Sunday, July 05, 2009

Hägglund och Tio Guds Bud

Efter att ha läst Kristdemokraternas ordf. Göran Hägglunds tal i Almedalen har jag en uppmaning till honom.

Läs Nionde budet. Om Hägglund inte kan budordet, så lovar jag att återkomma.

Det kan kanske vara lämpligt att Borås Tidnings ledarredaktion, som startat kampanjen "Rädda Kd", gör sammaledes.