Monday, September 29, 2008

Finanskrisen och Greenspan

För elva månader sedan, den 31.10 2007 skrev jag om den då, som jag förutspådde, förestående räntehöjningen från Riksbanken. Jag funderade över vad den av den svenska regeringen förda och aviserade politiken skulle leda till för svenska löntagare. Jag skrev om att när konjunkturen om något år går ner, arbetslösheten ökar, räntorna går upp ett flertal gången, a-kassan är sänkt,Fastighetspriserna sjunker och elpriserna går upp kommer många hushåll att få stora bekymmer. För att förutse detta behövde man inte vara något nationalekonomiskt snille slog jag fast. Nu kan vi alla avläsa hur det gick.

I samma blogginlägg skrev jag om en intervju med tidigare amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan som jag läst. Greenspan var djupt orolig. Finansmarknaderna börjar allt mer likna hur det var 1987 och 1998 sade Greenspan. Han pekade på de kraftiga svängningarna på världens börsr, krisen på bolånemarknaden i USA. Han befarade att en tvärbromsning i världsekonomin var på gång.

Sedan dess har det alltså gått elva månader. Jättekris i USA. Just när jag skriver detta sitter amerikanska Representanthuset och röstar om ett krispaket på 700 miljarder dollar, ungefär 4.600 miljarder svenska kronor i ett försök att rädda den amerikanska finansmarknaden. Till detta skall läggas de förstatliganden som Bushadministrationen redan gjort. I Europa har förstatligandena av banker och kreditinstitut också börjat. Island, Storbrittanien, Beneluxländernas regeringar har också tvingats in på samma väg. I Sverige uppmanade statsministern förra veckan oss svenskar att handla, köpa hus och byta arbete. Hur är den mannen funtad? Kommen så här långt gick jag ifrån för att titta på Aktuellt i SVT och fick då reda på att Representanthuset sagt nej. Mats Odell står i TV och garanterar att någon risk för de svenska bankerna är det inte. De är väldigt väl rustade, oerhört väl kapitaliserade och väldigt starka. Vad vet Marknaden( den med stort M) som inte Odell vet eftersom Swedbank i dag föll
med 18.6 procent för att ta ett exempel? Ja, Marknaden kanske vet att Swedbank löper stor, kanske mycket stor risk att förlora en massa pengar i Baltikum där fastighetspriserna nu faller med rasande fart och låntagare kommer in på bankkontoren med nyckelknippan och förklarar att de inte kan betala sina lån.

P.S. 4.600 miljarder är lika mycket som fyra och halv gånger hela den svenska statsbudgeten.

No comments: