Friday, October 26, 2007

Borgerliga regeringen och kollektivavtalen

Finansförbundet, jag antar att de organiserar anställda på banker och finansbolag, talade i veckan om att en medlem i deras organisation som tjänar 19.000:- förlorar 2.700:- i månaden om han eller hon blir långtidssjuk. Skäl? Den borgerliga regeringen där en del (Littorin och Carlsson) kallar sig kollektivavtalskramare förbjuder de avtalsförsäkringar som de fackliga organisationerna har förhandlat sig till för sina medlemmar.

Så var det med det "kollektivavtalskramandet". De fackliga organisationerna invändningar om avtalsfrihet viftar den borgerliga regeringen bara bort. Att medlemmarna har avstått löneutrymme för att få den här försäkringen bryr man sig inte heller om. Jag menar att man helt självsvåldigt stjäl pengar från de berörda.

Christina Husmark Pehrsson (m) säger att ingen skall kunna försäkra sig om högre ersättningsnivå. Outtalat än vad hon menar är lämpligt.

Christina Husmark Pehrsson det var hon som enligt egen utsago "drabbades av en släng av utbrändhet men gick hem och sov i tre dygn och sedan var bra!". Det säger allt om detta statsråds människorsyn

No comments: