Sunday, October 31, 2010

Väntjänster från Riksrevisionen?

Utrikesdepartementet har sämre kontroll på sina biståndsinsatser än Sida konstaterar Riksrevisionen i en förstudie. I våras gick biståndsminister Gunilla Carlsson ut stenhårt mot Sida. Hennes kritik ledde till att dåvarande generaldirektören fick avgå. Nu visar alltså Riksrevisionen att UD är värre.

Vad gör då riksrevisorn Gudrun Antemar? Jo, hon lägger förstudien till handlingarna utan att gå vidare. När hon intervjuas av en reporter från Rapport är hon dessutom snorkig och vägrar att förklara varför hon lagt förstudien i en byrålåda. Nu är det dags för någon av ledamöterna i Riksrevisionens styrelse att "slå näven i bordet". Vem kollar Riksrevisionen förutom massmedia om inte någon av de förtroendevalda i styrelsen?

En gång för många år sedan satt jag i dåvarande RRV:s Råd. Efter ett sammanträde bad generaldirektören om ett samtal. Det hör till saken att jag under sammanträdet kritiserat den budgetframställning som gjorts. När vi blivit ensamma säger Gd till mig "att hon väntar sig hundraprocentig lojalitet från min sida". "Jag har bara lojalitet mot mina väljare och mitt parti och det hoppas jag står fullständigt klart för Dig", var det svar Generaldirektören fick av mig.

1 comment:

Skogsviola said...

Jag reagerade också på Riksrevisionens undanhållande av rapporten. Men som du så riktigt påpekade i ditt förra inlägg, så är det väl den här regeringens idé, att Reinfeldt i egenskapen vara "Staten" och själv avgöra vad som är sanning. Och en del kanske han delegerar till "propagandaminister" Schlingman.