Sunday, July 11, 2010

Högmod går före fall

När Fredrik Reinfeldt fick frågan om han trodde på Littorin, svarade han.
"Jag utgår ifrån att det han säger till statsministern är sant". Att den mannen inte spricker av sin egen viktighet. Inte "till mig", inte "till en kamrat", inte "till sin chef", inte "till en regeringskollega" utan "till statsministern".


Sunday, July 04, 2010

Fristående myndigheter ?

I mer än 350 år har vi haft en ordning i vårt land som innebär att myndigheterna skall vara fristående från den styrande makten, alltså regeringen. Nu verkar det ha blivit ändring på det.

De senaste veckorna har vi sett hur den ena myndighetschefen efter den andre har gått högerregeringens ärende. Naturligtvis skall alla myndigheter följa riksdagens och regeringens beslut. Detta skall dock inte innebära att man gång på gång "rapar" upp borgerliga paroller, mer eller mindre förtäckt.

Ageles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlinge, Adriana Lender, Försäkringskassan har under lång tid allt mer framstått som borgarregeringens megafoner och inte som de fristående myndighetschefer de enligt vår konstitution skall vara. I veckan slöt sig två herrar till denna skara. Överdirektören Orustfjord på Försäkringskassan lyckades under en kort intervju på några få minuter tala om de som omfattas av den allmänna sjukförsäkringen som kunder minst tre, kanske fyra gånger. Det var alltså inte ett misstag utgår jag ifrån utan ett medvetet ordval herr Överdirektören stod för. Han ser på försäkrade som kunder inte som medborgare. Är det konstigt att omdömesgilla läkare säger att "Fk flåsar folk i nacken ända in i döden".

I föregående vecka anslöt sig en ny myndighetschef till de inställsammas skara. Den här gången var det Konjunkturistitutets chef Mats Dillén som utmärkte sig. Han lät meddela att arbetslösheten skulle gå ner under 9 procent "redan i år". Att nio procent innebär att drygt 400.000 människor i vårt land är arbetslösa, att långtidsarbetslösheten ökar, att ungdomsarbetslösheten är näst högst i EU det talade inte Generaldirektören om. Nej budskapet var "det är glädjande att arbetslösheten redan i år skulle gå under nio procent".