Thursday, June 24, 2010

Bildt vet bäst (tror han)

I går avskedade president Obama general Stanley McChrystal, bedfälhavare i Afghanistan.
Till hans efterträdare utsåg presidenten, som också är överbefälhavare, general David Petreaus.

Den, enligt de allra flesta bedömare, genomkorrupte afghanske presidenten Karzai och Sveriges utrikesminister Carl Bildt stödde generalen McChrystal. Bildt visste berätta att president Obamas beslut var betingat av inrikespolitiska skäl. Sveriges utrikesminister lät också meddela att han "varit i kontakt med Washington" och enligt hans bedömning innebar beslutet inga förändringar av Afghanistanpolitiken.

Ena dagen är Bildt aktuell som tidigare styrelseledamot i Lundin Oil (i den historien tyckte till och med Borås Tidning att Bildt borde stämma ner tonen och vara mindre arrogant) och nästa dag överprövar han president Obamas utnämningspolitik.

Att den mannen - Bildt - inte spricker av högmod.

No comments: