Tuesday, June 08, 2010

Cristina Husmark Pehrsson, brev

Jag har sänt tre e-brev till Socialdepartementet daterade 8 april, 8 maj och 1 juni. Eftersom jag inte fått svar på något har jag i dag skickat ett vanligt brev med Posten för att pröva det.
Brevet följer nedan.

--------------------------

Borås 8 juni 2010

Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Uteblivna svar på tre e-brev med frågor om höjning av nedre gräns för "FÖRTIDA UTTAG"

I ett inslag i Rapport i SVT den 1 april rapporterades att regeringen/socialdepartementet hade meddelat Pensionsarbetsgruppen, att regeringen ville diskutera en höjning av pensionsåldern från 61 till 62 år och att detta skulle förstärka pensionssystemet med bortåt 100 miljarder.

Formuleringen "höja pensionsåldern från 61 till 62" i stället för vad det möjligen handlade om "förtida uttag", antar jag kan kanske skyllas på "slarviga" journalister men de 100 miljarderna som i Rapportinslaget bekräftades av ansvarig statssekr. Bettina Kashefi kan knappast skyllas på "slarviga journalister".

Eftersom jag inte fått svar på mina e-brev, vilka närslutes som bilaga till detta brev, tillåter jag mig att på nytt ställa mina frågor.

1. Hur har departementet räknar för att komma fram till 100 miljarder? (E-brev daterat 8 april 2010)

2. Hur länge bedömer Ni att Ni behöver "räkna" för att komma fram till ett svar (E-brev daterat 8 maj 2010)

3. Är det helt enkelt så att statssekr. Bettina Kashefis inlägg i Rapport 1 april var ett aprilskämt?
(E-brev daterat 1 juni 2010)

4. Är det socialdepartementets vanliga rutin att inte besvara frågor från allmänheten? (E-brev daterat 1 juni 2010)

Uppmaning 1 - Om det nu var ett aprilskämt svara då som mina kamrater och jag gjorde när vi var barn. "April, april din dumma sill. Vi kan lura dig vart vi vill". (E-brev daterat 1 juni 2010)

Uppmaning 2 - Gör hur Ni vill - men svara. (E-brev daterat 1 juni 2010)

Vänliga hälsningar

Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot (s)
fd ledamot i Genomförandegruppen
fd ordf. i Skatteutskottet
fd ordf. i Finansutskottet

PS. Eftersom jag utgår ifrån att Ni följer bestämmelserna om offentlig handling och därmed diarieför detta brev inklusive bilagor och de därmed blir offentliga vill jag meddela att jag kommer att lägga ut mitt brev liksom det svar jag räknar med att få från Statsrådet på min blogg.

Bilagor: Tre e-brev daterade 8 april, 8 maj, 1 juni.

No comments: