Saturday, May 30, 2009

Överklassnära tjänster

I SCB:s tidskrift "Välfärd" nr 2, 2009 redovisas den första statistiken om utfallet av det som jag i rubriken kallat "Överklassnära tjänster". Den officiella beteckningen i skattelagstiftningen är "Hushållsnära tjänster". Jag menar dock att mitt uttryck bättre visar vad det handlar om och vem som utnyttjar möjligheten att få någon annan att betala för att man

skall få städat
få kläderna tvättade (i eller i nära anslutning till hemmet)
få maten lagad (i eller i nära ......)
gräset klippt (i eller i nära ....)
häcken klippt (i eller ......)
snön skottad (i eller .......)
barnen passade (i eller .....)
lämning/hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet

De största skillnader när det gäller vilka som fått dessa avdrag visar sig när olika inkomstnivåer jämförs. Det var en betydligt störra andel med hög inkomst som hade skattereduktion än de med låg inkomst.

Bland de drygt 6 miljoner med årsinkomst under 300.000 kronor var det tre promille. Bland de som hade en inkomst mellan 300.000 - 500.000 var det en procent.
Bland de med högre inkomst än 500.000 yrkade och fick fyra procent dessa avdrag.

Det är också i höginkomstkommuner som flest fått skattereduktion.
I Danderyd 3 procent, Lidingö drygt 2 och i Täby och Lomma 1.5 procent
Lägst var andelen i Gällivare, Skinnskatteberg och Storuman där endast 0.05 procent av skattebetalarna hade skattereduktion för överklassnära (förlåt hushållsnära) tjänster.

Vem betalar? Ja, det är de som fått sämre a-kassa, de som jagas av försäkringskassan därför att Christina Husmark Persson (M) gett order om det, de som är pensionärer, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka, föräldralediga och därför, och bara därför, betalar högre skatt. Det är alltså dessa människor som betalar för att höginkomsttagare i Danderyd skall få häcken och gräsmattan klippt, snön skottad, maten lagad och barnen hämtade från fotbolls- och/eller ridträningen till halva kostnaden. Rättvist ? Det finns det väl ingen som tycker?

No comments: