Saturday, June 28, 2008

Nelson Mandela

USA planerar att slopa terriststämpeln på Nelson Mandela meddelar SVT. Sedan början av 1980-talet har den man, som i en lång rad undersökningar anses vara världens mest beundrade politiker, Nelson Mandela varit stämplad som terrorist av USA. Inför Mandelas 90-årsdag i den kommande veckan planerar alltså USA att ta bort denna stämpel.

Någon som bryr sig? Troligen inte, men vi borde göra det. Mandela som satt i fängelse på den ökända fängelseön Robben Island i 28 långa år har alltså varit terrorist enligt USA, i lika många år, sedan 1980. Han har varit det av två skäl. Han var svart. Han ansåg att också svarta skulle få rösta i Sydafrika. Av de två skälen, och bara av de, stämplades han alltså som terrorist. När jag var ganska ny i Riksdagen hade vi vid ett tillfälle en omröstning som gällde att Sverige skulle fatta beslut om sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika. Detta som ett stöd för ANC och Mandela. Moderaterna som då, liksom nu, gick i USA:s ledband röstade emot. Kan Du tänka Dig - Moderaternas riksdagsledamöter röstade emot stöd till Nelson Mandela.
En förklaring till, förutom ledbandet,- Wallenbergssfärens dåvarande överhuvud Peter (uttalas Pieter) Wallenberg talade om de svarta i Sydafrika som "svartingar" och därför skulle Sverige inte besluta om sanktioner mot apartheidregimen.

Om den av den borgerliga majoriteten i Riksdagen stiftade FRA-lagen om "avlyssning" av e-post, sms och telefonsamtal hade funnits på 80-talet hade ord som "ANC, Mandela, Nelson, apartheid" lett till kontroll av den som använde dessa ord. Det stämmer till eftertanke. Vem är terrorist? Vem är frihetskämpe? FNL som ledde motståndet mot USA:s ockupation av Vietnam ansågs av många, bl.a. av dåvarande högerledaren Yngve Holmberg, vara terrorister. Andra menade att deras motstånd mot ockupationsmakten var relevant, helt tillåten och därför borde FNL betecknas som frihetskämpar. Fundera själv !

Monday, June 23, 2008

Sjuka - socialbidragsberoende ?

Ska sjuka behöva bli socialbidragsberoende?

Svaret är i många fall ja vilket jag visar i texten här nedan

Det förslag från regeringen som den borgerliga majoriteten i riksdagen, efter en lång debatt, röstade igenom, kommer att leda till ökat socialbidragsberoende.

Beslutet innebär nämligen följande.
För den som är långtidssjukskriven prövas sjukskrivningen inom 90 dagar. Då bedöms om den sjukskrivne kan fortsätta med sitt eget arbete eller omplaceras på samma arbetsplats. Om det ine fungerar blir man hänvisad till arbetsförmedlingen, för att söka ett nytt arbete som är mer lämpligt, som Christina Husmark Pehrsson (m) socialförsäkringsministern skriver i regeringens proposition. Efter tterligare 90 sjukdagar prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden. Då tvingas man söka nytt arbete i hela landet, snart blir det väl i grannläderna också.

Det är intressant att jämföra dessa 90 plus 90 dagar med behandlingstiderna för olika sjukdomar: bröstcancer, prostatacancer, Hodgkins sjukdom, hjärtinfarkt, magsår, diskbråck, Parkinssons sjukdom, MS för att nämna några exempel, som jag av olika skäl känner väl till. Jag tänker då på tiden från den dag sjukdomen upptäcks till den sjuke är frisk.

Efter ett halvt års sjukskrivnng kan den sjukskrivne mista sin sjukpenning. Då återstår bara försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag. Sveriges kommuner och landstings (SKL), ordförande Anders Knape (m), beräknar att kommunernas kostnader kommer att öka med 500 miljoner och att 10.000 tusen persoer kan komma att bli beroende av ekonomiskt stöd från kommunerna redan från den 1 juli i år, alltså bara om någon vecka. Lägg märke till att det är inte jag som påstår detta. Det är den moderat som är ordförande i SKL, alltså partivän till Reinfeldt, Husmark Pehrsson och Ericsson som säger det.

Mina gamla kamrater i riksdagens Socialförsäkringsutskott, accepterar inte införandet av en bortre parentes i sjukförsäkringen. Det är ovädigt ett välfärdsland.

Jan Ericsson (m) har nu fått svar. Han är glad som en lärka för att han fått vara med och rösta igenom det jag beskrivit. Lika glad som han är för att han fått möjlighet att genom sin jaröst i riksdagen bidra till att FRA får möjlighet att avlyssna alla svenskars telefonsamtal, mobilsamtal, textmedelanden (sms) och e-brev.

Nu är det bara att hoppas att han berättar det för så mångs som möjligt. Han och andra moderater kan passa på att samtidigt förklara varför den som har sin försörjning från uppskjuten lön, alltså pension, skall betala högre skatt än den som har den från löneinkomst exempelvis riksdagsarvode.

Tuesday, June 17, 2008

FRA-lagen

När detta skrivs natten mellan tisdagen den 17 och onsdagen den 18 juni 2008 återstår det knappt nio timmar tills riksdagen skall rösta om det största ingreppet i den personliga integriteten som något demokratiskt lands regering föreslagit.

En lång rad tidningars politisk redaktioner, borgerliga såväl som socialdemokratiska och oberoende, kritiserar tillsammans med förre säpochefen, Advokatsamfundet, Svenska och Europeiska journalistförbundet förslaget. Till och med australiska The Australian har uppmärksammat vad som är på gång i vårt land. Förslaget hör hemma i en diktatur säger utländska observatörer. Organisationer i USA fruktar att om moderatregeringens förslag röstas igenom i rikdagen så kommer svenska myndigheter att "sälja" information till sina USA-kollegor. I USA är det nämligen alldeles omöjligt att få igenom ett sådant förslag eftersom det strider mot konstitutionen.

I kväll sägs det att riksdagen i morgon kommer att återremittera ärendet till Försvarsutskottet. Detta utskotts vice ordförande moderaten Rolf Gunnarsson räknar med att ett något ändrat förslag återkommer till riksdagens kammare under onsdagskvällen eller senast på torsdag. Försvarsministern Sten Tolgfors, av sin företrädare Mikael Odenberg kallad "tomhylsan" kom "en minut i tolv" med ett friserat förslag om den personliga integriteten som var så krångligt och till intet förpliktande att Allan Widman (fp) hade all sjå i världen att förklara innebörden och totalt misslyckades med detta.

Kort sammanfattat innebär den moderatledda regeringens förslag att FRA får möjlighet kontrollera all e-post, teletrafik både från fast och mobil telefon om detta passerar gränsen.
Eftersom 24 av 46 svenska mediehus har sina e-postservers utomlands är det som brukar kallas källskydd om denna lag antas av noll och intet värde. Du skall veta att om Du skickar e-post till Borås Tidning så passerar ditt meddelande gränsen eftersom BT:s server ligger i England. Så är det med det källskyddet.

Vi är några personer som funderat på om det nu kanske är dags för det som brukar kallas "civil olydnad". Om vi är några hundra, eller kanske tusen eller varför inte några tiotusen som varje dag sänder tio e-brev var med något av sökorden i så bryter hela systemet samman. Sökorden ?
De skall vi nog ta reda på.

Tuesday, June 10, 2008

Jan Ericson-(m) - vet allt

Jan Ericson, riksdagsledamot (m) har låtit meddela att "Arne har fel som vanligt".

Är det inte fantastiskt med människor som vet allt, kan allt. har varit med om allt och alltid är beredda att sätta betyg på andra och tala om att de andra alltid har fel. Den moderate riksdagsledamoten Ericson, han som tryckt på knappen för sänkt ersättning i a-kassan, höjd egenavgift i a-kassan, sänkt sjukersättning, högre skatt för den som är sjuk, arbetslös, förtidspensionär eller pensionär, låter meddela att jag inte begripit någonting. Jag överlåter till andra att bedöma våra meriter i det avseendet.

En sak skall det dock inte råda något som helst tvivel om. I det Sverige som den moderate riksdagsledamoten Ericson vill ha där skall man vara ung, frisk, ha arbete och enligt Ericsons mening vara "duktig".

Är man sjuk, särskilt långtidssjuk exempelvis drabbats av utmattningsdepression, arbetslös, får sin inkomst från uppskjuten lön, alltså pension, då skall man straffas. Allt enligt Ericson "han som vet allt" i motsats till mig "som har fel som vanligt".

Tänk om de moderata riksdagsledamöterna nu kunde ägna en tanke, jag begär inte så mycket, bara en tanke, åt vad som nu bör göras för att hejda inflationsbrasan och få hejd på räntehöjningarna.

Thursday, June 05, 2008

Sjukförsäkringen

Så har då Else-Marie Lindgren, kristdemokraterna, Ulf Sjösten, moderaterna, Claes Västerteg, centerpartiet och Jan Ericsson, moderaterna, om de inte skolkade från riksdagens sammanträde torsdagen den 5 juni, tryckt på knappen för att försämra situationen för de som har det värst - de sjuka.

Deras knapptryckning innebär också, enligt den moderatledda organisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att många, troligen tusentals, kanske tiotusentals människor måste gå till kommunernas socialkontor för att klara sin försörjning.

Hur känner dessa borgerliga riksdagsledamöter från Södra Älvsborgs valkrets sig nu?