Sunday, October 28, 2007

Räntehöjning

I morgon måndag kommer Riksbanken ganska säkert att höja räntan. På tisdag får vi besked och på onsdag kommer de flesta bolåneinstitut att göra justeringar av sina rörliga räntor. Mycket tyder på att det under hösten/vintern/våren kommer fler höjningar. Bland annat genom ett antal politiska beslut från den borgerliga majoriteten i Riksdagen har vi sett hur priserna på bostadsrätter och villor närmast har skenat under året. Nu tyder det mesta på att vi passerat toppen och det finns goda skäl anta att priserna kommer att gå ner samtidigt som räntorna går upp.

Som ytterligare "lök på laxen" skall utförsäljnings- och reaminister Odell sälja SBAB som genom sin lågräntepolitik bidragit till att alla egna hemsägare sparat tusentals sköna räntekronor. I denna utförsäljning tar utförsäljningsminister Odell hjälp av Lars O. Grönstedt, ordförande i Handelsbanken. Är det någon mer än jag som tycker det är något konstigt med att "högsta hönset" i en av SBAB:s konkurrenter skall råda Odell hur han skall bära sig åt när han skall rea bort ytterligare en del av vår gemensamma egendom?

Under det närmsta året kommer vi att kunna läsa om många husägare som genom räntehöjningar och kanske arbetslöshet tvingas sälja huset det köpt. Och detta till ett lägre pris än det betalt. Lägg till detta att borgarregeringen sänkt a-kassan som gör det ännu svårare att behålla sin bostad när räntorna går upp och man blir arbetslös.

No comments: