Tuesday, May 08, 2007

Systemskiftet fortsätter

Under alla valrörelser de senaste decennierna har moderaterna lovat/hotat (välj ord själv) med systemskifte om de fick makten. Dock inte 2006. I det numera beryktade talet i Vaxholm i augusti 2006 lovade Fredrik Reinfeldt, att oavsett vad vi socialdemokrater föreslog så skulle moderaterna lova mer. Inte skulle det bli något systemskifte. Reinfeldt framställde sig och sitt parti som ”lite bättre socialdemokrater”. Nu börjar facit komma.

I denna lilla artikel tänker jag ta upp tre saker på detta tema.
- Jobbpolitiken
- Utförsäljning av våra gemensamma tillgångar.
- Pensionärsskatten.

När företrädare för den borgerliga regeringen argumenterar för sina förslag med jobbavdrag och, subventioner av ”hushållsnära tjänster” hänvisar de ofta till vårt östra grannland Finland. Där trodde man att de, som man tyckte, alltför höga ersättningarna i socialförsäkringssystemen var ett skäl till arbetslösheten och därför sänkte man ersättningarna. Nu har man vid Åbo universitet, Markus Jämti, professor i nationalekonomi utvärderat resultatet. Denne professors slutsats är, att effekten av de genomförda förslagen på sysselsättningen har varit i stort sett obefintliga. Det är inte som en följd av detta som arbetslösheten även i Finland gått ner.
Däremot har det lett till andra saker. Klyftan mellan de rika och fattiga har ökat hela tiden, liksom och, det är kanske det allra värsta, barnfattigdomen har ökat. Jämtis undersökningar visar att 70 procent av de ökade inkomstskillnaderna kan hänföras till nedskärningarna i välfärdssystemen.
Maud Olofsson och Göran Hägglund och en lång rad borgerliga tidningar ordar vitt och brett om hur oerhört många jobb man ”skapat” i Finland genom subventioner av hushållsnära tjänster.1.000 nya arbetstillfällen i städbranschen säger forskarna. De mycket högre siffror som borgerliga företrädare brukar slänga sig med beror på att i Finland har man också det vi kallar ”rotavdrag”. Ett sådant avdrag kan förvisso vara bra när det finns konjunkturskäl för det, men med den överhettning som nu är i byggbranschen talar allt för att det nu inte finns några sådana skäl.

Förutom alla praktiska avgränsningsproblem finns det för mig ett mycket principiellt skäl för att man skall säga nej till dessa subventioner som i första hand kommer att gynna de besuttna. Varför skall lågavlönade undersköterskor, för att ta en yrkesgrupp, med sina skattepengar bidra till att jag skall få städat billigare? Eller för att uttrycka det mer rakt på sak som jag gjort flera gånger i riksdagen. Varför skall andra med sina skattepengar betala för att någon ”skall dra skiten efter mig”?

Så har då Utförsäljningsminister Mats Odell satt igång försäljningen av våra gemensamma tillgångar. Först ut på plan var Telia. Varför just Telia? Riksrevisorn Lennart Grufberg har frågat regeringen upprepade gånger hur de sex hel- eller delstatliga företagen som står på utförsäljningslistan Telia Sonera, Vasakronan, Vin&Sprit, SBAB, Nordea och OMX valts ut. Han har inte fått något svar. Det ledde till att Riksrevisorerna nu officiellt bett om besked. När journalister frågar Utförsäljningsministern blir det bara ”dösnack” från Odells sida. Jag kan inte svara på det. Jag har inte varit inblandad. !!!??? Vi har inget att dölja. De, (alltså Riksrevisorerna) kan läsa om det i vårt valmanifest. Det skickar vi gärna över, låter ministern meddela. Frågan är – Har makten redan växt Odell över huvudet? Nästa fråga är – Lyssnar inte statsråden på den kompetenta personal som jag vet finns i Kanslihuset inte minst på Finansdepartementet? Jag kan inte se något annat skäl för det fullständigt amatörmässiga sätt som utförsäljningen av delar av Telia Sonera sköttes, eller rättar missköttes. Låt oss rekapitulera. Den 17 april såldes Telia Sonera-aktien på Stockholms Fondbörs för 67:50. Den 2 maj när Odell offentliggör att delar av statens innehav skulle säljas genom anbud rasade börskursen till 51.50: Vad hade hänt mellan den 17 april och 30 april. Fanns det några läckor någonstans. Om jag hade ansvaret för marknadsövervakningen på Fondbörsen skulle jag vara väldigt angelägen att söka svar på den frågan. Samtidigt som Odell offentliggjorde vad regeringen hade för konkreta planer talade han om att han räknade med att detta skulle inbringa 20 miljarder till statskassan. Resultatet den 3 maj kl. 18.00 när anbudstiden gick ut var att försäljningen totalt gav drygt 18 miljarder. Köparna fick rabatt på 1:50 jämfört med börskursen.dagen före. Det betyder nästan två miljarder mindre för denna del av vår. gemensamma egendom. Fiasko bättre ord finns inte för Odells insatser i denna fråga. Förresten – utförsäljningsminister är fel titel på nämnde person har jag förstått. Reaminister passar bättre. Det skall jag använda i fortsättningen.

Det är vanligt att man säger att pension är inget annat än uppskjuten lön. Det var vi också fullständigt överens om när vi arbetade med den stora pensionsreformen. Därför är det minst sagt förvånande att den högerledda regeringen nu infört en särskild pensionärsskatt. I. valrörelsen argumenterade vi socialdemokrater hårt mot detta förslag trots att vi av borgerliga politiker och borgerliga tidningar anklagades för att ljuga och skrämma upp äldre människor. Nu har vi facit. Nu kan vem som helst gå in i skattetabellerna och se vem som talade sanning. Om man får sin inkomst från pension (uppskjuten lön) betalar man högre skatt än den som har samma inkomst från anställning. Samma gäller om man har haft oturen att bli arbetslös och får ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller om man är sjuk och får sin inkomst från sjukförsäkringen. Den som får inkomst från anställning betalar alltså lägre skatt. Detta är inte bara dumt och orättvist. Det är också orättfärdigt. Det sistnämnda är ett ord som i varje fall kristdemokraterna, exempelvis nyss nämnde Reaminister Odell borde begripa.

Var så säker. Systemskiftet kommer att fortsätta på område efter område. Det finns alla skäl i världen för oss socialdemokrater att fortsätta och argumentera mot regeringens systemskiftesförslag.

1 comment:

Monica said...

BRA Arne, du har helt rätt. Högerregeingen genomför systemskiftet. De nya moderaterna är lika konservativa som de förra. De små högerpartierna tycker bara att det är sp kuuuul att få vara med att de lägger sig platt