Wednesday, May 27, 2009

Hägglund- tian

Den borgerliga regeringen har ju i sin iver att sälja ut våra gemensamma ägodelar nu hunnit till apoteken.

För att göra det mer attraktivt och för att det skall bli mer lönsamt för köparna "sockrar" regeringen om TVL (Tandvårds- och läkemedelsverket)får som de vill med nästan en halv miljard.

Köparna skall nämligen få lägga på tio kronor på varje recept ovanpå det vanliga priset. Tian skall betalas av den som köper medicinen.

I "branschen" talar man redan om "Hägglunds-tian"

Det är närmast tragiskt att denna regering skall vara så förblindad i sin iver att sälja ut det som fungerar bra. Är det någon mer än jag som tror att det blir med apoteken i glesbygd som det har blivit med bensintapparna?

No comments: