Saturday, May 16, 2009

Leijonborg och Globaliseringsrådet

Vad sysslar han med Lars Leijonborg (FP)?
Under lördagen kunde man på SVT Text läsa att regeringens Globaliseringsråd, där Lars Leijonborg är ordförande, föreslår att turordningsreglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd) skall slopas. Om så sker så är vi tillbaks till den under arbetarrörelsens framväxt så förhatliga § 32 "om arbetsgivarna ensidiga rätt att anställa och avskeda och leda och fördela arbetet".

Senare under dagen ändrades testen till att det var Globaliseringsrådets kansli som i en rapport till Rådet föreslår detta och att Rådet om två veckor kommer att ta ställning till förslaget.

Leijonborg vägrar att kommentera Kansliets förslag, men låta dem lägga fram det och skriva en stor debattartikel om det går bra.

Några saker kan man konstatera. Några kan man fråga sig.
- Den svenska modellen på arbetsmarknaden monteras steg för steg ned.
- De borgerliga partierna vill ha strid. Låt dem få det.
- Leijonborg kan inte hålla ordning på sitt eget Kansli och sedan vägrar han kommentera vad detta kansli offentliggör.
- Har förslaget "varit i säck innan det kom i påse"?
- Eller är det möjligen ett beställningsarbete från det numera så fackföreningsfietliga Centerpartiet?

No comments: