Friday, November 06, 2009

6 nov. 1881

I dag för 128 år sedan den 6 november 1881 kl. 6 em. talade August Palm på
Hotel Stockholm i Malmö.

Rubriken på anförandet var "Hvad hvilja Socialdemokraterna"?

Palm talade bland annat om "det vita slaveriet" och "storborgardömet".