Monday, May 31, 2010

SSU-demonstration

Klockan 12.30 i dag bestämde sig SSU-distriktet för att arrangera en demonstration kl. 18.00 mot Israeliska arméns kapning av de fem fartygen i konvojen Ship to Gaza.

Vi, Solveig och jag, ställde naturligtvis upp när våra unga kamrater bad om hjälp.
Solveigs uppgift var att hålla ett anförande, vilket hon gjorde, om det tillåtes mig att säga det, på ett väldigt bra sätt.

Min uppgift var mer praktisk. Sms:a till kamrater i min telefonbok, ringa en del och bära fanställ m.m. till Stora Torget. Så var vi åter där, för andra gången i dag kl. 18.00.

Sms, Face book, e-post tillsammans med telefon och "mun till mun-metoden" gjorde att det var mellan 175 och 200 personer på Stora Torget när SSU-ombudsmannen Jonas Bergström hälsade välkommen.

Demonstrationen var lugn, allvarlig, värdig och berörde oss djupt känslomässigt.

Det skall sägas att Vänsterpartiet var inbjudna och också hade en talare Ida Legnemark med. Hon var också bra.

Prote(S)trörelsen i Borås, 91:a gången

I dag mellan 12-13 var vi i Prote(S)trörelsen i Borås för 91:a måndagen i följd på Stora Torget.

På våra flygblad stod det

Ship to Gaza
Hjälpsändningar med medicin och byggmaterial till Gaza angrips av militär.
Människor skadas och dödas.

Vi kräver
Riv murarna runt Gaza.
Fördöm dödandet.

----------------
Vi möttes av många, många Boråsare som var lika upprörda som vi över den israeliska arméns övervåld och brott mot internationell rätt och dessutom på internationellt vatten.

Friday, May 14, 2010

Storhetsvansinne hos Barroso och Malmström

Nu verkar det som om EU-kommissionen med Barroso i spetsen och inklusive Sveriges kommissionär Cecilia Malmström har drabbats av storhetsvansinne. På annat sätt kan inte kommissionens senaste utspel tolkas, om det inte är total galenskap som slagit ner i Bryssel.
Tror de att de är Gud Fader själv?

Kommissionen anser att alla länder skall lämna in sina budgetförslag och reformförslag till Kommissionen för granskning innan de överlämnas till respektive lands parlament.

Hur reagerade Fredrik Reinfeldt på detta? Sverige skulle ju aldrig komma på fråga för en sådan åtgärd. Vi har ju så bra ekonomi, var Reinfeldts fundering. Några principiella synpunkter hade han inte. Förklaring till detta ligger nära till hands. Reinfeldt är på väg åt samma håll som Barroso, Olli Rehn och Cecilia Malmström och deras kollegor. Det är jag, jag, jag. I den senaste debatten hade jag sänkt skatten för pensionärer och jag hade gjort det och jag hade gjort det. För Fredrik Reinfeldt verkar det inte finnas någon riksdag. Han bestämmer allt själv. Det kan förklara hans totala renons på principuppfattning om EU-kommissionens förslag om förhandsgranskning.

För övrigt - Nu har det gått en månad och en vecka sedan jag skrev till Socialdepartementet och frågade hur de räknat för att komma fram till att pensionssystemet skulle stärkas med "bort åt 100 miljarder om pensionsålderns höjdes från 61 till 62 år". Trots flera påminnelser har jag inte fått något svar. Kan det möjligen bero på att Husmark Pehrsson inte fått räknehjälp från Reinfeldt och/eller Anders E Borg eller skrivhjälp från Schlingman?

Saturday, May 08, 2010

Soc.dep. från 61 till 62 år

Nedanstående brev har jag i dag sänt till Socialdepartementet.

Till Socialdepartementet

Den 1 april hade Rapport ett inslag om att regeringen i Pensionsarbetsgruppen ville ta upp frågan om att höja "pensionsåldern" från 61 till 62 år.

Den 8 april skrev jag till Er och frågade hur departementet räknat för att komma fram till att en höjning av gränsen för "förtida uttag", som jag utgick ifrån att frågan handlade om, och inte "en höjning av pensionsåldern från 61 till 62 år, skulle förstärka pensionssystemet med 100 miljarder. I ovan nämnda inslag bekräftade Cristina Husmark Pehrssons statssekreterare Bettina Kashefi beloppet 100 miljarder. (Jag har kollat inslaget på SVT Play).

I dag har det gått precis en månad sedan jag skrev till Er och fick en automatisk bekräftelse att meddelandet nått Er.

Nu har jag ytterligare en kort enkel fråga. Hur länge bedömer Ni att Ni behöver "räkna" för att komma fram till ett svar? Kan det möjligen vara så enkelt att Ni satt kommatecknet inte ett utan två steg fel?

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot (S)
fd ledamot Genomförandegruppen
fd ordf Finansutskottet
fd ordf Skatteutskottet

P.S. Som vanligt kommer jag att lägga ut detta och Ert svar på min blogg