Saturday, May 30, 2009

Överklassnära tjänster

I SCB:s tidskrift "Välfärd" nr 2, 2009 redovisas den första statistiken om utfallet av det som jag i rubriken kallat "Överklassnära tjänster". Den officiella beteckningen i skattelagstiftningen är "Hushållsnära tjänster". Jag menar dock att mitt uttryck bättre visar vad det handlar om och vem som utnyttjar möjligheten att få någon annan att betala för att man

skall få städat
få kläderna tvättade (i eller i nära anslutning till hemmet)
få maten lagad (i eller i nära ......)
gräset klippt (i eller i nära ....)
häcken klippt (i eller ......)
snön skottad (i eller .......)
barnen passade (i eller .....)
lämning/hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet

De största skillnader när det gäller vilka som fått dessa avdrag visar sig när olika inkomstnivåer jämförs. Det var en betydligt störra andel med hög inkomst som hade skattereduktion än de med låg inkomst.

Bland de drygt 6 miljoner med årsinkomst under 300.000 kronor var det tre promille. Bland de som hade en inkomst mellan 300.000 - 500.000 var det en procent.
Bland de med högre inkomst än 500.000 yrkade och fick fyra procent dessa avdrag.

Det är också i höginkomstkommuner som flest fått skattereduktion.
I Danderyd 3 procent, Lidingö drygt 2 och i Täby och Lomma 1.5 procent
Lägst var andelen i Gällivare, Skinnskatteberg och Storuman där endast 0.05 procent av skattebetalarna hade skattereduktion för överklassnära (förlåt hushållsnära) tjänster.

Vem betalar? Ja, det är de som fått sämre a-kassa, de som jagas av försäkringskassan därför att Christina Husmark Persson (M) gett order om det, de som är pensionärer, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka, föräldralediga och därför, och bara därför, betalar högre skatt. Det är alltså dessa människor som betalar för att höginkomsttagare i Danderyd skall få häcken och gräsmattan klippt, snön skottad, maten lagad och barnen hämtade från fotbolls- och/eller ridträningen till halva kostnaden. Rättvist ? Det finns det väl ingen som tycker?

Wednesday, May 27, 2009

Direktörssnyft

Christer Ågren, vice vd i arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv skriver tillsammans med sex andra arbetsgivardirektörer i en artikel i en av lokaltidningarna i Stockholm, att de kräver ett år utan löneökningar.

Christer Ågren är övertygad om att, som han uttrycket det, "den vanlige medborgaren" i motsats till de fackliga företrädarna, antar jag, han menar, förstår varför det är nödvändigt med lönestopp.

En grupp som inte förstår det är garanterat storbolagsdirektörerna. Christer Ågren och de andra hade lite otur då Dagens Industri samma dag som kravet om lönestopp fördes fram redovisade att cheferna för de stora börsbolagen tjänade i genomsnitt 18.4 miljoner under det värsta krisåret sedan 1930, nämligen 2008. Jag förstår att Unionens och LO:s företrädare blir upprörda när deras motparter direktörerna på detta sätt öppnar den kommande avtalsrörelsen.

Hägglund- tian

Den borgerliga regeringen har ju i sin iver att sälja ut våra gemensamma ägodelar nu hunnit till apoteken.

För att göra det mer attraktivt och för att det skall bli mer lönsamt för köparna "sockrar" regeringen om TVL (Tandvårds- och läkemedelsverket)får som de vill med nästan en halv miljard.

Köparna skall nämligen få lägga på tio kronor på varje recept ovanpå det vanliga priset. Tian skall betalas av den som köper medicinen.

I "branschen" talar man redan om "Hägglunds-tian"

Det är närmast tragiskt att denna regering skall vara så förblindad i sin iver att sälja ut det som fungerar bra. Är det någon mer än jag som tror att det blir med apoteken i glesbygd som det har blivit med bensintapparna?

Saturday, May 23, 2009

Björklund tog priset

Euron räddar freden!

Med detta yttrande tog folkpartiets ordförande Jan Björklund priset i Agendadebatten i söndags. Vilket pris frågar sig vän av ordning? Priset för mest korkade argument i den debatten och då skall alla veta att konkurrensen på "korkområdet" var hård. Göran Hägglund var ju med för att inte tala om "man skall komma ihåg"- Olofsson.

Det enda jag saknade från Majoren Björklund var ett påstående av samma dignitet "att svenska kronan är en krigsrisk".

Saturday, May 16, 2009

Leijonborg och Globaliseringsrådet

Vad sysslar han med Lars Leijonborg (FP)?
Under lördagen kunde man på SVT Text läsa att regeringens Globaliseringsråd, där Lars Leijonborg är ordförande, föreslår att turordningsreglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd) skall slopas. Om så sker så är vi tillbaks till den under arbetarrörelsens framväxt så förhatliga § 32 "om arbetsgivarna ensidiga rätt att anställa och avskeda och leda och fördela arbetet".

Senare under dagen ändrades testen till att det var Globaliseringsrådets kansli som i en rapport till Rådet föreslår detta och att Rådet om två veckor kommer att ta ställning till förslaget.

Leijonborg vägrar att kommentera Kansliets förslag, men låta dem lägga fram det och skriva en stor debattartikel om det går bra.

Några saker kan man konstatera. Några kan man fråga sig.
- Den svenska modellen på arbetsmarknaden monteras steg för steg ned.
- De borgerliga partierna vill ha strid. Låt dem få det.
- Leijonborg kan inte hålla ordning på sitt eget Kansli och sedan vägrar han kommentera vad detta kansli offentliggör.
- Har förslaget "varit i säck innan det kom i påse"?
- Eller är det möjligen ett beställningsarbete från det numera så fackföreningsfietliga Centerpartiet?

Sunday, May 10, 2009

Fackföreningsfientliga Centerpartiet

Centerns partistämma har under helgen slutet upp bakom Maud Olofsson och Centerns partistyrelses förslag om ett "minilas". Centerns EU-parlamentariker Lena Ek (som jag känner från hennes tid i Riksdagens Finansutskott) har, i polemik mot Marita Ulvskog gjort klart att för hennes del går "den fria rörligheten före kollektivavtal".

Så bra. Nu vet vi socialdemokrater och andra som hyllar "den svenska modellen" ännu bättre var vi har 2000-talets Centerparti. Nog är Maud Olofsson, Lena Ek och deras parti långt från det gamla folkrörelsepartiet många av oss minns.

Nu skall vi med alla våra krafter berätta för svenska folket att för Lena Ek och Centerpartiet är det helt ok med lönedumpning att ex.vis lettiska eller polska löner i Sverige.

Låt oss enas om att etapp ett är att få svenska folket att rösta så den 7 juni att Lena Ek försvinner från EU-parlamentet med dunder och brak.

Ja till fri rörlighet - men en sak måste stå fullkomligt klar - I Sverige gäller svenska avtal och svenska lagar. Det tycker uppenbarligen inte Lena Ek och Centerpartiet. Av det skälet måste Centern bekämpas och Ek röstas bort från EU-parlamentet.

Saturday, May 09, 2009

Partiordförande Socialdemokraterna

Det är lite löjligt och dessutom okunnigt när en del journalister börjar spekulera i att Mona Sahlin skall tvingas avgå för att socialdemokraternas opinionssiffror går ner. Hallå ! Det är folkpartiet som byter ordförande som "man byter skjorta" inte socialdemokraterna.

Trots detta - det liknar lite Nordkorea när Nalin Pekgul låter meddela att Mona Sahlin är den bästa ordförande Socialdemokraterna haft. Mona Sahlin kanske kan bli det men till dess - jag säger bara Tage Erlander och Olof Palme för att nämna två.

Ordförande i LO

Först för att ingen är skall tro att jag är ute efter Wanja Lundby Wedin. Jag tycker hon är en bra ordförande. Hon är också en fin människa och har rakryggat sagt att hon i vissa avseenden gjort fel.

Men ändå - Nog blir det lite konstigt, nästan löjligt när Gertrud Sigurdsen säger. "Wanja är den bästa ordförande LO någonsin haft".

Jag säger bara Axel Strand, Arne Geijer för att nämna några!

Friday, May 01, 2009

1 Maj 2009

Vid 1 Majdemonstrationen i Borås talade Leif Pagrotsky, men före hans tal fick vi lyssna till två SSU-are, Nadia Awil och Kristoffer Sjösten. De var båda jättebra.

Leif P. gjorde en expose över världsekonomin och gjorde klart för oss alla att den högerledda regeringen som bara skyller på den internationella finanskrisen är värre än de flesta andra regeringar i Europa. För att finna lika stor nedgång i BNP som vi haft i Sverige under det senaste året får vi gå tillbaks till förra gången borgarna regerade. Då - 1991-94 - hette statsministern Carl Bildt. Det var han som enligt egen utsago ledde "den mest kompetenta regeringen i modern tid". Det var den regering som på tre korta år fördubblade statsskulden, tredubblade arbetslösheten och fyrdubblade budgetunderskottet. Pagrotsky kritiserade "kollektivanslutningen" till PPM-fonderna, med rätta tyckte, av applåderna att döma, åhörarna. Det är inte utan att man undrar vad vi skall med 770 PPM-fonder till?
(Eftersom jag, vilket är allmänt känt, yrkade avslag på hela reformen, kan jag väl tillåta mig att skriva detta).

Britta Svensson i Expressen tycker det är föråldrat att fira 1 Maj. Annat var det på 70-talet när Britta Svensson och hennes gelikar, enligt Svensson i Expressen i dag, "hade blanka Maomärken och pyttesmå röda flaggor fastknutna vid stora träpåkar". Jag förstår att den gamla Norrbytjejen från Borås deltog i de olika bokstavskommunistiska grupperna. Det var de som när vi socialdemokrater hade torgmöten sprang omkring och smygfotograferade oss för vi skulle minsann "tas om hand" när revolutionen, lett av ett avantgarde bestående av Svensson och hennes gelikar som "visste arbetarklassens bästa", genomfördes. Svensson "byter hellre ut den röda fanan mot regnbågsflaggan och firar Pridedagen". Om Britta Svensson hade varit i Borås i dag kunde hon burit den flaggan tillsammans med Mikael Claesson Eriksson och hans kamrater från RFSL som deltog i vår demonstration. Om inte detta passat kunde hon demonstrerat, tillsammans med Kennert Steen och Thor Amundsen och de övriga i den socialdemokratiska föreningen från arbetarstadsdelen Norrby, mot den borgerliga regeringen för att de sänker skatter för de rika och det med lånade pengar.