Saturday, July 28, 2007

Från Underskotts-wibble till Överhettnings-borg

I en artikel i BT, Skattepolitisk härdsmälta, för någon vecka sedan redogjorde vi för Skatteverkets meddelande, SKV M 2007:11, om ”hushållsnära tjänster”.

Vi pekade på krångligheter och kontrollproblem. Med direkta citat från Meddelandet 2007:11 visade vi att skoputsning, städning, byte av glödlampor, matlagning inklusive grillning, klippning av rosor och häckar och läxläsning skall skattesubventioneras.
Däremot utgår inte subventioner vid plantering av rosor, trädbeskärning eller privatundervisning.

Vad vi gjorde var att vi rakt upp och ner citerade ur Skatteverkets meddelande. Detta enkla försök från vår sida att redovisa fakta ledde till att riksdagsledamoten Ulf Sjösten (m) for ut i allehanda anklagelser mot oss.
Några utav dem tänkte vi kommentera.
Sjösten påstår att vi ”inte riktigt förstår vad avdraget för hushållsnära tjänster innebär”. Det där greppet att vi inte förstått har Sjösten använt tidigare.
Det är lika löjligt nu som då.
Vi kanske inte är lika klyftiga som den moderate riksdagsledamoten men lite kan vi allt och i det här fallet redovisade vi bara ett Meddelande från Skatteverket.

När Sjösten påstår att vår syn på jämställdhet är nedvärderande för kvinnor och att vi använder oss av ord som ”pigavdrag” frågar vi oss. Är det så att det gamla ordspråket ”Varav hjärtat är fullt talar mannen” stämmer in på skribenten, för var i vår föregående artikel använder vi oss av begreppet ”pigavdrag”? För det är väl inte så att Sjösten är så fräck att han pådyvlar oss att vi använt ord som ”pigavdrag” och tror att det skulle få stå oemotsagt.

Sedan vad gäller Rot-avdrag (ROT = reparation, ombyggnad, tillbyggnad) hade vi det vid två tillfällen. Vid båda tillfällena var det en djup lågkonjunktur. Av två skäl infördes då Rot-avdrag under begränsad tid. Dels var det viktigt för landets ekonomi, dels var det ett sätt att behålla yrkeskunnigt folk i branschen. Nu är det något som liknar överhettning i byggsektorn. Detta hade varit ännu värre om fler byggnadsarbetare övergått till andra branscher under 80 och 90-talet. Detta är så elementärt så det känns nästan genant att nämna detta för moderaternas ekonomisk-politiske talesman.

Slutligen hävdar Sjösten att ”moderaterna värnar om dem som har det sämst ställt”
Jaha!
Är det därför den som är sjuk skall betala högre skatt än den som har arbete även om de har samma inkomst?
Är det därför den som har sin inkomst från pension (uppskjuten lön) skall betala högre skatt än den som har löneinkomst?
Är det därför som ersättningarna i sjukförsäkringen sänkts?
Är det därför ni överväger att införa ytterligare en karensdag?
Är det därför ni tänker försämra ålderspensionen för dem som nu är förtidspensionärer?
Är det därför ni höjt avgiften till a-kassan?
Är det därför som medlemmar i facket inte får dra av sin fackföreningsavgift medan arbetsgivarna får dra av avgiften till arbetsgivarorganisationer?
Är det därför den moderatledda majoriteten i riksdagen inklusive Sjösten slopar förmögenhetsskatten?
Är det därför Ni medvetet skapar klyftor och motsättningar i vårt land?

Slutsatsen är inte svår att dra. Högern i Sverige är samma gamla höger som den alltid varit, trots ytliga fasader. Det enda som skiljer högern i den här regeringen från den förra är att de har gått från Underskotts-wibble till Överhettnings-borg.

Friday, July 13, 2007

Den store ledaren

Vem är det som beskrivs så här?

Han är den naturlige, folklige, genuint kunnige och oomstridde ledaren med gigantiskt förtroende inom partiet och ett nästan lika stort förtroende långt utanför partigränserna.

Svaret får Du så småningom på denna blogg.
Ledtråd - Det är inte Kim Il Sung och inte heller Kim Jung Il, inte ens den store Mao som avses.

Wednesday, July 04, 2007

Skattepolitisk härdsmälta

Systemskiftet fortsätter. Först föreslog den moderatstyrda regeringen att förmögenhetsskatten skall slopas och riksdagen inklusive Ulf Sjösten (m) och Else-Marie Lindgren (kd) röstade för. Därefter var det fastighetsskattens tur. Nu skall den slopas och ersättas av en kommunal avgift. Innebörden av förslaget är att man gör en gigantisk förmögenhetsöverföring från, som en blivande moderat riksdagsledamot sade för några år sedan "lantisarna, som inte är så smarta" till stockholmarna.

De som tjänar på detta beslut är i första hand de som bor i storstäderna och delar av kustområdena. Ett exempel - Fredrik Reinfeldt tjänar 35.000 på beslutet. De som får betala är alla som får höjd reavinstskatt när de säljer sina fastigheter. Ovan nämnda riksdagsledamöter röstade för detta också.Nu är det dags för nästa förslag. Från och med den 1 juli införs skattesubventioner för "hushållsnära tjänster". När man läser Skatteverkets meddelande, SKV M 2007:11 om denna fråga tänker man osökt på en fars. (Fars enligt uppslagsboken "en pjästyp där situationskomiken dominerar och inget avseende fästs vid handlingens och karaktärernas trovärdighet")

Maken till krångligheter och kontrollproblem får man leta efter.

Antingen får skattemyndigheterna sätta in enorma kontroller eller också måste man bortse helt från fuskmöjligheterna. I ovannämnda Meddelande från Skatteverket kan man bland allt annat läsa att subventionerna bara gäller "okvalificerade arbetsuppgifter" inte mer specialiserade.Bara arbetskraftskostnader och inte material, rese- eller maskinkostnader subventioneras.

Häng med nu. Subventioneras skall: skoputsning, städning, byte av glödlampor, vård av kläder inklusive enklare lagning, matlagning inklusive grillning om den sker i nära anslutning till bostaden exempelvis trädgården, snöskottning, klippning av rosor och buskar, häckar, gräs, tvätt i tvättstugor, lämning och hämtning av barn samt läxläsning.

Däremot subventioneras inte plantering av nya rosor, buskar, ej heller trädbeskärning, personals resor till och från hemmet, husdjursskötsel eller privatlärare.

Det betyder att skattemyndigheterna måste kontrollera att städföretagen i sina räkningar skiljer på lönekostnader, resekostnader och materialkostnader och dessutom hur lång tid hundpromenaden tog. Detta skall kontrolleras av skattemyndigheterna ett år efter att städningen gjordes.Man måste skilja på "hjälp med läxor" som är skattesubventionerad och privatundervisning som inte är det och dessutom skall det kontrolleras ett år efter att det skett.Till sådan barnpassning som ger rätt till skattereduktion räknas lämning och hämtning till fritidsaktiviteter. Frågan är: Gäller detta också när privatchauffören hämtar utan för krogarna vid Stureplan om den som skall hämtas är under 18 år och hur blir det med subventionen om hon/han som skall hämtas tar med sig en kamrat som är 19? Detta beslut är en skattepolitisk härdsmälta. Sjösten (m) och Lindgren (kd) röstade för också detta.

Förutom att förslaget är oerhört krångligt, som vi här visat, handlar det om att gynna dem som redan har. Den korta och enkla frågan man bör ställa sig är: Varför skall de som har låg lön med sina skattepengar betala för att de som har hög lön skall få subventioner vid köp av städning, matlagning, skoputsning, lämning och hämtning av barn?