Monday, June 28, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås, 95:e gången

I dag 95:e måndagen i följd på Stora Torget.

Vi hade som vi brukar tryckt 300 flygblad. De räckte inte. Alla var slut en kvart i ett.
På flygbladet stod det

---------------------------

Antalet långtidsarbetslösa har ökat med 140 personer varje dag det senaste året.
Många arbetslösa saknar rätt kompetens
Källa: SCB, Svenskt Näringsliv

Vi kräver:
Utbildning åt de långtidsarbetslösa

------------------------------

Som vanligt hade vi många trevliga och något enstaka mindre trevligt samtal.

På "bemanningslistan" var vi i dag sex personer. En, Lasse Schönberg skulle komma direkt till Torget. När vi andra fem kom dit, var Lasse inte där. Det dröjde innan han kom. Först vid halv ettiden dök han upp. Vi skojade lite med Lasse. Han berättade då, att när han kom till Torget strax före tolv hade han träffat en äldre man som var alldeles ifrån sig. Han hade låst in bilnyckeln i bilen. "Jag klarar mig, men min fru ligger hemma sjuk". Lasse Schönberg ringde Polisen. Nej det var inget de kunde hjälpa till med. När Lasse framhärdade var beskedet att Polisen inte prioriterade detta. Lasse tog saken i egna händer. Tog med sig den gamle mannen och körde hem honom där han kunde lugna sina sjuka maka, hämta reservnyckeln och med Lasses hjälp kom han tillbaks till sin låsta bil. Så var det fixat. Vi var alla överens om att Lasse hade gjort alldeles rätt prioritering.

Thursday, June 24, 2010

Bildt vet bäst (tror han)

I går avskedade president Obama general Stanley McChrystal, bedfälhavare i Afghanistan.
Till hans efterträdare utsåg presidenten, som också är överbefälhavare, general David Petreaus.

Den, enligt de allra flesta bedömare, genomkorrupte afghanske presidenten Karzai och Sveriges utrikesminister Carl Bildt stödde generalen McChrystal. Bildt visste berätta att president Obamas beslut var betingat av inrikespolitiska skäl. Sveriges utrikesminister lät också meddela att han "varit i kontakt med Washington" och enligt hans bedömning innebar beslutet inga förändringar av Afghanistanpolitiken.

Ena dagen är Bildt aktuell som tidigare styrelseledamot i Lundin Oil (i den historien tyckte till och med Borås Tidning att Bildt borde stämma ner tonen och vara mindre arrogant) och nästa dag överprövar han president Obamas utnämningspolitik.

Att den mannen - Bildt - inte spricker av högmod.

Monday, June 21, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås, 94:e gången

I dag var det alltså, som framgår av rubriken, 94:e måndagen i rad som vi var på Stora Torget i Borås.

På flygbladet som vi delade ut stod det
---------------------
Blir svårt sjuka människor friska av att bli fattiga?

Vi kräver:
Att högerregeringen respekterar sjuka människor.
------------------------

Det gick åt ungefär 300 flygblad och dessutom hade vi ett tiotal intressanta ofta upplyftande samtal.

Ett tag funderade jag på att sända ett flygblad till socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson, men hon har inte orkat svara på de två e-brev och ett vanligt postbefordrat brev som jag sänt henne under de senaste månaderna med en fråga hur pensionssystemet skulle förstärkas med "bortåt 100 miljarder" genom att lägsta ålder för "förtida uttag" av pension höjdes från 61 till 62 år. Så varför skulle hon svara på frågan på vårt flygblad?

Thursday, June 17, 2010

174 - 172

Med två röster majoritet beslutade i dag Riksdagen att tillåta byggande av nya kärnkraftsverk.

Några reflektioner:
Inget av partierna i den borgerliga koalitionen talade om före valet att de hade för avsikt att göra detta.
De säger att kärnkraftsbolagen blir obegränsat skadeståndsskyldiga. Detta har gjort att Sven Bergström (C) röstade ja efter att tidigare varit motståndare. "Obegränsat skadeståndsskyldiga".
Det är bara dimridåer. Finns det någon mer än Sven Bergström och den borgerliga regeringen som tror att det skulle fungera om ex.vis en Tjernobylliknande katastrof skulle inträffa?

I debatten var Andreas Carlgren som så ofta stöddig och överlägsen. Han tillät sig ex.vis att i debatt med Maria Wetterstrand säga - men det förstår du väl Maria. Talmannen ingrep inte. Om jag varit som Maria W. hade jag sagt något i stil med. "Herr talman. Här i kammaren är jag inte du med miljöministern. Om inte Carlgren vet det så heter jag Maria Wetterstrand". För många år sedan tillät jag mig något i den stilen när dåvarande handelsministern Hadar Cars inte kunde mitt namn när vi hade en interpellationsdebatt.

Det verkar som nuvarande talmannen tillåter vad som helst.

Monday, June 14, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås, 93:e gången

I dag var det alltså 93:e måndagen i följd som vi var på Stora Torget i Borås.

På flygbladet i dag stod det

---------------------------

Den borgerliga regeringen lovade att minska arbetslösheten

Medlet - sänkta skatter

Resultat - arbetslösheten har ökat med 100.000

Vi kräver:

Satsa på jobb i gemensamma sektorn

För barnens, de äldres och sjukas skull.

------------------------------------

P.S. Cristina Husmark Pehrsson har fortfarande inte svarat på mina frågor om hur socialdepartementet räknat för att komma fram till hur en höjning av den nedre gränsen för förtida uttag från 61 till 62 år kan stärka pensionssystemet med bortåt 100 miljarder.
Frågan är. Hur skall man få socialförsäkringsministern att svara på brev? Nu har Husmark Pehrsson fått tre e-brev och ett vanligt brev från mig. Svar saknas fortfarande. Nonchalans? Stöddigt? Oartigt?

Tuesday, June 08, 2010

Cristina Husmark Pehrsson, brev

Jag har sänt tre e-brev till Socialdepartementet daterade 8 april, 8 maj och 1 juni. Eftersom jag inte fått svar på något har jag i dag skickat ett vanligt brev med Posten för att pröva det.
Brevet följer nedan.

--------------------------

Borås 8 juni 2010

Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Uteblivna svar på tre e-brev med frågor om höjning av nedre gräns för "FÖRTIDA UTTAG"

I ett inslag i Rapport i SVT den 1 april rapporterades att regeringen/socialdepartementet hade meddelat Pensionsarbetsgruppen, att regeringen ville diskutera en höjning av pensionsåldern från 61 till 62 år och att detta skulle förstärka pensionssystemet med bortåt 100 miljarder.

Formuleringen "höja pensionsåldern från 61 till 62" i stället för vad det möjligen handlade om "förtida uttag", antar jag kan kanske skyllas på "slarviga" journalister men de 100 miljarderna som i Rapportinslaget bekräftades av ansvarig statssekr. Bettina Kashefi kan knappast skyllas på "slarviga journalister".

Eftersom jag inte fått svar på mina e-brev, vilka närslutes som bilaga till detta brev, tillåter jag mig att på nytt ställa mina frågor.

1. Hur har departementet räknar för att komma fram till 100 miljarder? (E-brev daterat 8 april 2010)

2. Hur länge bedömer Ni att Ni behöver "räkna" för att komma fram till ett svar (E-brev daterat 8 maj 2010)

3. Är det helt enkelt så att statssekr. Bettina Kashefis inlägg i Rapport 1 april var ett aprilskämt?
(E-brev daterat 1 juni 2010)

4. Är det socialdepartementets vanliga rutin att inte besvara frågor från allmänheten? (E-brev daterat 1 juni 2010)

Uppmaning 1 - Om det nu var ett aprilskämt svara då som mina kamrater och jag gjorde när vi var barn. "April, april din dumma sill. Vi kan lura dig vart vi vill". (E-brev daterat 1 juni 2010)

Uppmaning 2 - Gör hur Ni vill - men svara. (E-brev daterat 1 juni 2010)

Vänliga hälsningar

Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot (s)
fd ledamot i Genomförandegruppen
fd ordf. i Skatteutskottet
fd ordf. i Finansutskottet

PS. Eftersom jag utgår ifrån att Ni följer bestämmelserna om offentlig handling och därmed diarieför detta brev inklusive bilagor och de därmed blir offentliga vill jag meddela att jag kommer att lägga ut mitt brev liksom det svar jag räknar med att få från Statsrådet på min blogg.

Bilagor: Tre e-brev daterade 8 april, 8 maj, 1 juni.

Saturday, June 05, 2010

Arbetslöshet enl. Eurostat

Sverige är ett ljus i mörkret sa´ Anders E. Borg.

Finland, Slovenien, Österrike, Nederländerna, Malta, Luxemburg, Cypern, Italien, Tyskland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Belgien.
Dessa fjorton (14) länder har en sak gemensamt - De har lägre arbetslöshet än Sverige.

Ljus - Mörker är väl snarare rätt ord. Då har Schlingman & Co. kommit överens om att man skall skylla på finanskrisen. Men de här fjorton länderna har väl drabbats minst lika mycket som vårt land av denna kris.

Nu har Sverige drygt 9 procents arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen har blivit dubbelt så dyr och hälften så bra, sjuka flåsas i nacken ända in i döden, klyftorna blir bara större och större.

I detta läge har socialdemokraterna 29.5 procent i senaste opinionsundersökningen. Vad beror det på? Jag kan bara hitta en förklaring, nej två.

- Vi har för dåligt självförtroende. Vi vågar inte tala klartext.
- Vi valarbetar inte tillräckligt hårt.

Thursday, June 03, 2010

Ship to Gaza, några funderingar

I Gomorron Sverige i SVT 1 i dag på morgonen fick vi bland annat se och höra de båda riksdagsledamöterna Hans Linde (V) och Gustav Blix (M) diskutera Israel- och Gazafrågan efter kapningen som de israeliska soldaterna gjorde i måndags morse.

Vänsterpartisten var klar och koncis i sina förslag som kan sammanfattas med - nu får det vara slut på ord, ord, ord. Nu måste omvärlden visa Israel att nu är det nog och så förordade han bojkott.

Moderaten hade säkert gått på kurs och lärt sig att han skulle använda några signalord. Han beklagade och beklagade och beklagade. Det är tragiskt det som hänt. När det gällde bojkott så sade han nej till det. All erfarenhet visar att bojkott är kontraproduktiv. Sedan sade han kontraproduktiv sex gånger till i detta korta inslag på sex, sju minuter. Kontraproduktiv var tydligen det andra signalordet han lärt sig.

Under veckan tycker jag att Bildt varit riktigt bra, men i dagens Expressen var det den gamle Bildt som var tillbaks. Han var i Turkiet och hade åkt ut till flygplatsen när svenskarna kom dit natten till torsdagen. Hans kommentar var enligt Expressen - nu har jag fått ut dem, nu vidtar det fortsatta arbetet. Ja Du läste rätt - nu har jag fått ut svenskarna.

I Aktuellt i kväll intervjuades religionshistorikern Mattias Gardell. Programledaren, Lennart Persson tror jag han heter, hade bara en ambition och det var att "sätta dit" Gardell och de övriga aktivisterna. Det fanns bara en ambition och det var att visa att den israeliska propagandan var sann. Gardell och hans kamrater var "terroristkramare" som gick Hamas ärenden.

Sorgligt övermåttan sorgligt.

Tuesday, June 01, 2010

61 till 62 år nytt inlägg

I dag har jag skrivit nedanstående brev till Socialdepartementet.

registrator@social.ministry.se

Från 61 till 62 år, förtida uttag.

I Rapport 1 april, i dag för två månader sedan, rapporterades att regeringen hade meddelat Pensionsarbetsgruppen att man ville, som det sades i inslaget, höja pensionsåldern från 61 till 62 år och att detta skulle förstärka pensionssystemet med bortåt 100 miljarder.

Den 8 april skrev jag till Socialdepartementet och frågade hur departementet räknat för att komma fram till denna summa. Jag fick ett automatiskt svar att detta e-brev kommit fram till soc.dep. Eftersom jag inte fått något svar skrev jag på nytt den 8 maj och hade två frågor, dels hur dep. räknat, dels hur länge Ni på dep. beräknade att det skulle ta innan jag fick svar på min fråga.

Är det helt enkelt så att statssekreteraren Bettina Kashefis inlägg i Rapport den 1 april var ett aprilskämt?

Nu har jag ytterligare en fråga och en uppmaning.

Frågan - Är det departementets vanliga rutin att inte besvara frågor från allmänheten?

Uppmaningen - Om det nu var ett aprilskämt svara då som mina kamrater och jag gjorde när vi var barn. "April, april din dumma sill. Vi kan lura dig vart vi vill".

Gör hur Ni vill - men svara.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot (s
fd ledamot av Genomförandegruppen
fd ordf. i Skatteutskottet
fd ordf. i Finansutskottet