Thursday, May 24, 2007

Odells ekonomiskola 2

Utförsäljnings- och reaministern vill att svenska folket skall lära sig mer om sin privatekonommi.

Så här kanske :

Lektion 2
Är Du ålderspensionär, förtidspensionär, sjuk eller arbetslös
skall du ha högre skatt än den som arbetar.
Magistern

1 comment:

Peter said...

Om man tycker att det är att betala skatt och bidra till samhället när man betalar skatt på bidrag, så kan man ju tycka att bidragstagare betalar mer i skatt än de som arbetar. Mycket med verkligheten har det dock inte att göra.