Saturday, September 29, 2007

Odells ekonomiskola 5

Du som läst min blogg tidigare vet att Utförsäljnings- och Reaminister Mats Odell vill att vi alla skall lära oss mer om ekonomi. Själv går han i första ledet i denna strävan. Han gör det genom att "offra" sig i så måtto att han gör en massa dumheter och vi bör göra precis tvärt om.

Odell har bestämt sig för att sälja ut vår gemensamma egendom i form av hel- eller delstatliga företag som Nordea (i denna utförsäljning är en av rådgivarna chef på SE-banken), OMX (Stockholmsbörsen), SBAB (bolåneinstitutet som sparat miljarder åt svenska egna hemsägare), TeliaSonera (detta bolag lyckades han genom ockickligt uppträdande sänka priset på med 1.8 miljarder på två dagar), Vasakronan (fastighetsbolag), Vin&Sprit. Nu visar det sig att Odells främste rådgivare i utförsäljningsarbetet är den tidigare chefen för skandalomsusade Carnegie. Denna investmentbank fick i torsdag, fullständigt förödande kritik av tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. Aldrig tidigare har ett företag under FI fått så nedgörande kritik på praktiskt taget alla områden. Nuvarande chefen fick gå med omedelbar verkan. Han gjorde det med en fallskärm på 8.5 miljoner. Förre verkställande direktören då, hon som lämnade Carnegie 2006? Hur gick det för henne?

Jo, hon, Karin Forseke, blev Odells chefsrådgivare i hans idoga arbete med att rea ut det vi äger gemensamt. För säkerhets skull har han dessutom anställt tidigare chefsjuristen på Carnegie Urban Funerud som statssekreterare i Finansdepartementet. Det var denne Funerud som hade ansvaret i Carnegie för att alla regler följdes. Resultatet av hans arbete i den delen har på punkt efter punkt underkänts, för att använda ett milt ord av FI. Denne man gör Odell till den högste politiske tjänsteman i Fid och Funeruds tidigare chef Forseke är alltså chefsrådgivare för utförsäljningen. Odell har om henne sagt "en mycket stark kompetens". Av Finansinspektionens kritik att döma har hon igen kompetens alls. Det får var hur som helst med det, men det allvarliga är att Odell har det dåliga omdömet att ge henne det inflytande som hon fått.

Konklusionen av detta är - Gör tvärt emot vad Odell gör. Den mannen är nämligen fullständigt omdömeslös.

Tuesday, September 25, 2007

Pengarna och Persson

På våren 1996 tillsatte den Socialdemokratiska Partistyrelsen på förslag av den då nyvalde partiordföranden Göran Persson en arbetsgrupp vars uppdrag från början egentligen handlade om vad som kunde göras åt de då allt vanligare "fallskärmarna". Jag utsågs av Partistyrelsen till ordförande i denna grupp som massmedia kalllade "Etikgruppen".

Med anledning av den nu aktuella debatten har jag haft anledning att fundera på vad vi sade då.
En absolut uppfattning som vi hade då och som jag tycker är precis lika relevant nu som då är.
- Total samordning skall ske.

Man skall inte kunna ha ersättningar från två håll. För att ta ett exempel. Om man har avgångsvederlag som tidigare statsråd skall självklart avdrag ske från denna för inkomster från annat håll. Om dessa inkomster går till ett eget bolag spelar ingen roll tycker jag.

Thursday, September 20, 2007

Var är Talmannen?

När socialdemokraterna satt i regeringsställning var det upprörda kommentarer om något av innehållet i Budgetpropositionen kom ut till offentligheten i förväg. Riksdagens talman var mäkta förgrymmad därför att han ansåg att det var Riksdagen som först skulle få regeringens budgetförslag.

I år har det mesta kommit ut i förväg. Inte genom att journalister har fått fram material utan genom att statsråden stått på rad och velat tala om vad budgetens skulle innehålla på deras eget ansvarsområde.

I dag, torsdag, kom Anders E. Borg till Riksdagen med en budget som Elisabeth Höglund kunde visa i Aktuellt redan i går. Själv satt Borg i "morronsoffan" och berättade vitt och brett. Allra värst är kanske att Finansplanen kom ut i förväg. Finansplanens innehåll är ofta marknadspåverkande och därför är det mycket viktigt att alla får ta del av den samtidigt.

Det sätt som regeringen hanterat Riksdagen borde leda till att Talmannen kallade till sig statsministern och förklarade för honom att det är Riksdagen som är "första statsmakten" och inte regeringen. Eller för att tala i klartext "läsa lusen av regeringschefen". Icke så - till och med detta partipolitiserar Per Westerberg.

P.S. Budgetens innehåll då? Den skall jag återkomma till om någon vecka i en eller kanske två artiklar tillsammans med Anders Österberg.

Wednesday, September 19, 2007

Regering med lögner i bagaget

Kommer Du ihåg i valrörelsen 2006?
Kristdemokraterna lovade slopa fastighetsskatten och införa en kommunal fastighetsavgift på 2.800 kronor.
Kristdemokraterna lovade att sänka bensinskatten.
Moderaterna lovade sänka bensinskatten.
Folkpartiets Lars Leijonborg påstod efter dagarna hemma hos Hägglund i Bankeryd att folkpartiet hade räddat nivåerna i socialförsäkringssystemen.

Jag är ganska säker på att det var dessa löften som gjorde att de borgerliga partierna vann valet i september 2006.

Vad blev resultatet?
Bensinskatten höjs liksom dieselskatten.
Den kommunala fastighetsavgiften blir 6.000:- .
Ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen har sänkts och fler sänkningar kommer i budgeten.

Jag påstår att den högerledda regeringen kom till makten tack vare sina lögner.

Saturday, September 15, 2007

Fastighetsskatt - begränsningsregel

Det råder sedan flera månader allmän förvirring bland de borgerliga partierna i regeringen om fastighetsskatten. Hur skall slopandet av fastighetsskatten och införandet av en kommunal avgift finansieras? Skall reavinstskatten höjas eller sänkas eller kanske slopas? Detta är bara några av frågorna.

I dag, lördag, har vi fått besked på en annan punkt. Vi socialdemokrater införde när vi hade ansvaret en begränsningsregel innebärande, att ingen skulle betala mer än fem procent av hushållets inkomst i fastighetsskatt. Efter något år sänkte vi till fyra procent. Denna åtgärd var framför allt till för att de med de lägsta inkomsterna, oftast ensamstående pensionärer, skulle klara fastighetsskatten. Nu meddelar Riksdagens utredningstjänst (Rut) att så många som 35.000 hushåll får betala mer i kommunal avgift än vad fastighetsskatten med begränsningsregeln kostat dem.

Så var det med den "reformen"!

Wednesday, September 12, 2007

Struligt

I Irak dödas varje dag vecka ut och vecka in ett hundra, två hundra kanske fler människor. En och en halv miljon, minst, har flytt till grannländerna. I Sverige kommer tjugo till trettio tusen irakier att söka asyl i år. Den av USA tillsatta regeringen klarar inte av att ge människorna det mest grundläggande. Ockupationsmakten, USA, klarar inte av att göra det som enligt krigslagarna är en ockupationsmakt skyldighet - svara för säkerheten.

Detta kommenterar i Ekot nyvalde folkpartiledaren, Sveriges utbildningsminister Jan Björklund
med - situationen i Irak är "lite strulig"!!

Dessutom utalalade Björklund på nytt sitt fulla stöd för USA. Inget förvånar när det gäller den mannen. Förklaringen är kanske att han när USA anföll Irak ville att svenska soldater skulle sändas dit.

Odells ekonomiskola 4

När man skall sälja något skall man tydligen tillsätta ett expertråd. I varje fall om man är reaminister, utförsäljningsminister, riksutförsäljningsminister som Mats Odell.

Men om Du skall sälja något och vill ha hjälp av ett "expertråd" så gör inte samma misstag som Odell att Du utser någon som utan varje tvivel är jävig. I det tillsatta "expertrådet" ingår för att ta ett exempel Handelsbankens ordförande. På Odells utförsäljningslista finns bl.a. Nordea och SBAB. Om inte Handelsbanksens ordförande är jävig när "expertrådet" skall ge råd om hur utförsäljningen av statens andel i Nordea eller statliga bolåneföretaget SBAB skall gå till så vet jag inte hur man skall bära sig åt för att bli jävig.

Så jag tar tillbaka mitt råd. Tillsätt inte något expertråd eller låt åtminstone bli att klanta till det som herr Riksutförsäljningsministern.

Det är fler än jag som sätter Odells kompetens ifråga. Tidningen Expressen skrev i går 11.9. så här.
"Hjälpbehov. Mats Odell har nu presenterat det expertråd som ska lära honom hur man säljer ut statliga bolag utan att klanta till det. Det kan behövas."
Skall vi kanske kalla utförsäljningsministern för klantminister? Expressen tycker tydligen det.

USA LÄMNAR DET SVERIGE TRÄTT IN I

Vi brukar inte citera borgerliga morgontidningar men ibland kan också blinda höns picka rätt. Dagens Nyheters ledare måndagen den 27/8 skriver om USA men det har en slående betydelse för Sverige. Som alla vet har USA genomlevt två perioder av republikanskt presidentstyre och republikanerna har angett tonen i USA i princip från Reagans presidenttillträde (med undantag av 1992-94 då Clinton hade en demokratisk kongressmajoritet) fram till i fjol då kongressen åter fick en demokratisk majoritet.

Inrikespolitiskt har detta betytt krig mot fackföreningarna och de fattiga och skattesänkningar för de rika. DN skriver att amerikanska opinionsundersökningar visar att det trots goda ekonomiska förutsättningar och förhållandevis låg arbetslöshet så råder det en utbredd framtidspessimism. Amerikanerna oroar sig över pensioner, låglönejobb, sjukvård och utbildning. Bakgrunden är den bristande resurstillförseln till den gemensamma verksamheten för republikanerna har istället satsat på skattesänkningar och privata lösningar.

Nu, menar DN, har amerikanerna och medelklassen förstått att individuellt oberoende och initiativkraft faktiskt kan stärkas om staten erbjuder en kvantitativt och kvalitativt bra välfärd.Överfört till Sverige så riktar alltså Dagens Nyheter en mördande kritik mot den borgerliga regeringen. Precis som Reagan samt far och son Bush prioriterar regeringen skattesänkningar framför välfärdsreformer. Det blir inget åt tandvården eller pensionärerna men däremot sänkningar av fastighets- och förmögenhetsskatterna. Precis som i republikanernas USA så finansieras inte heller skattesänkningarna fullt ut när väl partiledarna får bestämma och det är de som bestämmer och inte finansministern. I kompromissernas koalition ska varje parti få sitt köttben och då luckras den påstått ansvarsfulla finanspolitiken upp lite successivt. Samtidigt drar inflation och räntor uppåt så att skattesänkningarna äts upp för låg- och medelinkomsttagarna.

De enda som får något ut av dessa blir de 10-20 % rikaste av befolkningen.Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten sjunkit sedan 2005 och den borgerliga regeringen har surfat på den ekonomiska uppgången som dessutom dopats ytterligare med diverse skattesänkningar och subventioner för att dra upp konsumtionen. Trots sin retorik om ”utanförskap” försämrar samtidigt regeringen villkoren för pensionärer, förtidspensionärer, långtidssjuka, sjuka och arbetslösa. Dessa ställs utanför de goda tiderna eftersom de inte anses vilja arbeta. Precis som i USA skapas också förutsättningar för framväxten av en grupp ”arbetande fattiga”, människor ska tvingas in i en låglönemarknad som i sin tur ska sätta press på lönerna och underminera det en stark fackföreningsrörelse åstadkommit. Detta är borgerlighetens verkliga agenda som vi och andra socialdemokrater lär få anledning att återkomma till många gånger.

Arne Kjörnsberg, socialdemokrat
Anders Österberg, socialdemokrat

Tuesday, September 11, 2007

Reinfeldt i Karlskrona

Fredrik Reinfeldt, Flip-flop Fredrik, besökte i går Karlskrona.

Detta kommenterade Aftonbladet så här.
Inget "lycka till"?
Fredrik Reinfeldt hade inga nya arbeten att erbjuda hotade varvsarbetare i Karlskrona. Reinfeldt borde lära av före detta arbetsmarknadsministern Per Ahlmark. När han mötte hotade blekingska arbetare önskade han i alla fall lycka till.

Samma besök fick Hallands Nyheter att skriva.
Igår besökte Fredrik Reinfeldt Karlskrona. Där träffade han arbetslösa och nystartsjobbare - men inte Kockumsvarvet där de anställda riskerar att förlora jobbet om Reinfeldts och finansminister Borgs planer på att skära ner försvarsbeställningarna genomförs.
Han kunde väl åtminstone önskat lycka till!

Jag tycker nog att Hallands Nyheter formulering var spetsigare.
Bensinskatten

Kommer Du ihåg de stora skyltarna på bussarna i Borås under valrörelsen för ett år sedan?
Kristdemokraterna hade en skylt med en leende Else-Marie Lindgren där det stod ungefär så här.

Kd vill sänka bensinskatten! Vill Du?

I Aktuellt i kväll kunde vi höra att i budgeten som presenteras nästa vecka kommer regeringen och därmed Kd föreslå att bensinskatten skall höjas med 17 öre per liter. Men så stod det ju inte på skylten. Där stod det ju sänka. En ren bluff alltså från Kd och Else-Marie Lindgren

Thursday, September 06, 2007

Dataintrånget och Björklund

Om någon dag väljs, om man skall tro massmedia, Jan Björklund till ny ordförande i Folkpartiet.

I dag 6.9. har Fp:s landsmöte haft granskningsdebatt med , enligt SVT hård kritik mot partiledningen. Partiledningen vid den skandalartade spionskandalen mot Socialdemokraternas interna nätverk förra året bestod bl.a. av denne Jan Björklund. Det var också han som utnyttjade de uppgifter spionerna kommit över om bl.a. ett av våra utspel om skolan.

När Björklund konfronterades om detta blånekade han och skyllde på några ungdomar.

Denne man skall nu tydligen väljas till partiordförande.

Wednesday, September 05, 2007

Odenberg och Reinfeldt

Så var det dags för det tredje m-statsrådet på 11 månader att avgå.

Det finns flera, som jag tycker, berättigade frågetecken omkring denna avgång.

Vad är den egentliga anledningen?
Är det statsministern eller den nu avgångne försvarsministern som inte kan räkna?
Odenberg säger att prutningarna på försvaret på några års sikt är i storleksordning 4.5 till 5 miljarder per år. Reinfeldt påstår att det rör sig om 2 miljarder varav en del kan komma att "återläggas".
Skillnaden är verkligen inte "felräkningspengar".

Jag tror att det verkliga skälet är tvåfaldigt.

- Samma dag som Anders E. Borg vid en presskonferens på Gotland talade om att regeringen övervägde att spara fyra till fem miljarder på materialinvesteringar för försvaret var Odenbergs saga all. (Om han inte utan krumbukter fann sig i vad Borg slagit fast).
- Reinfeldt har tidigare visat dåligt omdöme när han utsett statsråd - Kom ihåg Borelius och Stegö Chilo - nu visade han det goda omdömet, utifrån Borgs synvinkel, att stötta sin finansminister och i samma ögonblick som han gjorde det öppnades falluckan för Odenberg.
- Jag kom på ett tredje skäl. Borg bestämmer.
Av detta har jag mycket konkreta hågkomster. När jag var ordförande i finansutskottet ville jag få fram ett, om möjligt enhälligt, beslut i utskottet om att vi skulle låta ett antal välrenommerade utländska ekonomer utvärdera Riksbanken och dess verksamhet under de senaste tio åren. Jag höll på vecka efter vecka, men kunde inte få något besked från utskottets vice ordförande, som var den nu aktuelle Mikael Odenberg. En av dåvarande finansministern medarbetare talade med moderaternas kanslichef, tillika chefsekonom som hette Anders E. Borg. Därefter var det klart. Borg hade bestämt att för moderaterna var mitt förslag ok, och jag fick ett postivt besked från Odenberg.

En av mina gamla kollegor från riksdagen har en mycket konspiratorisk och måhända klokare fundering än jag.
Är det ett medvetet drag från moderaterna, att sänka försvarskostnaderna så mycket så att vi vid en kris i Europa måste ansluta oss till Nato? En situation som folkpartiet eller i varje fall Jan Björklund, som ville sända svensk trupp till Irak, skulle gilla.

Låt mig återvända ett ögonblick till miljarderna. Alldeles oavsett om nedskärningen blir två miljarder eller fem är det mycket oroande för vårt land att två statsråd, statsministern och försvarsministern räknar/tolkar den egna budgeten så olika.
Dessutom - detta talade Reinfeldt inte om i valrörelsen.

Även om Odenberg är min politiske motståndare har jag respekt för att han tar konsekvenserna av sin uppfattning och inte gör som skatteutskottets ordförande Lennart Hedquist, som låter statsministern vara hur oförskämd som helst utan att reagera. Men det är klart, om man som Odenberg anser att regeringens försvarspolitk är oseriös då finns det bara två alternativ "kryp" eller avgå. Odenberg valde det, tycker jag, enda rimliga alternativet.

Till slut två mer kåseriartade funderingar.
Försvarskostnaderna är ungefär 40 miljarder. Det är ungefär lika mycket som ett år och sju månaders barn- och studiebidrag till landets alla barn och ungdomar kostar. Trots detta klarar man inte av att fixa högvakten under jul- och nyårshelgen. Vad gör de med alla pengarna?

Ryktet säger att Tolgfors´, som blir ny försvarsminister, efterträdare blir Anna Kinberg Batra. Hon är mest känd för att hon tycker att "Stockholmare är smartare än lantisar". Ja vad skall en stackars lantis från Borås säga om det?

Tuesday, September 04, 2007

Åldersdiskriminering

Jan Björklund har idag, 4 sept., meddelat att åldersdiskriminering skall förbjudas.

Bra. Den 20 september presenteras budgetpropositionen. Om Björklund snor sig på kan han kanske få med en skrivning om nya skatteskalor som innebär att den som har sin försörjning från pension (uppskjuten lön) inte behöver betala högra skatt att den som har samma inkomst från anställning.

Om han inte fixar detta är det ju en solklart fall av åldersdiskriminering.

Alkoholpolitik

I förra veckan kunde vi höra och läsa om en rapport som en internationell forskargrupp hade gjort på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Forskarnas uppdrag var att fundera på vad som skulle hända om Sverige slopade Systembolaget och det blev tillåtet att sälja alkohol i livsmedelsbutikerna.

Forskarrapporten presenterades av en amerikansk professor. Gruppen hade kommit fram till
att med de givna förutsättningarna skulle följderna bli
- alkoholkonsumtionen skulle öka med 29 procent (och det kunde bli ännu större)
- antalet direkt alkoholrelaterade dödsfall skulle öka med 1.500 per år
- vi skulle få 16 miljoner fler sjukdagar per år. Det innebär fyra extra sjukskrivningsdagar per
svensk och år
- alkoholkomsuntionen skulle öka mest bland unga människor och de som redan är
storkonsumenter.

Den internationella forskargruppen avrådde bestämt från en sådan förändring att systembolagets monopol på alkoholförsäljning slopas och dessutom trodde gruppen att flera EU-länder tvärtom skulle gå Sveriges väg därför att folkhälsoproblemen blir allt större i många länder på kontinenten.

Tre dagar efter att denna rapport blivit offentlig beslutade Centerns partistämma att skatten på öl och vin skall sänkas.

Ytterligare någon dag senare beslutar MUF-stämman att det hembränning för eget bruk skall bli lagligt.

Var ombuden på de båda stämmorna både blinda och döva??

För att ingen skall behöva påminna mig om Kent Härstedts förslag om sänkta alkoholskatter för några år sedan tar jag själv upp det. Jag tyckte det var fel då och jag tycker det är fel nu. Då, för några år sedan, sade jag till en lång rad journalister som frågade mig vad jag ansåg. "Vi skall stå emot så länge det någonsin går". Det blev inget förslag från s-regeringen.

Sunday, September 02, 2007

Högern och folket

I valet utmålade Moderaterna sig som ett nytt arbetarparti. Nu ett år efter valet har målarfärgen börjat rinna av. Det märks åtminstone på opinionssiffrorna som duggar tätt. Bakom ”de nya Moderaterna” fanns en klassisk högerpolitik vilken gynnar de rika och starka mest. Förklaringen till att Moderaterna och deras stödpartiers låga förtroende är att folket inte tycker om deras politik som har udden mot de sämre ställda och att skattesänkningarna betalas av de mest utsatta.

Inte bättre blir läget av ett desperat vevande bland regeringsmedlemmarna och deras stödtrupper som inte verkar ha en aning om underläget i opinionen. För underläget är, trots en viss upphämtning, otroligt stort trots att sysselsättningen ökar och högkonjunkturen håller i sig. Moderata Svenska Dagbladet undrar om svenskarna blivit tokiga. Den ivriga bäverkvinnan Maud Olofsson, som tuggar sönder trygghetssystemen bäst hon kan, talar om avsossefiering av Sverige. Innan dess kan inte högerregeringen verka med full kraft, menar hon. Moderaterna har under kort tid själva bäst presenterat sin människosyn. Först ut var statsminister Reinfeldt (m) som sa ”Jag talar till dem som jobbar och hon talar ofta till dem som inte gör det”. Piken var riktad mot Mona Sahlin. Undrar vad den kvarts miljon som inte har något jobb att gå till och som kämpar för att få det säger om Reinfeldts människosyn? Fredrik Reinfeldt är en statsminister för dem som har jobb. Resten får klara sig bäst de kan. Den typen av klarspråk är annars ovanligt för Reinfeldt. Regeringens klasspolitik brukar döljas bakom tal om ”reformer som ökar arbetskraftsutbudet” och att ”det ska löna sig att arbeta”.

Andra presentationen i moderat människosyn kom från socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson som sade sig fått en släng av utbrändhet. Hon sade till massmedia att det räckte med att vila sig under helgen och sedan var hon tillbaka på jobbet. Det är rätt skrämmande att Husmark Persson inte vet vad utbrändhet är trots att hon är sjuksköterska, i alla fall enligt hennes eget CV, på regeringens hemsida. Men det har ju tidigare vart lite si och så med CV:n från regeringsmedlemmarna.

Tredje presentationen av moderat människosyn stod arbetsmarknadsminister Littorin för. Ministern vill inte jaga arbetsmiljöbovar. I stället ska arbetsgivare och företag premieras om de erbjuder en god arbetsmiljö, något som borde vara självklart. Premieras, hur då? Jo, de duktiga företagen ska få en gul smileygubbe att sätta vid dörren. Symbolen påminner förresten om Ny Demokratis partimärke. Däremot så lägger Moderaterna och deras stödpartier ner arbetslivsinstitutet som forskade kring arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket ska bantas med en tredjedel. Arbetsmiljöverket har till uppgift att inspektera och ingripa mot missförhållanden på arbetsplatserna.

Vi som socialdemokrater vet att en annan väg är möjlig. Det ska vara krav på rimliga arbetsvillkor, vettig rehabilitering och säkra arbetsplatser. Det skulle bidra till minskad utbrändhet och färre olyckor på jobben. Regeringen sätter hårt mot den som är arbetslös eller sjuk samtidigt som företagen inte får några piskor på ryggen. De får leende gubbar och skattelättnader i stället. Den sysselsättning som skapats beror på den tidigare socialdemokratiska politiken och att den internationella högkonjunkturen håller i sig. De nya jobben hade kommit utan dessa försämringar för dem som har det sämst ställt. Längtan efter trygghet är inte problemet i Sverige. Problemet är den otrygghet som skapar stress, ohälsa och vanmakt.

Anders Österberg, socialdemokrat
Arne Kjörnsberg, socialdemokrat