Thursday, October 11, 2007

Dimridå sade Lagrådet

Det är viktigt att en pålaga som de facto utgör en skatt också benämns skatt skriver de tre juristerna i Lagrådet när de yttrar sig över Regeringens förslag om fastighetsskatten.

De höga juristerna har av naturliga skäl (det är inte deras uppgift) inga synpunkter på det faktum att den högerledda regeringen tar från de fattiga och ger till de rika. Reinfeldt får exempelvis sänkt skatt med 40.000 per år när regeringen ersätter fastighetsskatten med det de kallar kommunal avgift (det Lagrådet sägert skall kallas skatt) på 6.000 kronor lika för alla och dessutom tar bort förmögenhetsskatten.

Enligt Borås Tidning tycker juristerna i Lagrådet att det bara är nys att kalla den nya skatten en avgift.

No comments: