörs. Ja, i varje fall inte svenska staten. Däremot är det tydligen ok med en annan stat. Reaministern har som bekant sagt ja till ett bud från Dubaibörsen. Staten Dubai äger Dubaibörsen och Dubai styrs av emiren av Dubai. Så om staten Dubai äger Stockholmsbörsen är det enligt Odell alldeles i sin ordning.

Om man till detta lägger att Dubaibörsen i denna affär samarbetar med amerikanska Nasdaqbörsen så blir affären ännu konstigare. Att Nasdaq finns med kan nämligen leda till att amerikanska regler för börser kommer att gälla Stockholmsbörsen. Trots detta så tvekar inte Odell. Varför? Egentligen är Odells agerande fullständigt obegripligt om man inte vet att den mannen är fullständigt ideologiskt förblindad.

Thursday, February 07, 2008

Stormakternas barbari

Chefen för CIA erkände i går inför ett kongressutskott att hans myndighet vid tre tillfällen använt skendränkning. De flesta folk- och människorättsexperter anser att skendränkningar skall jämställas med tortyr.

Nyhetsbyråerna hann inte mer än kabla ut denna nyhet från kongressen förrän en talesman för Georg W. Bush, Tony Fratto, meddelade att skendränkningar får användas.
Så talar en supermakt.

I Ryssland sitter Vasilij Aleksanian, oljebolaget Yokos, tidigare vicechef sedan många månader i fängelse i avvaktan på rättegång för förskingring och penningtvätt. Aleksanian är svårt sjuk. Han har aids och cancer. Han själv och europeiska människorättsorganisationer begär att han skall överföras till sjukhus för behandling. Han får nej på sin begäran.
Så talar en stormakt.

Ibland funderar man på om ledningen i dessa länder över huvud taget kan stava till tortyr och barbari.

Generaldirektörer

Paktregeringen har i dag tillsatt tre generaldirektörer. Är det någon som sett platsannonserna? Före valet sade ju företrädare för de borgerliga partierna, att de skulle annonsera inför alla tillsättningar av större, viktigare arbeten/uppdrag. De som mest talade om detta var Maud Olofsson (c), hon som i dag på paktregeringens vägnar meddelat besluten, och Tobias Krantz (fp). Jag har i varje fall inte sett några annonser.

Mikael Odenberg (m), försvarsministern som avgick, blir ny gd för Svenska Kraftnät. Han kommer säkert att klara det. Jag känner honom som en seriös person med ett ganska stort mått av personlig integritet, vilket han visade när han tog konsekvenserna av att Anders E Borg i praktiken tagit över också som försvarsminister. Å andra sidan borde Odenberg förstått att det skulle bli så. För så var det redan när Odenberg som vice ordförande i finansutskottet skulle komma överens med mig som ordförande i en del praktiska frågor ex.vis utredningsdirektiv. Först var han tvungen "att gå hem" och fråga moderata riksdagsgruppens kanslichef. Han hette Anders E Borg.

Wednesday, February 06, 2008

Odells ekonomiskola 14

Om Du har en vara som det är så stor efterfrågan på att det blir en lång kö som Du vill bli av med. Höj då priset och höj det rejält. Så småningom blir priset så högt så att alla lämnar kön eftersom de inte har råd att betala det begärda priset. Simsalabim - Du är av med kön.

Låter det stolligt? Skyll inte på mig. Skyll på Mats Odell. Det är hans modell för att bli av med bostadskön i attraktiva områden. Om sanningen skall fram, och det skall den naturligtvis, så är det en utredning som arbetar på Mats Odells uppdrag och med hans direktiv som har kommit till denna geniala? lösning på köproblemen. Utredningen kan dock inte beskriva sin lösning så enkelt som jag gjort här utan de skriver enligt Dagens Nyheter så här.

"Hänsynstagandet till efterfrågeöverskottet sker inte för enskilda lägenheter eller fastigheter utan för hela bostadsområden, och en hyreshöjning till följd av efterfrågeöverskott sker först om det krävs flera års kötid för att erhålla en hyresbostad i ett område".

Mitt sätt att beskriva vad Odell vill åstadkomma, nämligen en dramatisk höjning av hyrorna och införande av marknadshyror, tror jag är bättre än Mats Odells utrednings byråkratsnack.

Tuesday, February 05, 2008

Reinfeldt och primärvalet i USA

I dag, tisdagen den 5 februari, talar Reinfeldt om att han hoppas Obama skall vinna det amerikanska primärvalet. Varför ? Jo Barack Obama har kopierat moderaternas och maktpaktens politik. Ingen falsk blygsamhet där inte. Reinfeldt tyckte dock att det finns några problem med Obama. Ett är att han inte vill införa koldioxidskatt. Och det skall Reinfeldt säga.

Under mina åtta år som ordförande först i Skatteutskottet och sedan i Finansutskottet röstade nämnde Fredrik Reinfeldt och hans parti emot varje förslag som vi lade fram om skatteväxling som just innebar höjda koldioxidskatter. Tala om efterhandskonstruktion och skrymteri.

Monday, February 04, 2008

Odells ekonomiskola 13

Ljuger han helt hämningslöst eller kan det möjligen vara så att Odell är så fruktansvärt okunnig?

I något av nyhetsprogrammen på söndagskvällen (3.2. 2008) rapporterades om en undersökning som Kungliga Tekniska Högskolan gjort om det man kallade underhållsberg. Sammanlagt var "berget" 200 miljarder, varav 20 avsåg vägar och järnvägar. 180 gällde kommunernas eftersatta underhåll, i första hand av vatten och avloppsnätet, sades det.

Mats Odell tillfrågades då om hur han ser på detta. Hans svar var ungefär så här. "Det är många års försyndelser, men nu får ju kommunerna intäkter från den kommunala fastighetsavgiften, så nu får de det lättare".

Det är nu frågan om "hämningslös lögn" eller "avgrundsdjup okunnighet" måste ställas.

Det är mycket riktigt så, att den kommunala fastighetsavgiften, den som framför allt de rika tjänar på, tillkommer kommunerna, men det är också så, att motsvarande summa kommer att dras av från de generella statsbidragen.

Vilket är värst "lögn" eller "okunnighet"?

Ur moralisk synpunkt är det naturligtvis lögnen som är värst, men ur Sveriges synpunkt är okunnigheten "livsfarlig". Mannen, Odell, är ju finansmarknadsminister, biträdande finansminister. Arma Sverige!

Tuesday, January 29, 2008

Svenska folkets urgamla rätt

Denna artikel var publicerad i Borås Tidning 2008-01-28.

”Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen allena”. Det är en av portalparagraferna i Regeringsformen, den främsta av våra grundlagar.

Därför har jag, i motsats till Marianne Isaksson, BT 21 januari, ingen alldeles egen skattetabell. Jag får använda den av Sveriges Riksdag beslutade. Av den framgår att den nuvarande borgerliga majoriteten trots förnekande före valet 2006 har infört en särskild pensionärsskatt. Samma tabeller gäller också den som har sin inkomst från, inte bidrag Isaksson, utan sjukförsäkring, arbetslöhetsförsäkring, förtidspension, för att ta några exempel.

Efter min senaste artikel i denna fråga, BT 12 januari, ringde en man som jag känt i, tror jag, 40 år. Han är ålderspensionär. Under sin mycket långa yrkeskarriär var han statstjänare. Han har, som han själv tycker, en skaplig pension nämligen 18.506 kronor per månad. På detta belopp, hans uppskjutna lön, betalar han 866 kronor mer i månad i skatt än den som nu är ung och kry och yrkesarbetar. Det betyder, sade min gode vän som nu är runt 80, att jag betalar 10.392 kronor mer i skatt på ett år än den som får sin inkomst från anställning. Jag tycker det är orättvist, orättfärdigt och till och med oförskämt mot mig och mina pensionärskamrater, sade min äldre vän.

Thursday, January 24, 2008

Den bästa av världar

I går, onsdag, kunde man under någon timma, sedan togs det bort, på SVT Text läsa ett uttalande av Fredrik Reinfeldt att "vi lever i den bästa av världar". Uttalandet syftade på att vi som land har kommit en bra bit på väg när det gäller att minska våra koldioxidutsläpp.

Med det som är gjort bör vi ha goda förutsättning av klara vår uppgift fram till 2020. Låt oss då konstatera att det där som redan är gjort har gjorts efter förslag från den socialdemokratiska regeringen. Varför försvann uttalandet så fort från Text-tv? Ångrade han sig flipflop Fredrik?

Om jag fortfarande varit riksdagsman hade jag redan i dag bett Riksdagens Utredningstjänt (RUT) ta fram en förteckning på alla de förslag med inriktning mot miljön som moderaterna och oftast också de övriga borgerliga partiernas ledamötert röstat emot. Under mina åtta år som ordförande i Skatteutskottet och Finansutskottet kommer jag ihåg en lång rad förslag bland annat om skatteväxling, sänkt skatt på arbete - höjd skatt på miljöstörande verksamhet. Alla röstade Reinfeldt emot.

Paktregeringen borde tacka sin lyckliga stjärna för att vi socialdemokrater oftast tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartdiet tog de striderna och det ansvaret som har lett till det som Regeringschefen nu kallarf "den lyckligaste av världar".

Tuesday, January 22, 2008

Ljuger Svenska Dagbladet eller ?

Svenska Dagbladet har på sin ledarsida ofta åsikter som jag inte delar. Tydligen en uppfattning som jag däremot delar med tidigare partiordföranden i moderaterna Ulf Adelson. För att inga missförstånd skall uppstå . Adelson tycker det är Sv D fel att regeringen har dåliga opinionssiffror. Det tror inte jag. Jag är tvärtom övertygad om att det beror på den, enligt Alf Svensson, "hjärtlösa" politiken.

Jag har däremot stor respekt för nyhetsjournalistiken i denna tidning, men nu börjar jag fundera på deras trovärdighet. Sv D publiceraded för en tid sedan på nyhetsplats en intervju med Fredrik Reinfeldt. Tidningen påstod att Reinfeldt hade sagt "Jag går sida vid sida med folket vars förtroende jag bär". Kan karl´n verkligen ha sagt så? Det är ju en typisk Nordkoreaformulering.

Revolt i moderata riksdagsgruppen

Du som följer den politiska debatten vet att "det tidigare utbrända statsrådet" Husmark Pehrsson har ett förslag ute på remiss som innebär att det i fortsättningen inte skall gå att få ut mer än 75 procent om man är sjuk. Om man har en privat eller kollektiv sjukförsäkring som skall fylla upp med exempelvis 15 procent så minskar ersättningen från den allmänna försäkringen ned till 60. Husmark Pehrsson är benhård på att ingen skall få mer än 75 procent. De fackliga organisationerna protesterar, hårdast har TCO varit. Svenskt Näringsliv protesterar - det är ett brott mot avtalsfriheten. Chefen för Skandia Liv protesterar - förslaget innebär att man uppe på en långvarig sjukdomstid också skall få ekonomiska bekymmer.


Jag skrev om detta på min blogg den 10 januari och undrade vad regeringen tänker på? Har de ingen som helst respekt för tecknade avtal, privata eller kollektiva? Innebörden i förslaget är faktiskt att regeringen "snor löntagarnas och arbetsgivarnas pengar". Detta därför att de där 15 procenten kommer inte från "himlen". De kommer från produktionen och sedan har parterna, löntagarna och arbetsgivarna, i förhandlingar kommit överens om att använda en del av löneutrymmet för en sådan kollektiv sjukförsäkring. De protester som kommit tidigare har Husmark Pehrsson bara viftat bort. Nu kanske hon tvingas besinna sig.

Enligt massmedia uppdagades i dag, tisdag, en revolt på sammanträdet med den moderata riksdagsgruppen. Lennart Hedquist, som nu har det uppdrag jag hade en gång i tiden som ordförande i Skatteutskottet, sade i Aktuellt att "stödet i gruppen var utomordentligt lågt".

Remisstiden går ut dfen 11 februari om jag kommer ihåg rätt. Jag funderar på om Christina Husmark Pehrsson avgår samma dag som hon tvingas kasta förslaget i papperskorgen?
Framtiden får visa hur det blir.

Monday, January 21, 2008

Mediarådgivare

Har just tittat på Aktuellt 21-sändning. Där fick jag se hur Andreas Carlgren nickade och la´ huvudet på sne´ så man är rädd han löpte risk att få hjärnskakning och/eller sendrag.

Lägg märke till det nästa gång Du ser något statsråd i TV hur de vickar fram och tillbaks med huvudet. Tidigare trodde jag att Anders E. Borg var den främste experten på detta, men efter att ha sett Andreas Carlgren måste jag vidgå att han ligger x antal skakningar per minut före Borg.

När får Curt Malmborg sparken?

Curt Malmborg är generaldirektör för Försäkringskassan. Tro inte att jag vill att han skall få sparken. Jag är övertygad om att han sköter sitt arbete på ett bra och korrekt sätt. Däremot tycks det inte som om Christina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsministern tycker det.

Det hon åstadkom i nyhetssändningarna på söndagskvällen är vad gäller "order till underlydande" fullständigt unikt och fullständigt oanstädigt. Om hon nu tycker att Försäkringskassan inte kommer med tillräckligt många och långtgående förslag kan hon väl meddela dem på det sedavanliga sättet. Vill hon inte det kan hon ju lyfta på luren, eller kalla till sig Malmborg för "uppföljningssamtal" med "skriftligt omdöme".

För att inget som helst tvivel skall råda. Fiffel och båg skall bekämpas. Men någon måtta får det väl ändå vara. Det tidigare "utbrända" statsrådet Husmark Pehrsson spänner ögonen i TV:s reporter Elisabeth Höglund och påstår helt frankt att fusket med VAB-dagarna (Vab = vård av sjukt barn) uppgår till 20 procent eller 650 miljoner kronor. Hur vet statsrådet det? Jo, det har Fut-delegationen sagt påstår Husmark Pehrsson. (Fut-delegation = Delegationen mot felaktiga utbetalningar). Det är bara det att det har Fut-delegationen inte alls sagt. De har sagt att det totala fusket är allt mellan 8-26 miljarder. Av detta höftar det ansvariga statsrådet till 20 och så översätter hon det till Vab-dagar och kommer helt skamlöst fram till 650 miljoner. Det är så "man tar sig för huvudet". Är man van att röra sig med stora siffror så har man respekt för dem och hanterar dem med försiktighet. Eller bör i varje fall göra det.

Förra veckan skulle socialförsäkringsministern tillsätta en ny myndighet som skulle granska Försäkringskassan. Jag föreslog då att hon, i konsekvensens namn, borde be sin kollega Anders E Borg att tillsätta sex, sju eller kanske åtta myndigheter för att kontrollera Skatteverket eftersom fusket med skatter, inte enligt mina utan enligt Skatteverkets egna beräkningar, är sex, sju eller åtta gånger högre än fusket med "bidrag". Vid närmare eftertanke trodde jag nog att det räckte med en ny myndighet. Jag hade t.o.m. ett förslag på hur regeringen skulle få tag i en chef till denna myndighet. Regeringen fick väl annonsera eller också kunde de ju be en f.d. ordförande i Skatteutskottet om hjälp.

Förresten bidrag. Det tidigare "utbrända" statsrådet använder konsekvent detta ord och SVT och andra medier går på det. Om man är sjuk så får man ersättning från sjukförsäkringen, är man hemma för att ta hand om sina sjuka barn så har man ersättning från föräldraförsäkringen. Är man arbetslös så har man ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det jag i all hast kan komma på vad gäller bidrag är försörjningsstöd (hette tidigare socialbidrag) och vårdnadsbidrag. Ja, sedan finns det en del bidrag som är avsedda för företagssektorn, men eftersom jag är osäker på de korrekta beteckningarna avstår jag från att etikettera dem nu.

Friday, January 18, 2008

Odells ekonomiskola 12

Du som har följt min blogg kommer ihåg att jag för några månader sedan, kanske ett halvår sedan, första gången skrev om "Odells ekonomiskola". Skälet till att jag började var att Odell talade om att alla borde lära sig mer privatekonomi. Det kanske är bra, men minst lika viktigt är att Odell lär sig lite om nationalekonomi, företagsekonomi, rekryteringsarbete och om sin egen förmåga, menar jag.

På det företagsekonomiska området gäller att styrelsen har att rätta sig efter ägarnas uppfattning. Utförsäljningsminister Odell "skiter i" vad ägarna, svenska folket, anser om utförsäljning av de företag som vi äger gemensamt. Så måste opinionsundersökningarna och Odells uppträdande tolkas. Odell kan då invända, vilket han brukar göra, att borgarpartierna i valrörelsen talade om att de skulle sälja ut statligt ägda företag. Ja, allmänt talade han och andra om det, men de preciserade sig inte. Dessutom - man behöver inte vara dum. Det räcker väl att han genom klantigt agerande slarvade bort två miljarder av skattebetalarnas pengar vid utförsäljningen av en del av statens innehav i Telia. Att han gjort en dumhet innebär ju inte, att han måste fortsätta på samma okloka, för att uttrycka det försiktigt, väg. Nu när den svenska börsen gått ner till en nivå som är den lägsta på drygt två år, när kreditoron i hela världen ställer till problem för investerare som vill låna upp pengar på kreditmarknaden plus det faktum att utförsäljningsärendena i rimlighetens namn inte kan vara ordentligt beredda på Reaministerns del av finansdepartementet så kunde väl karl`n lugna ner sig lite grann. Inte Odell inte.

Sedan vore det bra om någon kunde lära Odell, dels hur man bär sig åt för att rekrytera medarbetare, dels hur man leder arbetet så det inte blir så att han antingen måste sparka folk för att de helt saknar förtroende på marknaden eller också slutar för att de tycker att arbetet med realisationen sköts så förskräckligt amatörmässigt.

Uppe på allt detta har Odell en förmåga att prata, prata, prata, prata ............... och aldrig lyssna. Han älskar sin egen röst och slår alltid dövörat till för andras åsikter. Tro mig - jag har suttit i finansutskottet med denne man under ganska många år och han var ledamot i detta utskott när jag var ordförande. Han bara snackar och han vet alltid allting bäst. Sådant brukar gå åt skogen.
Egentligen borde man kräva hans avgång, men jag undrar om inte det är så att herr utförsäljnings- och realisationsminister Odell, så som han sköter sitt uppdrag tillsammans med hans stöddiga uppträdande är en tillgång för socialdemokratin.

I samma ögonblick som jag skrev det sista kom jag på att det egentligen är en väldigt kortsiktig uppfattning. Jag bör tänka på att han , verkar det vilket pris som helst, av ideologiska skäl absolut vill sälja det som vi tillsammans äger. Det är viktigare att stoppa realisationen än att stoppa Odell om det nu går att skilja på dessa både saker.

Wednesday, January 16, 2008

Mest kompetenta regeringen

"Den sittande regeringen är förmodligen den mest kompetenta Sverige haft i modern tid -" skrev Expressen i måndags den 14 januari på ledarplats.

Jag funderar på - Tänkte Exp. särskilt på Odell när man skrev det? Eller är det Littorin? Eller kanske Christina Husmark Pehrsson, statsrådet som enligt egen utsago var drabbad av utbrändhet men var hemma i tre dygn och sov och blev botad från sin utbrändhet? Nej det måste väl vara majoren från Skene som ledarskribenten tänker på, eller kan det vara Mikael Odenbergs efterträdare som försvarsminister, "tomhylsan" kallad enligt Odenberg?

Efter att ha läst denna formulering om en regering där de fyra ingående partierna tillsammans har så där fem procentenheter mindre än vad socialdemokraterna har själva förstår jag vad man menar när man skriver att "den store ledaren", numera avlidne, Kim Il Sung var föremål för devota hyllningar i Nordkoreansk press.

Förresten fler än jag kommer väl ihåg förra gången uttrycket användes. Inte ? Låt mig fräscha upp minnet. Dåvarande statsministern Carl Bildt använde just de orden, jag skulle tro någon gång 1992 på hösten. Det var strax innan vi fick 500 procent ränta. Det var den regeringen, "den mest kompetenta i modern tid", enligt Bildt, som på tre korta år lyckades fördubbla statsskulden, tredubbla arbetslösheten och fyrdubbla budgetunderskottet. Spåren förskräcker för visso.

Borelius i ny skandal

Maria Borelius - Kommer Du ihåg henne? Om inte - Det var hon som har den kortataste statsrådstiden i Sverige. Tidningarn skriver nu att hon satt i regeringen i åtta dagar. Jag kanske kommer ihåg fel. Jag har för mig att det var två.

Allt nog. Nu är det nya rubriker. "Borelius skyldig staten halv miljon" kunde vi läsa i veckan. Den "kortaste" handelsministern (m) har hyrt ut sin lyxvilla i Djursholm utan att ta upp hyresinkomsterna och dessutom har hon inte redovisat sin förmögenhet. Skatteverket kräver henne på en halv miljon kronor.

Att de aldrig lär sig dessa moderater och vad tänkte Rainfeldt på när han utsåg henne? Tänkte han överhuvud taget?


Kommer Du inte ihåg varför hon avgick heller? Hon hade haft svarta barnflickor, inte betalt tv-licens, haft svart städhjälp. Förresten det var interiörer vi fick läsa om när det begav sig för ett drygt år sedan. Städhjälpen bodde i källaren, barnflickan en trappa upp. Borelius skäl för att hon utnyttjat svart arbetskraft var att hon inte hade råd att betala vitt. Själv tjänade hon en dryg halvmiljon och hennes man hade inkomster långt över en miljon. "Men vi har skilda ekonomier försvarade sig den tillfälliga handelsministern". Om det var därför hon och hennes make hade skrivit sommarvillan i Falsterbo på en av de berömda kanalöarna, ett paradis för skattesmitare vet jag inte.

Nu när paktregeringen gjort om fastighetsskatten till en kommunal avgift som säkert sänker kostnaden för Djursholmsvillan som de hyrt ut med flera tiotusentals kronor kanske Borelius kan skriva Falsterbovillan i Sverige. Hon slipper fastighetsskatt på den också.

Känslokall politik sade Svensson

Under de senaste dagarna har jag talat med gamla riksdagskollegor från sex av de sju riksdagspartierna. Nästan samstämmigt har man bekräftat mina funderingar.

Nästan alla tror, precis som jag, att man i Kd kommit överens om Alf Svensson skulle gå ut och kalla regeringens politik för känslokall och kritisera Littorin genom att bland annat säga. "Det är ju enkelt att säga till en 20, 25-åring att de skall flytta, men säg det till en femtiofemåring. För honom eller henne är det inte så lätt".

Tanken är, om jag skall tro mina gamla kollegor som rör sig i riksdagskorridorerna, att man tror väljarna på det sättet skall förlåta kd.

Littorin kommenterade Alf Svenssons uttalande med "det är inte så lätt med gamla partiledare, som dessutom är halvsossar".

Alf Svenssons problem är att han har röstat för den politiken. Han skall inte få smita undan.

Tuesday, January 15, 2008

Orättfärdig och orättvist

Den här artikeln var publicerad i Borås Tidning 12:e januari

Nu vet vi hur det blev. Nu vet vi vem som hade rätt. Nu vet vi vem som talade sanning. Nu vet vi vem som ”tog till tvivelaktiga knep” och körde med ”retoriska krumelurer”, skriver Arne Kjörnsberg (s).

I valrörelsen 2006 försökte tidigare chefredaktören för Västgöta-Demokraten Håkan Quisth, Ingvar Bogsjö, tidigare ordförande i kommunfullmäktige i Borås att genom artiklar om det som de kallade ”särskild pensionärsskatt” tala om vad moderaterna och deras stödpartier planerade.

Vi var många som på möten, genom agitation på gator och torg och i insändare efter insändare beskrev vad som var på gång. Jag och många andra sade: Du som är ålderspensionär, förtidspensionär, arbetslös eller sjuk kommer, om de borgerliga får bestämma, att få betala högre skatt än den som har samma inkomst från anställning. Jag tyckte inte detta var vare sig riktigt, rättvist eller rättfärdigt. Är det ett bra sätt att hålla ihop vårt land, frågade jag? Det enda resultatet av mina frågor var att jag anklagades för lögn. Dessutom skrev de fyra moraliska giganterna Ulf Sjösten (m), Claes Västerteg (c), Anne-Marie Ekström (fp) och Else-Marie Lindgren (kd) att jag ”svartmålar, fantiserar, raljerar, kommer med rent nys” m.m. Jag försökte ”få ut dem på banan och bekänna färg” genom att utmana dem på debatt. Jag erbjöd mig att möta dem alla fyra på en gång. De vågade inte ställa upp.När Göran Persson fem dagar före valet vid ett möte på Stora Torget sade samma sak tog Borås Tidning till storsläggan. På ledarplats påstod man att vi förvrängde. På kommentatorsplats anklagades vi för att ”ta till tvivelaktiga knep” och ”göra retoriska krumelurer”. På nyhetsplats fick borgerliga företrädare oemotsagt påstå att vi spred lögner och ”snackade skit”. Förlåt – ordvalet är inte mitt utan Borås Tidnings.

Så var det med det. Nu vet vi hur det blev. Nu vet vi vem som hade rätt. Nu vet vi vem som talade sanning. Nu vet vi vem som ”tog till tvivelaktiga knep” och körde med ”retoriska krumelurer”. Nu vet vi vem som spred lögner och vem som ”snackade skit”. Det visste vi förresten redan när skattetabellerna kom i januari 2007. Då kunde vi se om det blev olika skatt på inkomst av lön och uppskjuten lön, alltså pension.

Nu har skattetabellerna för 2008 kommit. Skillnaderna har blivit ännu större. För att ingen skall kunna anklaga mig för att manipulera har jag valt precis samma inkomstbelopp som jag använde i januari 2007.

Belopp skatt lön skatt pens. skillnad per mån/år
8.100 1.298 1.826 528 6.336
12.100 2.475 3.074 599 7.188
16.100 3.719 4.482 763 9.156

Nu kan alla se, att vi socialdemokrater hade rätt när vi påstod att högerpakten skulle införa en högre skatt för den som får sin inkomst från uppskjuten lön, alltså pension, förtidspension, arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring än för den som får samma belopp från anställning.
Är det inte dags för dem som anklagade mig för att förvränga, använda retoriska krumelurer, sprida lögner och ”snacka skit”att, nu när det gått femton-sexton månader och andra årets skattetabeller visar samma sak, erkänna att jag hade rätt?

Kan någon förklara för mig varför en person som är några och femtio och fått en mycket svår och obotlig sjukdom skall betala flera tusen kronor mer i skatt (se tabellen ovan) än den som är lycklig nog att ha hälsan kvar och kunna arbeta?Detta är inte rättvist. Detta är inte rättfärdigt.

Det är kanske därför som tidigare kd-ordföranden Alf Svensson kallar politiken hjärtlös. Men han har ju röstat för den