Thursday, October 18, 2007

Ständigt denna fastighetsskatt

Rubriken är inte min. Jag har lånat den från Hallands Nyheter där pol. chefredaktören Doris Gunnarsson skriver bland annat så här.

Det senaste beskedet att 220.000 småhusägare - varav 13.800 i Halland - får betala mer i fastighetsskatt nästa år jämfört med 2007 borde inte överraska någon. Det så kallade slopandet av fastighetsskatten är en politisk härdsmälta från början till det slut som ännu inte är skönjbart. Att döpa om en skatt till "avgift" var bara starten på den trovärdighetskris regeringen genomlider.

Skatten förblir således en skatt, och oskicket att kalla nyskapelsen för avgift har Lagrådet med all rätt riktat grava anmärkningar emot.

Kvar står att husägare i eftertraktade lägen i välbärgade storstadskommuner drar vinstlotter på hundratusentals kronor medan övriga husägare i merparten av landet som tack för maxtaket på sex tusen får dras med inte bara den nyuppfunna skatten på uppskjuten reavinst utan nu också får det som ingen skulle få - höjd skatt.

1 comment:

Johan Dahlberg said...

Det är synd att man kan vinna ett val i Sverige på lögner. Det är en brist vi har, men vi får ta på oss en del av det. Vi har inte nått ut med budskapet tillräckligt bra.