Saturday, May 26, 2007

Odells ekonomiskola 3

Utförsäljnings- och reaminister Odell tycker att svenskarna skall lär sig mer om sin privatekonomi.

Är det möjligen hans metod från utförsäljningen av TeliaSoneraaktier som vi skall lära oss.

Då blir det så här:

Lektion 3.
Ta aldrig reda på konsekvenserna av dina försäljningar.
Tala i varje fall inte om dem.
Magistern

Thursday, May 24, 2007

Odells ekonomiskola 2

Utförsäljnings- och reaministern vill att svenska folket skall lära sig mer om sin privatekonommi.

Så här kanske :

Lektion 2
Är Du ålderspensionär, förtidspensionär, sjuk eller arbetslös
skall du ha högre skatt än den som arbetar.
Magistern

Friday, May 18, 2007

Odells ekonomiskola 1

Mats Odell, utförsäljningsminister och reaminister tycker att svenska folket kan för lite om sin privatekonomi. Därför vill han starta en ekonomiskola.

Så här kan det kanske bli -

Lektion 1
Har du TeliaSoneraaktier sälj dem till storkapitalet
och sälj dem till reapris

Tuesday, May 08, 2007

Systemskiftet fortsätter

Under alla valrörelser de senaste decennierna har moderaterna lovat/hotat (välj ord själv) med systemskifte om de fick makten. Dock inte 2006. I det numera beryktade talet i Vaxholm i augusti 2006 lovade Fredrik Reinfeldt, att oavsett vad vi socialdemokrater föreslog så skulle moderaterna lova mer. Inte skulle det bli något systemskifte. Reinfeldt framställde sig och sitt parti som ”lite bättre socialdemokrater”. Nu börjar facit komma.

I denna lilla artikel tänker jag ta upp tre saker på detta tema.
- Jobbpolitiken
- Utförsäljning av våra gemensamma tillgångar.
- Pensionärsskatten.

När företrädare för den borgerliga regeringen argumenterar för sina förslag med jobbavdrag och, subventioner av ”hushållsnära tjänster” hänvisar de ofta till vårt östra grannland Finland. Där trodde man att de, som man tyckte, alltför höga ersättningarna i socialförsäkringssystemen var ett skäl till arbetslösheten och därför sänkte man ersättningarna. Nu har man vid Åbo universitet, Markus Jämti, professor i nationalekonomi utvärderat resultatet. Denne professors slutsats är, att effekten av de genomförda förslagen på sysselsättningen har varit i stort sett obefintliga. Det är inte som en följd av detta som arbetslösheten även i Finland gått ner.
Däremot har det lett till andra saker. Klyftan mellan de rika och fattiga har ökat hela tiden, liksom och, det är kanske det allra värsta, barnfattigdomen har ökat. Jämtis undersökningar visar att 70 procent av de ökade inkomstskillnaderna kan hänföras till nedskärningarna i välfärdssystemen.
Maud Olofsson och Göran Hägglund och en lång rad borgerliga tidningar ordar vitt och brett om hur oerhört många jobb man ”skapat” i Finland genom subventioner av hushållsnära tjänster.1.000 nya arbetstillfällen i städbranschen säger forskarna. De mycket högre siffror som borgerliga företrädare brukar slänga sig med beror på att i Finland har man också det vi kallar ”rotavdrag”. Ett sådant avdrag kan förvisso vara bra när det finns konjunkturskäl för det, men med den överhettning som nu är i byggbranschen talar allt för att det nu inte finns några sådana skäl.

Förutom alla praktiska avgränsningsproblem finns det för mig ett mycket principiellt skäl för att man skall säga nej till dessa subventioner som i första hand kommer att gynna de besuttna. Varför skall lågavlönade undersköterskor, för att ta en yrkesgrupp, med sina skattepengar bidra till att jag skall få städat billigare? Eller för att uttrycka det mer rakt på sak som jag gjort flera gånger i riksdagen. Varför skall andra med sina skattepengar betala för att någon ”skall dra skiten efter mig”?

Så har då Utförsäljningsminister Mats Odell satt igång försäljningen av våra gemensamma tillgångar. Först ut på plan var Telia. Varför just Telia? Riksrevisorn Lennart Grufberg har frågat regeringen upprepade gånger hur de sex hel- eller delstatliga företagen som står på utförsäljningslistan Telia Sonera, Vasakronan, Vin&Sprit, SBAB, Nordea och OMX valts ut. Han har inte fått något svar. Det ledde till att Riksrevisorerna nu officiellt bett om besked. När journalister frågar Utförsäljningsministern blir det bara ”dösnack” från Odells sida. Jag kan inte svara på det. Jag har inte varit inblandad. !!!??? Vi har inget att dölja. De, (alltså Riksrevisorerna) kan läsa om det i vårt valmanifest. Det skickar vi gärna över, låter ministern meddela. Frågan är – Har makten redan växt Odell över huvudet? Nästa fråga är – Lyssnar inte statsråden på den kompetenta personal som jag vet finns i Kanslihuset inte minst på Finansdepartementet? Jag kan inte se något annat skäl för det fullständigt amatörmässiga sätt som utförsäljningen av delar av Telia Sonera sköttes, eller rättar missköttes. Låt oss rekapitulera. Den 17 april såldes Telia Sonera-aktien på Stockholms Fondbörs för 67:50. Den 2 maj när Odell offentliggör att delar av statens innehav skulle säljas genom anbud rasade börskursen till 51.50: Vad hade hänt mellan den 17 april och 30 april. Fanns det några läckor någonstans. Om jag hade ansvaret för marknadsövervakningen på Fondbörsen skulle jag vara väldigt angelägen att söka svar på den frågan. Samtidigt som Odell offentliggjorde vad regeringen hade för konkreta planer talade han om att han räknade med att detta skulle inbringa 20 miljarder till statskassan. Resultatet den 3 maj kl. 18.00 när anbudstiden gick ut var att försäljningen totalt gav drygt 18 miljarder. Köparna fick rabatt på 1:50 jämfört med börskursen.dagen före. Det betyder nästan två miljarder mindre för denna del av vår. gemensamma egendom. Fiasko bättre ord finns inte för Odells insatser i denna fråga. Förresten – utförsäljningsminister är fel titel på nämnde person har jag förstått. Reaminister passar bättre. Det skall jag använda i fortsättningen.

Det är vanligt att man säger att pension är inget annat än uppskjuten lön. Det var vi också fullständigt överens om när vi arbetade med den stora pensionsreformen. Därför är det minst sagt förvånande att den högerledda regeringen nu infört en särskild pensionärsskatt. I. valrörelsen argumenterade vi socialdemokrater hårt mot detta förslag trots att vi av borgerliga politiker och borgerliga tidningar anklagades för att ljuga och skrämma upp äldre människor. Nu har vi facit. Nu kan vem som helst gå in i skattetabellerna och se vem som talade sanning. Om man får sin inkomst från pension (uppskjuten lön) betalar man högre skatt än den som har samma inkomst från anställning. Samma gäller om man har haft oturen att bli arbetslös och får ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller om man är sjuk och får sin inkomst från sjukförsäkringen. Den som får inkomst från anställning betalar alltså lägre skatt. Detta är inte bara dumt och orättvist. Det är också orättfärdigt. Det sistnämnda är ett ord som i varje fall kristdemokraterna, exempelvis nyss nämnde Reaminister Odell borde begripa.

Var så säker. Systemskiftet kommer att fortsätta på område efter område. Det finns alla skäl i världen för oss socialdemokrater att fortsätta och argumentera mot regeringens systemskiftesförslag.

Politisk utnämning

I Veckobladet nr 7/07 från Högskolan i Borås kan man nu läsa att tidigare folkpartiordföranden Maria Leissner blir ny ordförande för Högskolan i Borås.

Är det någon mer än jag som kommer ihåg hur borgerliga företrädare före valet kritiserade att det fanns politiker i universitetens och högskolornas styrelser?
Akademierna skulle avpolitiseras sade man. Nu förstår jag att det var inte politiker i allmänhet det gällde. Det var socialdemokratiska företrädare man talade om. På annat sätt kan man inte tolka de utnämningar den borgerliga regeringen gjort den senaste tiden.
Naturligtvis har jag samma uppfattning nu som jag hade för ett år sedan. Det är bara strunprat att inte politiker, och då menar jag politiker av alla färger, kan göra insatser i styrelsen för en högskola.

Av Veckobladet framgår att rektor Lena Nordholm har nominerat Maria Leissner. Till yttermera visso får vi också veta av Veckobladet att rektor Nordholm är "väldigt imponerad av Maria Leissner och hennes egagemang".

Den fråga som naturligt inställer sig är och som rektorn, enligt min mening, bör besvara offentligt är.
Vad var det för fel på tidigare vice ordföranden och fram till den 30.4. tjänstgörande ordföranden, regionrådet Roland Andersson? Var det bara det att Roland Andersson är socialdemokrat som fällde utslaget?

Wednesday, May 02, 2007

Sanningens minut har kommit

För några veckor sedan, närmare bestämt den 12 april, frågade jag på min blogg om sanningens minut närmade sig för Lars Leijonberg?

Svaret kom förra veckan. På lördagen var tydligen allt frid och fröjd, på söndagen fick Leijonborg judaskyssen och på måndagen meddelade han att han avgår vid höstens landsmöte. Jag har naturligtvis inga synpunkter på det eller på vem som skall bli Leijonborgs efterträdare, men en sak vill jag, och är jag säker på många fler än jag, få reda på.

När berättade Johan Jakobsson, folkpartiets partisekr. hemligheten med dataintrånget för sin partiordförande Leijonborg?
Talade Jakobsson om någon hemlighet man kommit på genom dataspioneriet för sina dåvarande kollegor Littorin och Hägglund?
Finns det ingen journalist från Sjuhäradsbygden som vill göra ett försök att gräva? Tänk på "Stora journalistpriset".

Tuesday, May 01, 2007

Glöm aldrig

I söndags, den 29 april fick jag medverka på en SSU-kurs på Viskadalen.
Ämnet för mitt anförande var Ekonomi.
Vi samtalade om politisk demokrati, social demokrati, ekonomisk demokrati. Min ambition var att försöka, med väldigt stor respekt för mina åhörare, visa, att det där med budgetunderskott, BNP, tillväxt, inflation och allt det där andra "räknenissarna" brukar slänga sig med inte är så där himla konstigt. Vi som är förtroendevalda skall lära oss - just det vi är förtroendevalda, inte experter, men det är bra om vi vet "vad som är upp och ner" som min första ordförande i Finansutskottet, Arne Gadd, lärde mig när jag kom till riksdagen på hösten 1985.

Att jag skriver om dessa timmar på Viskadalen med SSU:arna beror på att de tog upp något som vi i vår rörelse aldrig kan tala om och tänka på, för mycket. Nämligen - GLÖM ALDRIG VARIFRÅN DU KOMMER. Om jag glömmer det - påminn mig! Om Du glömmer - jag lovar jag skall påminna Dig.

1 Maj 2007

För första gången på 21 år talade jag inte på 1 Maj. Visst kändes det lite konstigt, men det var också skönt att få lyssna till andra. Nog var han bra Håkan Juholt, vår biträdande partisekreterare. Hans inledning där han talade om vad Radio 7:s fråga till "mannen på gatan" om vem det var på ett foto Radions medarbetare visade upp väckte många glada skratt. Inte hånfulla som Lokalradion kanske väntat sig, utan glada till och med lite ömsinta. Särskilt högt klingade skrattet närHåkan berättade att någon som intervjuats var alldeles säker på att den som visades på kortet var Turkiets representant i Eurovisionsschlagerfestivalen.

När Håkan "mjukat upp" oss demonstranter började han den stora genomgången av den högerledda regeringens angrepp på den svenska modellen. Den här gången talade inte moderaterna om systemskifte. I stället var de minst lika "socialdemokratiska" som vi socialdemokrater. Ny genomför de det där systemskiftet som de inte talade om. Det är angrepp på sjuka, arbetslösa, förtidspensionärer för att ta några exempel. De säljer ut våra gemensamt ägda välskötta företag. De sänker skatterna för de redan rika. Bakvägen angriper de fackföreningsrörelsen genom att göra de dyrare att tillhöra en facklig organisation. Löntagarna får inte göra avdrag för sin fackavgift. Företagen får däremot görta det. Tala om orättvisa. Juholt avslutade ett uppenbarligen mycket uppskattat anförande med att slå fast att Carl Bildt genom sina bindnignar åt alla möjliga håll är en belastning för vårt land och vår utrikespo0litik.

Vi som var i Stadsparken fick också höra SSU Borås ordförande Malin Emanuelsson. O, så bra hopn var framför allt när hon talade om klimathotet. Med sådana SSU:are kan vi se framtiden an med tillförsikt.


P.S. Jag väntar fortfarande på det där telefonsamtalet från Radio 7. Det där samtalet där de skall erbjuda mig att delta i en debatt om vem som skall bli ny partiledare i Folkpartiet. Jag antar att Lokalradion behandlar alla lika? När jag för några månader lovade medverka för att samtala om efterträdare till Göran Persson hade Radio 7 "släpat" dit en folkpartist. När får jag erbjudandet?