Saturday, May 08, 2010

Soc.dep. från 61 till 62 år

Nedanstående brev har jag i dag sänt till Socialdepartementet.

Till Socialdepartementet

Den 1 april hade Rapport ett inslag om att regeringen i Pensionsarbetsgruppen ville ta upp frågan om att höja "pensionsåldern" från 61 till 62 år.

Den 8 april skrev jag till Er och frågade hur departementet räknat för att komma fram till att en höjning av gränsen för "förtida uttag", som jag utgick ifrån att frågan handlade om, och inte "en höjning av pensionsåldern från 61 till 62 år, skulle förstärka pensionssystemet med 100 miljarder. I ovan nämnda inslag bekräftade Cristina Husmark Pehrssons statssekreterare Bettina Kashefi beloppet 100 miljarder. (Jag har kollat inslaget på SVT Play).

I dag har det gått precis en månad sedan jag skrev till Er och fick en automatisk bekräftelse att meddelandet nått Er.

Nu har jag ytterligare en kort enkel fråga. Hur länge bedömer Ni att Ni behöver "räkna" för att komma fram till ett svar? Kan det möjligen vara så enkelt att Ni satt kommatecknet inte ett utan två steg fel?

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot (S)
fd ledamot Genomförandegruppen
fd ordf Finansutskottet
fd ordf Skatteutskottet

P.S. Som vanligt kommer jag att lägga ut detta och Ert svar på min blogg

No comments: