Wednesday, October 31, 2007

Greenspan

I söndags skrev jag att Riksbanken säkert skulle höja reporäntan vid sammanträdet Direktionen skulle ha på måndagen och att vi skulle få reda på vilket i går tisdag. Vi fick beskedet - upp 0.25 procent. För att räkna ut det behövde man inte vara något nationalekonomiskt snille. Det låg helt enkelt i "tuben". Jag förutspådde också att om något år när konjunkturen går ner, arbetslösheten ökar och räntorna gått upp och a-kassan är sänkt så kommer vi att kunna läsa om hur många hushåll tvingas sälja sina i dagens prisläge inköpta hus till betydligt lägre pris för att de inte har råd att ha kvar dem. Till mina funderingar kan vi i dag också lägga prognoserna om kraftigt höjda elpriser i vinter. Kostnaderna för en eluppvärmd villa beräknas öka med 3.000 kronor, alltså 250 kronor mer per månad.

Så långt mina egna funderingar. Betydligt intressantare är kanske vad USA:s förre riksbankschef Alan Greenspan befarar. Jag såg en kort intervju med honom för någon vecka sedan. Han var djupt orolig. Finansmarknaderna börjar allt mer likna hur det var 1987 och 1998 sade Greenspan. Han pekade på de kraftiga svängningarna under senare tid på världens börser, krisen på bolånemarknaden i USA. Han befarade att det var en tvärbromsning i världsekonomin på gång. Vi som kommer ihåg hur det var de nämnda åren , ja för Sveriges del egentligen 2000 hoppas Greenspan denna gång är för pessimistisk. Vi får se.

Sunday, October 28, 2007

Räntehöjning

I morgon måndag kommer Riksbanken ganska säkert att höja räntan. På tisdag får vi besked och på onsdag kommer de flesta bolåneinstitut att göra justeringar av sina rörliga räntor. Mycket tyder på att det under hösten/vintern/våren kommer fler höjningar. Bland annat genom ett antal politiska beslut från den borgerliga majoriteten i Riksdagen har vi sett hur priserna på bostadsrätter och villor närmast har skenat under året. Nu tyder det mesta på att vi passerat toppen och det finns goda skäl anta att priserna kommer att gå ner samtidigt som räntorna går upp.

Som ytterligare "lök på laxen" skall utförsäljnings- och reaminister Odell sälja SBAB som genom sin lågräntepolitik bidragit till att alla egna hemsägare sparat tusentals sköna räntekronor. I denna utförsäljning tar utförsäljningsminister Odell hjälp av Lars O. Grönstedt, ordförande i Handelsbanken. Är det någon mer än jag som tycker det är något konstigt med att "högsta hönset" i en av SBAB:s konkurrenter skall råda Odell hur han skall bära sig åt när han skall rea bort ytterligare en del av vår gemensamma egendom?

Under det närmsta året kommer vi att kunna läsa om många husägare som genom räntehöjningar och kanske arbetslöshet tvingas sälja huset det köpt. Och detta till ett lägre pris än det betalt. Lägg till detta att borgarregeringen sänkt a-kassan som gör det ännu svårare att behålla sin bostad när räntorna går upp och man blir arbetslös.

Saturday, October 27, 2007

Vab-dagar och Christina Husmark Pehrsson

Christina Husmark Pehrsson (m), hon som talat om att hon också drabbats av utbrändhet, men gick hem och sov i tre dygn och sedan simsalabim var hon frisk, har nu meddelat att 22.5 procent av dagarna som föräldrarna eller andra vårdnadshavare fått för vård av sjukt barn är felaktiga. Lägg märke till 22 och halv procent. Inte 22.4 eller 22.6 utan exakt 22.5. Frågan är bara. Vem har talat om detta för, tidigare utbrända, Husmark Pehrsson?
Är det möjligen charlatanen Fölster hos Svenskt Näringsliv? Eller har
socialförsäkringsministern räknat ut det alldeles själv?

För att ingen tvekan skall råda. Självklart skall allt fiffel och båg bekämpas. Att jag tycker så visade jag bland annat när jag var ordförande i Riksdagens Skatteutskott. Då var det moderaterna som ständigt skällde på mig för att jag gick medborgarnas integritet för nära. Jag vill nämligen "jaga skattesmitare" också.

Om svikare, avfälling, avhoppare

Läste om Greger Hatt, tidigare talskrivare till Ingvar Carlsson. I Svenska Dagbladet har han låtit meddela att han i valet 2006 röstade på moderaterna. Han skriver att han föredrar Anders Borg framför Pär Nuder som finansminister.

Om detta finns några saker att säga
- Greger Hatt måste anse sig själv väldigt viktig eftersom han måste offentliggöra sitt val.
- Vet inte Hatt att man vanligen i första hand röstar på ett parti?
- Vilken omröstning mot Nuder har Hatt förlorat?
- Det är verkligen synd om Ingvar Carlsson som "har närt en orm vid sin barm".
- Räknar Hatt med att få ett nytt jobb av borgarregeringen?
- Om människor som gjort som Hatt har under sekler olika ord används.

Här är några - svikare, avfälling, avhoppare, förrädare, quisling, kolloboratör, renegat, överlöpare. Välj själv vilket du tycker passar bäst!

Friday, October 26, 2007

Borgerliga regeringen och kollektivavtalen

Finansförbundet, jag antar att de organiserar anställda på banker och finansbolag, talade i veckan om att en medlem i deras organisation som tjänar 19.000:- förlorar 2.700:- i månaden om han eller hon blir långtidssjuk. Skäl? Den borgerliga regeringen där en del (Littorin och Carlsson) kallar sig kollektivavtalskramare förbjuder de avtalsförsäkringar som de fackliga organisationerna har förhandlat sig till för sina medlemmar.

Så var det med det "kollektivavtalskramandet". De fackliga organisationerna invändningar om avtalsfrihet viftar den borgerliga regeringen bara bort. Att medlemmarna har avstått löneutrymme för att få den här försäkringen bryr man sig inte heller om. Jag menar att man helt självsvåldigt stjäl pengar från de berörda.

Christina Husmark Pehrsson (m) säger att ingen skall kunna försäkra sig om högre ersättningsnivå. Outtalat än vad hon menar är lämpligt.

Christina Husmark Pehrsson det var hon som enligt egen utsago "drabbades av en släng av utbrändhet men gick hem och sov i tre dygn och sedan var bra!". Det säger allt om detta statsråds människorsyn

Skatteutskottets ordförande och Reinfeldt

Borgerliga skattepolitiker har föreslagit att man skall höja spritskatten och använda de pengarna för att ge högre anslag till Tullen för att stopppa den olagliga alkoholinförseln.

Lennart Hedquist (m), ordförsande i Riksdagens Skatteutskott tror att Tullen behöver ett tillskott på 50 - 75 miljoner.

Eftersom vi inte har det i vårt budgetförslag skall man inte göra så, låter Hedquists partivän Fredrik Reinfeldt meddela.

Till detta finns några kommentarer .
- Vet inte Reinfeldt att det är Riksdagen som beslutar om budgeten - inte regeringen?
- Detta är andra gången på kort tid som Reinfeldt offentligt knäpper Skatteutskottets ordförande på näsan.
- Hedquist bara "bockade" och tog emot förra gången. Så har han också gjort nu.
- Många talar om att Göran Persson var så bufflig. Han skulle aldrig kommit på idén att offentligt tillrättavisa mig när jag var ordförande i Skatteutskottet-
- Om han mot all förmodan gjort det så hade jag naturligtvis bitit ifrån offentligt.


Sunday, October 21, 2007

Jan Ericsons (m) självgodhet

I lördagens (20.10) Borås Tidning fanns en riktigt bra artikel om Phia Andersson. Tre riksdagskollegor till Phia hade av tidningen betts kommentera under rubriken "Tre röster om Phia Andersson". En av dessa röster var den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson.

I svaren på 1. Vad gör Phia Andersson till en bra politiker? och 2. Phia Andersson i Markpolitiken?
lyckades nämnde moderat i huvdsak inte tala om Phia. När jag läste hans svar studsade jag till för jag tyckte att svaren i huvudsak handlade om Ericson själv . När jag räknade på det bekräftades mitt första intryck. 76- 77 procent av svaren handlade om Ericson - 23 -24 om Phia.
Kommentarer är egentligen överflödiga. Sådana är moderater i allmänhet och Jan Ericson i synnerhet. Självcentrerade!

Thursday, October 18, 2007

Ständigt denna fastighetsskatt

Rubriken är inte min. Jag har lånat den från Hallands Nyheter där pol. chefredaktören Doris Gunnarsson skriver bland annat så här.

Det senaste beskedet att 220.000 småhusägare - varav 13.800 i Halland - får betala mer i fastighetsskatt nästa år jämfört med 2007 borde inte överraska någon. Det så kallade slopandet av fastighetsskatten är en politisk härdsmälta från början till det slut som ännu inte är skönjbart. Att döpa om en skatt till "avgift" var bara starten på den trovärdighetskris regeringen genomlider.

Skatten förblir således en skatt, och oskicket att kalla nyskapelsen för avgift har Lagrådet med all rätt riktat grava anmärkningar emot.

Kvar står att husägare i eftertraktade lägen i välbärgade storstadskommuner drar vinstlotter på hundratusentals kronor medan övriga husägare i merparten av landet som tack för maxtaket på sex tusen får dras med inte bara den nyuppfunna skatten på uppskjuten reavinst utan nu också får det som ingen skulle få - höjd skatt.

Tuesday, October 16, 2007

Vem skattefuskar?

Skatteverket säger i dag att skattefusket kostar oss alla gemensamt 133 miljarder. Det är lika mycket som fem år och nio månaders barnbidrag och studiebidrag till landets alla barn och ungdomar eller lika myckedt som tre år och fyra månaders försvarskostnader.

Vem är det då som skattefuskar? Så här är säger Skatteverket.
Enskilda näringsidkare 39 procent.
Små och medelstora företag 20 procent.
Stora företag 19 procent.
Privatpersoner 16 procent.
Offentlig sektor och föreningar 1 procent.
Resten, fem procent, har inte kunnat härledas säger Skatteverket.

För att ingen tvekan skall råda. Fusk skall bekämpas var det än finns. Frågan är bara - Kommer regeringen med samma frenesi jaga skattefuskare som de jagar dem som försöker fuska med Vab-dagarna?

Kristdemokraterna och vallöftena

I valrörelsen 2006 lovvade Göran Hägglund och Else-Marie Lindgren, båda (kd) att om de borgerliga vann valet så skulle de slopa fastighetsskatten och införa en kommunal fastighetsavgift på 2.800:-.

Nu vet vi hur det gick. Det blir inte 2.800:-. Det blir 6.000:- har regeringen föreslagit. Det blir inte 2.800 som kristdemokraterna lovade. Det blir inte lägre för alla som regeringen inklusive kristdemokraterna påstår. I dag får vi veta att enligt en undersökning som SCB ( Statistiska centralbyrån) gjort på uppdrag av Villaägarna så blir det 11 % av som får högre fastighetsskat (Lagrådet har sagt, att eftersom det är en skatt skall den kallas det och inte avgift) eller i absoluta tal 220.443 villaägare.

Så var det med det vallöftet!

Sunday, October 14, 2007

Maud Olofsson - Pressekreteraren

En dag i den gångna veckan kunde den som var intresserad (jag gissar att det inte var så många) chatta med Maud Olofsson lät Aftonbladet meddela.

De som hörde av sig fick svar undertecknade av Maud Olofsson. Problemet för Olofssson och AB var att en journalist upptäckte att vice statsministern var på ett annat ställe samtidigt som hon, enligt AB, chattade med läsarna. Hur var det med det? Jo, en av pressekreterarna (Olofsson har två) svarade, men hon undertecknade inte med sitt namn Lisa Wärn utan med, ja just det, Maud Olofsson.

Vad skall man säga. Kanske - Ytterligare ett sätt att bluffa. Hon är bra på sådant centerledaren.

Thursday, October 11, 2007

Dimridå sade Lagrådet

Det är viktigt att en pålaga som de facto utgör en skatt också benämns skatt skriver de tre juristerna i Lagrådet när de yttrar sig över Regeringens förslag om fastighetsskatten.

De höga juristerna har av naturliga skäl (det är inte deras uppgift) inga synpunkter på det faktum att den högerledda regeringen tar från de fattiga och ger till de rika. Reinfeldt får exempelvis sänkt skatt med 40.000 per år när regeringen ersätter fastighetsskatten med det de kallar kommunal avgift (det Lagrådet sägert skall kallas skatt) på 6.000 kronor lika för alla och dessutom tar bort förmögenhetsskatten.

Enligt Borås Tidning tycker juristerna i Lagrådet att det bara är nys att kalla den nya skatten en avgift.

Berquist och Hermansson

Mikael Hermansson har verkligen otur. Nu när Björn Bergquist av olika skäl är aktuell visar Västnytt var och varannan dag hur BT:s Krönikör omfamnar nämnde Bergquist.

Är det i denna omfamning vi skall söka förklaringen till texterna i Hermansson krönikor i Borås Tidning? De som skall vara så partipolitiskt neutrala.

Monday, October 08, 2007

Härdsmältan smälter vidare

För ungefär tre månader sedan, den 4.7. publicerade denna tidning en artikel med rubriken Skattepolitisk härdsmälta som vi skrivit. Vi redovisade i artikeln Skatteverkets meddelande SKV M 2007:11 om hushållsnära tjänster som från den 1.7. skulle subventioneras. Vi påpekade att detta beslut var ytterligare en förändring som skulle gynna de ekonomiskt välsituerade. Först var det slopad förmögenhetsskatt, sedan slopad fastighetsskatt och så då dessa av skattebetalarna subventionerade tjänster som ”Skoputsning, städning, byte av glödlampor, vård av kläder inklusive lagning, matlagning inklusive grillning om den sker i nära anslutning till bostaden exempelvis i trädgården, klippning av rosor och häckar, gräs, tvätt i tvättstugor, lämning och hämtning av barn samt läxläsning.”

Vi påstod i vår artikel att detta skulle innebära jättelika och omöjliga kontrollproblem för Skatteverket, därav rubriken Skattepolitisk härdsmälta.

Nu har Ekot talat med flera företag i branschen som var beredda kringgå reglerna genom att skriva ut felaktiga kvitton. Åtta av sexton firmor var villiga att bidra till fiffel. Skriva häckklippning när det var trädbeskärning man gjorde. Flyttning är inte avdragsgillt då var ett företag berett att kalla flyttningen för flyttstädning och på det sättet ”skyfflade” man över halva beloppet på skattebetalarna.

Ansvariga statsrådet Maud Olofsson kommenterade Ekots undersökning i Radions P1-morgon. Hon sade egentligen två saker.

1. Fusk har alltid förekommit.

2. Det är kundernas ansvar. Inte med ett ord antydde centerledaren att företagen hade något ansvar.

Svartjobbandet är utbrett och det är inget speciellt för denna bransch nöjde sig Näringsministern med att konstatera. Här är det inte tal om hårda tag. Skattefusket lurar staten, alltså oss alla, på omkring 100 miljarder per år. Det är lika mycket som fyra års barn- och studiebidrag till landets alla barn och ungdomar. Det regeringen, inte minst Maud Olofsson, kallar bidragsfiffel motsvarar en bråkdel av denna summa. Ändå är det de sjuka och förtidspensionärerna som skall kollas inte svartjobbarna. För att inga missförstånd skall råda. Naturligtvis anser vi att allt fusk skall bekämpas. Regeringen anser tydligen inte det.

I sanning – det är en skattepolitisk härdsmälta regeringen ordnat i sin strävan att gynna de besuttna.

Arne Kjörnsberg
Anders Österberg

Thursday, October 04, 2007

Regering med lögner i bagaget

Kommer Du ihåg valrörelsen 2006?

Kristdemokraterna lovade slopa fastighetsskatten och införa en kommunal fastighetsavgift på 2.800 kronor.

Kristdemokraterna lovade sänka bensinskatten.

Moderaterna lovade sänka bensinskatten

Förre ordföranden för dataspionagepartiet Lars Leijonborg påstod efter dagarna hemma hos Hägglund i Bankeryd att han räddat ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen.

Gunilla Carlsson, förste vice ordförande i moderaterna och Sven-Otto Littorin då moderat partisekreterare utnämnde sig själva till ”kollektivavtalskramare”.

Fredrik Reinfeldt, Flip-flopFredrik tog abonnerad skärgårdsbåt till Vaxholm. Där talade han enligt egen utsago till dem som arbetade. Outtalat menade han att vår partiordförande som samma dag tog tunnelbanan till Botkyrka bara talade till dem som inte arbetade. Allt nog när Reinfeldt lade ut texten för sina partivänner i Vaxholm lovade han att moderaterna skulle inte riva ner och förstöra något för ”vanligt folk”. Tvärtom. Hans budskap var ”Allt vad socialdemokraterna gör på välfärdsområdet lovar vi att göra och lite till”.

Jag tror inte det var krångligare än så. Många, allt för många väljare trodde på vad Reinfeldt, Carlsson, Littorin, Leijonborg, Olofsson och Hägglund högtidligt lovade och försäkrade. – Ok , sade man till sig själv, låt dem försöka. De kan väl inte förstöra så mycket. Om vi till detta lägger den ivriga, ibland nästa devota, uppbackning som dessa damer och herrar fick av alla medier både radio, tv och de flesta tidningar var det kanske inte så konstigt att de fick majoritet.

Nu kan vi börja avläsa resultaten. Hur gick det med löftena.

Den kommunala fastighetsavgiften blev inte 2.800 kronor den blev 6.000.

Det innebär at de allra flesta ”vanliga egna hemsägare” får i stort sett samma avgift som de tidigare betalade i fastighetsskatt. Däremot får Reinfeldt och andra i Täby, Djursholm och i andra överklassområden tiotusentals kronor i sänkning. Av en tillfällighet ? är det samma personer som slipper betala förmögenhetsskatt. Dessutom är jag alldeles övertygad om, att det är dessa grupper som kommer att utnyttja de hushållsnära tjänsterna, denna skattepolitiska härdsmälta.

Bensinskatten skulle sänkas. Nu höjs den. Jag har inget emot det. Det finns goda miljöskäl för det. Men Hägglund och Reinfeldt lovade ju att sänka. Hur många väljare lockade de till sig på det löftet?

Leijonborg påstod att han räddat nivåerna i socialförsäkringssystemen. Du vet precis lika bra som jag vad som har skett och vad som är på gång. Leijonborg ljög om detta precis som om dataspionsskandalen. Nu ser vi vad påståendet var värt. Sänkning. Sänkning, Sänkning. Ytterligare karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. Reinfeldt har muttrat om fler karensdagar också i sjukförsäkringen. Det som jag tycker är allra värst är kanske den borgerliga regeringens förändringar gällande förtidspensionärernas situation. Genom manipulation med det belopp som skall vara underlag för den framtida ålderspensionen fixar de till så att dessa utsatta medmänniskor livsvarigt får sänkt ålderspension. Förutom det socialt oanständiga i detta är det dessutom ett brott mot pensionsöverenskommelsen. Som tidigare ledamot i Genomförandegruppen vet jag att det är så. åkan QuisthH

Littorin och Carlsson kollektivavtalskramare enligt egen utsago då? Höjda avgifter till a-kassan. Slopad avdragsrätt för fackföreningsavgift och a-kasseavgift. Som av en händelse får fackföreningsrörelsens motparter arbetsgivarna fortfarande dra av avgifterna till sina organisationer. Det är gunås ”en kostnad i rörelsen”. Asymmetri brukar sådant kallas i nationalekonomiska sammanhang. Ännu har man inte gjort några ändringar i arbetsrättslagstiftningen. Hittills har Maud Olofsson fått hålla den grytan kokande. Littorin är smartare. Genom att höja avgifterna och slopa avdragsrätten till fack och a-kassa lämnar, av ekonomiska skäl, många i första hand a-kassan, men många också de fackliga organisationerna. Då får Littorin som han vill. Svagare fack gör det lättare att driva fram låglönejobb. De som kommer att arbeta i dessa branscher kommer inte att ha råd med fackligt medlemskap och arbetsgivarna kommer att stärkas och så småningom göra som de vill. Arbetstagarnas gemensamma styrka genom hög organisationsgrad har länge varit en nagel i ögat för SAF numera Svenskt Näringsliv. Nu håller Littorin och Reinfeldt på att ”betala räkningen” till Urban Bäckström, direktör i Svenskt Näringsliv tidigare moderat statssekreterare.

Mitt påstående är alltså. Den borgerliga regeringen kom till makten genom att bluffa. Lögnerna har de med sig i bagaget. Om det finns någon rättvisa här i världen kommer lögnerna att nöta sönder dem.

Om jag har rätt bör vi dra vissa slutsatser av det, men också av opinionsläget. Att vi nu själva är fyra, fem procentenheter större än de fyra borgerliga partierna tillsammans tyder ju inte på som en självklarhet att hela vår politik måste omprövas. Snarare är det väl tvärt om. Visst skall en del förändringar göras om inte annat så därför att verkligheten har förändrats, men jag är helt övertygad om att borgarna inte har förstått något grundläggande i vårt land.

De har inte förstått att det där med att vi ställer upp för varandra, även kallat solidaritet, är mycket djupare förankrat hos svenska folket än vad dessa marknadsliberala, makthungriga borgerliga politiker med alla sina mediarådgivare anar.

Jag hoppas vi själva minns detta grundläggande. För att tala med Olof Palme. Han sade ofta ungefär så här. (Citerat ur minnet) Jag är övertygad om att även den som har det väldigt bra ekonomiskt av egenintresse, om inte annat, inser vikten av solidaritet. För han eller hon inser att ökade klyftor leder till sociala motsättningar som blir ett problem för hela samhället även för de ekonomiskt besuttna. Så långt Olof Palme.

Vi kan också lyssna till Tage Erlander och minnas hans ord som han så ofta upprepade.

”Adelsmärket på en god politiker är att han eller hon inte sticker upp fingret i luften och känner hur det blåser. Han eller hon sätter sig i stället med sina kamrater och resonerar om vad som är riktigt, rättvist och rättfärdigt. Sedan går man ut tillsammans och bildar opinion för det man kommit fram till”

Odells ekonomiskola 7

De senaste dagarna kan vi från utförsäljningsminister Odells exempel se vissa saker och - sen skall vi göra precis tvärt om.

När Mats Odell i fredags förra veckan eller möjligen torsdags kväll vaknade till, var han noga med att tala om, att han hade fullt förtroende för sina medarbetare. Samarbetspartnern Carnegie skulle han närmare studera. Alla utom Odell visste att Börsen hade anmält Carnegie. Alla utom Odell visste att Finansinspektionen utredde Carnegie. Vad gör då Reaministern Odell.

Svaret är - INGENTING

Han har inte så pass "krut" att han vågar lyfta ut Forseke, tidigare vd för Carnegie. Hon får avgå själv och skyller på att det gått politik i frågan. Hur dum får man vara? Han vågar inte heller bryta med Carnegie. Det gör företaget självt. Till sist (i varje fall så här långt) Odells statssekreterare Urban Funered (Finansdep. högste pol. tjänsteman) avgår på onsdagsmorgonen någon timma innan Odell skall till Riksdagens Näringsutskott. Inget av detta vågade Odell göra själv.

Det är som jag säger Odell är en Pratkvarn.

Det finns de, förstår jag, som tycker att jag raljerar för hårt med rea- och utförsäljningsministern. Därför skall jag i dag citera vad fyra stora tidningar har för rubriker om Odellaffären på sina ledarsidor.

Borås Tidning - Klantig hantering av turerna kring försäljningen av statliga bolag. Odell agerar i
sista stund.

Dagens Nyheter - Vaknade för sent.

Aftonbladet -Odell måste gå.

Expressen - Omdömeslöst.

Wednesday, October 03, 2007

Odells ekonomiskola 6

På Carnegie och Finansdepartementet faller folk som käglor på en bowlingbana.
Minst en skandal varje dag tycks vara Utförsäljnings- och reaminister Odells motto.
Rapport anser att allt Odell gör blir fel. Aktuellt anser att han uppträder som en "Glad amatör".
Jag skall i kväll nöja mig med att mycket kort tala om vad denne man är. Han är en Pratkvarn.

Jag vet - Odell var ledamot i Finansutskott när jag var ordförande så jag har hört långa, innehållslösa litanior av denne man.

Pratkvarnar brukar inte var mycket att bry sig om, men nu är det allvar. Mannen i fråga vill sälja ut vår gemensamma egendom glöm inte det. Det finns skäl att återkomma i denna fråga.