Sunday, October 31, 2010

Väntjänster från Riksrevisionen?

Utrikesdepartementet har sämre kontroll på sina biståndsinsatser än Sida konstaterar Riksrevisionen i en förstudie. I våras gick biståndsminister Gunilla Carlsson ut stenhårt mot Sida. Hennes kritik ledde till att dåvarande generaldirektören fick avgå. Nu visar alltså Riksrevisionen att UD är värre.

Vad gör då riksrevisorn Gudrun Antemar? Jo, hon lägger förstudien till handlingarna utan att gå vidare. När hon intervjuas av en reporter från Rapport är hon dessutom snorkig och vägrar att förklara varför hon lagt förstudien i en byrålåda. Nu är det dags för någon av ledamöterna i Riksrevisionens styrelse att "slå näven i bordet". Vem kollar Riksrevisionen förutom massmedia om inte någon av de förtroendevalda i styrelsen?

En gång för många år sedan satt jag i dåvarande RRV:s Råd. Efter ett sammanträde bad generaldirektören om ett samtal. Det hör till saken att jag under sammanträdet kritiserat den budgetframställning som gjorts. När vi blivit ensamma säger Gd till mig "att hon väntar sig hundraprocentig lojalitet från min sida". "Jag har bara lojalitet mot mina väljare och mitt parti och det hoppas jag står fullständigt klart för Dig", var det svar Generaldirektören fick av mig.

Monday, October 25, 2010

Otillbörlig påverkan.

Någon gång på 90-talet fattade Riksdagen beslut, enigt tror jag, att det skulle installeras jordfelsbrytare i alla hus när de byggdes. Det räckte inte tyckte en branschorganisation. Organisationen i fråga lobbade för att det skulle lagstiftas att samma sak skulle ske också i äldre fastigheter.

För att påverka ledamöterna med mer än broschyrer och brev fick alla en jordfelsbrytare och en liten leksaksnalle. Tillsammans med en kollega i riksdagen och i den av den Socialdemokratiska partistyrelsen tillsatta etikgruppen reagerade jag. Det var väl alldeles för dyrt det där? Vi kollade. Jordfelsbrytaren kostade bortåt fyra hundra kronor, vill jag minnas. Min kollega tog med sig sin egen och min jordfelsbrytare och lämnade tillbaks till den berörda branschorganisationen med budskapet - alldeles för dyr, "mutgränsen" överskrids. Organisationen i fråga talade då om att det köpt prylen i fråga för 250 - 300 kronor. Inte så konstigt antar jag. De hade väl fått mängdrabatt för de köpte väl i varje fall 349 stycken. Det spelar ingen roll sade min kollega på sina egna och mina vägnar. Det som räknas är hur mycket vi skulle få betala för att köpa en sådan grej. Småttigt kan tyckas - man för oss var det viktigt. Man skall alltid "hålla rent framför egen dörr".

Leksaksnallen då ? Den kostade inte mer än några tior. Den fick en av våra medarbetare fvb till sin då tvåårige son.

Sunday, October 24, 2010

Middag med tennis

I dessa dagar när Stockholm Open i tennis varit en aktuell sporthändelse kommer jag ihåg en sak som hände för tretton eller fjorton år sedan alltså 1996 eller 1997.

Jag var då ledamot i Finansutskottet. Hela utskottet, i varje fall de ordinarie ledamöterna fick på höstkanten en inbjudan till en helkväll med mat , dryck och tennis i Kungliga Tennishallen i samband med Stockholm Open. Jag räknade snabbt ut att en sådan kväll var värd bortåt en tusenlapp.

Jag skrev ett brev till det företag som inbjudit oss och tackade för vänligheten, men med hänsyn till att en sådan kväll var alldeles för dyr och vida överskred det som brukar kallas "mutgränsen" tackade jag för min del vänligt men bestämt nej.

Vid nästkommande sammanträde i Finansutskottet talade Kanslichefen om att det aktuella företaget med hänvisning till mitt brev tog tillbaka sin inbjudan till "helkvällen".
Johan Lönnroth (V) tackade mig för initiativet, min egna partivänner instämde. På andra sidan bordet var man bara sur.

Saturday, October 23, 2010

Påtryckningar från USA?

Wikileaks grundare och frontfigur Julian Assange anklagades för en tid sedan för våldtäkt. Om jag kommer ihåg rätt så anhöll jouråklagaren Assange i hans frånvaro. Detta beslut hävdes några timmar senare, men anklagelsen kvarstår.

Spekulationerna om denna händelse har varit många. Var det Pentagons försök att stoppa Wikileaks? Var CIA inblandat? Tog svenska myndigheter order från USA?

Mina funderingar är. Hur har det gått med våldtäktsutredningen? Varför fick Assange lämna Sverige om han var misstänkt för ett så allvarligt brott? Varför fick han inte svenskt uppehållstillstånd? Assange är väl ett typexempel på den arbetskraftsinvandring som regeringen Reinfeldt vill ha?

Finns det verkligen inte någon svensk journalist som funderar på dessa frågor och försöker ta reda på hur det är med ex.vis våldtäktsutredningen och granskar varför Assange fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Den journalist på ex.vis Borås Tidning som knäcker någon av dessa frågor skulle göra ett verkligt scoop.

Krigets vardag

Det officiella skälet till att USA invaderade Irak var att landet, trots att Hans Blix och hans medarbetare inte funnit några massförstörelsevapen, hade sådana enligt George W Bush. När det visade sig att man inte fann några var argumentet att krigets fördes i frihetens namn.

För att inga missförstånd skall råda - naturligtvis var Hussein en diktator i ordets värsta bemärkelse. Men med supermaktens totala hämningslöshet hade samme Hussein femton år tidigare fått stöd av USA i kriget mot Iran. Laga efter läge tycks vara devisen.

Genom att Wikileaks nu offentliggör dokument som redovisar 391.832 krigshändelser får vi en inblick i krigets vardag, i dess verklighet. Det handlar om tortyr. Det handlar om att tvinga civilpersoner vara mänskliga min- och bombröjare. Abo Graib var inte en tillfällighet. Det var vardag.

Enligt de nu offentliggjorda dokumenten dödades drygt 100.000 människor. Mer än 60 procent, 66.000 var civila irakier, 3.700 amerikanska soldater, 24.000 fiender, 15.000 irakiska soldater och poliser. Alla de där "inbäddade" journalisterna fick de inte reda på någonting?

Thursday, October 21, 2010

Konjunkturinstitutet

Höga minimilöner stänger ute arbetslösa påstår Konjunkturinstitutet. KI beräknar att 15 % av de arbetslösa, 55.000, skulle få jobb om minimilönerna vore lägre.

Från vilken tidpunkt blev det KI:s uppgift att ha synpunkter på kommande valrörelser? Tro mig - nu när borgarna vunnit valet och har en mandatperiod framför sig så kommer kammen att växa på fler myndigheter.

Detta är inget annat än politiskt beställningsarbete. Om jag fortfarande vore ordförande i Riksdagens Finansutskott skulle i morgon, fredag Gd Dillén kallas till FiU för utfrågning. Bland annat skulle Generaldirektören få förklara varför den myndighet han är chef för, har synpunkter på minimilönerna för de människor som ger service till honom och hans medarbetare när de besöker Stockholms innerstads restauranger. Dillén skulle dessutom få förklara hur han och hans medarbetare kommit fram till siffran 55.000 och hur mycket minimilönerna skulle behöva sänkas för att få den effekt som KI påstår. Jag vågar påstå att detta är inget annat än gissningar om det inte är politiskt charlanteri.

Wednesday, October 20, 2010

Anders E Borg kastar bort pengar

För länge sedan, kanske ett år, skrev jag att borgarregeringens beslut att sänka arbetsgivaravgiften för alla personer under 26 år är dåligt använda pengar och att det bara skulle berika vissa företag ex.vis Mc Donalds.

I dag får vi reda på att just detta företag har tjänat 140 miljoner på detta beslut.
Finanspolitiska rådet, Helena Svaleryd, anser att de 16 mdr som detta beslut kostat är ineffektivt använda pengar. Samma uppfattning har Tord Strommefors, prognoschef på AF.

Pengarna skulle gjort mycket bättre nytta om de exempelvis används för att sänka arbetsgivaravgiften för de företag som anställer arbetslösa ungdomar.

Friday, October 15, 2010

Regeringskansliet växer

Många var de som kritiserade Göran Persson för att han tillät regeringskansliet bli för stort.

I går fick vi reda på att under Fredrik Reinfeldts tid som ansvarig har kostnaderna för regeringskansliet ökat med 26-27 procent från 5.5 till 7 miljarder. Reinfeldt försvarar ökningen med att regeringen behöver "ett bra kansli som förbereder ärenden" och att "kansliresurser är kopplade till medlemskapet i EU".

Två frågor.
Vet inte Reinfeldt om att Sverige var med i EU före 2006?
Var det "ett bra kansli" som arbetade fram regeringsförslaget om jakten på sjuka, stupstocken och bestämmelserna som gör att FK "flåsar folk i nacken ända in i döden"?

Det var inte Riksrevisionen som tagit fram dessa uppgifter. Det var SVT.
När granskningschefen på Riksrevisionen i dag fick frågan varför inte de kom med dessa uppgifter var svaret.
"Vi utgår från att det finns ett problem eller resursslöseri. Regeringskansliet är inte riktigt en aktör i det sammanhanget."

Jag ruskar på huvudet när jag ser vad jag skrivit. Kollade upp det. Jo, Eva Lindblom Riksrevisionen sade faktiskt så. Vem granskar Riksrevisionen?

Saturday, October 09, 2010

8 oktober 2008

8 oktober 2008. Vårt parti hade i opinionsundersökningar under sept./okt. 2008 mellan 43 och 44.5 procent. Vi hade drygt tre veckor tidigare, den 15 september, startat Prote(S)trörelsen i Borås. Vi var ungefär 50 partivänner som kommit överens om att vi varje måndag fram till valveckan 2010 skulle finnas på Stora Torget i Borås för att protestera mot borgarregeringens orättfärdiga, orättvisa och ojämlika politik.

8 oktober kl. 16.43 fick jag följande sms på min mobil. "Rödgrönt samarbete för framtiden. Se pressträffen och läs mer på socialdemokraterna.se"
8 oktober kl. 1654 sände jag som svar följande sms. "Jag har läst. Detta är ett formidabelt misstag. Regera med ett parti som älskar privatskolor, gör upp med borgarna om författningsdomstol och försämrad arbetsrätt. Inte särskilt klokt för att uttrycka det försiktigt. Arne Kj."(Båda sms:en har jag sparat i min mobil).

8 oktober kl. 18.00 börjar Borås Arbetarekommuns möte. Ulf Olsson rapporterade att han haft en pressträff tillsammans med Mp som en direkt följd av ovanstående meddelande från Partiet.
Så småningom fick jag ordet och läste upp sms:et jag fått och mitt svar. Jag frågade varför det som dög åt Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson nämligen. Vi socialdemokrater söker stöd för en socialdemokratisk regering. Får vi inte majoritet för en sådan kommer vi med ansvar för Sverige att söka stöd i riksdagen för att bilda majoritet.

Min fråga var naturligtvis retorisk och jag väntade mig inget svar. Jag avslutade mitt korta anförande med att säga. "Jag är rädd att vår partiordförande i dag anträtt den väg som kommer att leda till hennes avgång". Några dagar senare kunde man läsa i Aftonbladet att jag och ett antal andra föredettingar krävt Mona Sahlins avgång. Jag hade, som framgår ovan, inte gjort det.

Från den 8 oktober 2008, alltså för två år och en dag sedan, har vi backat så där 14-15 procent i opinionsundersökningarna. Vi har gjort det sämsta valet i modern tid, närmare bestämt sedan 1911, tror jag. Vi har hört våra företrädare 70 gånger av hundra säga "de rödgröna", 27 gånger av hundra säga "JAG," och de återstående tre gångerna använda uttrycket "vi socialdemokrater". Är det någon som är förvånad över valresultatet?