Saturday, October 11, 2008

Utgiftstak och överskottsmål

Utgiftstak och överskottmål har varit ofta använda ord i massmedia de senaste dagarna.

Utgiftstak fastställs av riksdagen för det kommande året plus år två och tre. Detta tak förändras sedan rullande.

Överskottsmål - Efter det att svenska folket, med socialdemokraterna i regeringsställning, fått den otacksamma uppgiften att städa upp i moraset efter regeringen Bildts härjningar 1991-94, beslutade vi socialdemolkrateratt det skulle införas ett överskottsmål. På den tiden var det två procent av BNP ( Bruttonationalprodukten). Jag har förstått att det nu är ändrat till en procent. Detta ord "överskottsmål" har som sagt singlat runt i debatten. Ingen har kommit ihåg att säga eller skriva de i detta sammanhang viktiga orden över en konjunkturcykel. Tanken är alltså, att när ekonomin går bra skall man ha ett större överskott än en procent för att vi i sämre tider skall kunna ha under en procent, ja till och med kunna underbalansera budgeten om det behövs för att få fart på ekonomin och bekämpa arbetslösheten

Under mina sista åtta år i riksdagen när jag var ordförande först i Skatteutskottet och sedan i Finansutskottet och deltog i budgetförhandlingarna hade vi aldrig några problem med våra samarbetspartier i denna del. Vi var alltid överens om detta.

Den nu pågående och, tycks det, allt mer svårbekämpade finans- och kreditkrisen som är på väg in i en djup och troligen långvarig lågkonjunktur kommer, tror jag, att ställa gamla sanningar i en ny dager. Jag är alldeles övertygad om att de ekonomer av facket som inte är ideologiskt förblindade under den kommande hösten, vintern, våren kommer att starta en debatt där de frågar sig, om inte globaliseringen av ekonomin kräver nya tankar. Kanske är det mindre ekonomisk normpolitik och mer keynsianism som kommer att tränga sig på?

Stockholm Open

Ett något annorlunda inlägg.

I kväll såg jag ett inslag i SVT om tennisturneringen Stockholm Open. Inslaget handlade inte särskilt mycket om tennis, men desto mer om sponsring och sponsorer. Då drog jag mig till minnes hur hela Finansutskottet, där jag då var ledamot, inbjöds till en kväll med middag och tennis. Det bör ha varit 1996 eller 1997. Jag räknade snabbt ut att värdet på det vi inbjöds till var minst 1.000:-. Klart över "mutgränsen" alltså. Jag skrev till det inbjudande företaget och tackade nej för egen del och förklarade varför. Det gick två dagar så fick alla Finansutskottets ledamöter ett brev från företaget ifråga. I brevet tog de tillbaks sin inbjudan och förklarade varför och talade om att jag påpekat det felaktiga. Jag minns hur Johan Lönnroth tyckte att det jag gjort var jättebra. Han var bara sur på sig själv som inte kommit på samma sak. En del andra ledamöter i utskott var mindre glada för att inte säga direkt sura.

Friday, October 10, 2008

En halv pudel

För någon dag sedan skrev jag att partiledningen gjorde ett "formidabelt misstag" när man meddelade att man skulle ha en gemensam presskonferens med mp för att tala om fördjupat samarbete syftande till koalitionsregering efter valet 2010. V uteslöts brutalt.

Detta väckte, som jag tycker, berättigad upprördhet i de djupa partileden. I dag, fredag, har partiordförande gjort, som Mona själv säger, en "halv pudel". Klokt så. Ta nu nästa steg. Vi bör tala om, och jag är ganska säker på att partikongressen 2009 kommer att säga det, att vi socialdemokrater går ut i valkampen och ber väljarna om förtroende för att bilda en socialdemokratisk regering. Sedan får väljarnas utslag vid valurnorna visa om detta är möjligt. Så gjorde Per Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson ja faktiskt också Göran Persson. Det förhållningssättet duger gott nog också på 2000-talet.

Låt oss istället för taktiskt dribblande som så ofta leder till problem, arbeta långsiktigt för att föra ute våra ideér om rättvisa, rättfärdighet och solidaritet. Låt oss arbeta som vi gör med "Proteströrelsen i B orås". Ut på gator och torg, i skolor och på arbetsplatser. Vi skall vara där människorna finns inte i första hand för att tala om hur det är utan för att lyssna och samtala.

Wednesday, October 08, 2008

Formidabelt misstag

I dag, nej förresten eftersom det i skrivande stund är efter midnatt, i går fick jag kl. 16.43 på min mobil följande meddelande.

"Rödgrönt samarbete! Se pressträffen och läs mer på socialdemokraterna.se"

Jag svarade kl. 16.54, kortfattat som man gör på sms. "Jag har läst. Detta är ett formidabelt misstag. Regera med ett parti som älskar privatskolor, gör upp med borgarna om författningsdomstol och försämrad arbetsrätt. Inte särskilt klokt för att uttrycka det försiktigt". A.Kj

Visst svarade jag snabbt, men verkligen inte överilat. Under kvällen har jag funderat. I den senaste opinionsundersökningen har vi själva mer än fyra procentenheters övervikt över de borgerliga partierna. Eftersom Kd ligger under fyraprocentspärren är övervikten egentligen ungefär sju procent. Varför skall vi i det läget göra upp om en långsiktigt samarbete med ett parti som är direkt fackföreningsfientligt, älskar privatskolor, ofta uttalar sig för privatisering av olika delar av vår gemensamma sektor och vill låta jurister överpröva de folkvaldas beslut? Jag vidhåller - detta är ett formidabelt misstag och jag är mycket, mycket överraskad över att Partistyrelsen ställt sig bakom detta initiativ. För Partistyrelsen står väl bakom?

Så några tankar som inte är av samma principiella slag. Om jag skall vara vänlig - partiledningen kunde naturligtvis inte veta att Volvo i dag skulle komma med sitt jättevarsel, även om det inte var så svårt att gissa att något allvarligt var på gång efter att för en vecka sedan hört Volvos nye vd uttala sig. Däremot visste alla att det var jättekris på de internationella marknaderna, bankkriser, bolånekriser och allt vad vi matats med de senaste veckorna och månaderna. I det läget går vårt parti ut med detta. Man tar sig för pannan. Var skall detta sluta?
Till slut - det skulle inte förvåna mig ett vitten om Vänsterpartiet som en direkt följd av detta i nästa opinionsundersökning ökar ett par procentenheter. Vi får se.

Masken faller

Så föll då masken. Anders E borg, finansminister i högerregeringen har i två års tid varje gång han fått frågor av journalister lagt huvudet på sned, försökt se statsmannamässig ut och inlett sitt svar oavsett frågans innehåll med - "all forskning visar".

Nu verkar det som Anders E Borg börjar bli stressad för i går, tisdag, när han ombads kommentera Socialdemokraternas alternativa budget var svaret i Rapport 19.30. "Man höjer bidragen för att inte arbeta". Masken har fallit.

"Bidragen" Borg talar om är sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensionerna. Som sagt MASKEN HAR FALLIT. Bildt talade 1991-94 om systemskifte och gjorde det inte. Borg och Reinfeldt talar inte om det. De genomför Systemskiftet.

Monday, October 06, 2008

Prote(S)trörelsen i Borås


Idag var det den 4:e måndagen i följd som vi var på Stora Torget i Borås mellan 12.15 och 13.00.

Vi kommer att vara där varje måndag till valet i september 2010.

Idag var vårt krav: " Sluta jaga sjuka människor"

Nästa måndag protesterar vi mot pensionärsskatten.

Saturday, October 04, 2008

Anders E Borg

Anders E Borg, finansminister i den borgerliga regeringen är knäpptyst när företrädare för de fyra största ekonomierna inom EU, Frankrike, Tyskland, England och Italien är på Frankrikes inbjudan i dag, lördag, samlade för att diskutera gemensamma åtgärder inom EU mot den finansiella krisen. Lägg märke till gemensamma.

EU:s övriga 23 medlemsländer är inte inbjudna. Finlands finansminister har såpass mycket kurage att han vågar ryta till. Anders E Borg är knäpptyst. Har han kanske inte några forskningsresultat att hänvisa till? (Han, Borg brukar ju alltid säga "all forskning visar")

Är det kanske så att han inte får uttala sig?

Friday, October 03, 2008

Talmannen

Den 8 september 2008 skrev jag nedanstående brev till Riksdagens Talman. Eftersom e-brevet är diariefört i Sveriges Riksdag är det i någon slags mening offentligt.

"Talman Per Westerberg
Riksdagen


Din företrädare som Talman "läxade" vid några tillfällen upp Statsministern när han ansåg att regeringen inte visade tillbörlig respekt för Riksdagen. Han gjorde detta som främste företrädare för Riksdagen. Jag uppfattade det alltid som Du och övriga vice talmän delade dåvarande Talmannens strävan att "Riksdagens Kammare skulle vara den centrala punkten för landets politiska debatt."

Under de senaste veckorna har nuvarande regering "åkt runt på turné" till it-företag, äldreboenden, universitet och allt vad det är och i stort sett varje dag "pytsat ut" delar av det förslag till budgetproposition som, om jag förstått det rätt, skall presenteras för Riksdagen den 16 eller 17 september.
Mot bakgrund av vad jag skrev inledningsvis är det med den allra största förvåning jag noterat att Du som Riksdagens främste företrädare inte har slagit vakt om Riksdagen som första statsmakten.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot"

I dag den 3 oktober har en av Talmannens medarbetare ringt mig på Talmannens uppdrag och undrat om det är ok om Per Westerberg ringer mig för att samtala om det jag skrivit om. Först svarade jag ja, men vid närmare eftertanke (två minuter senare) ringde jag tillbaks och sade att jag vill ha ett skriftligt svar. Mitt skäl var och är att jag vill inte för massmedia, som känner till mitt brev till Talmannen, redovisa vad han svarat mig. Det är bättre att medierna kan läsa det själva.

Det skall bli spännande att se vad som händer. Kommer det att ta tre-fyra veckor till innan jag hör något?

Thursday, October 02, 2008

Finanskrisen och Reinfeldt

På SVT Text kan man idag den 2.10. 2008 bl.a. läsa
- Bankerna litar ine på varandra
- Högsta bolåneräntan på 12 år
- Räntan på ett lån på 1 miljon har på något år ökat från 4.75 till 6.65. Det betyder att månadskostnaden har gått upp från 4.000 till 5.500 kronor
- Varslen i sept. 7.100
- I dag varslar
Smålandsvillan 25 personer
Ursvikens Mekaniska 25
DSM i Strängnäs 100
Det spekuleras i att Volvo kommer att varsla ytterligare mellan 500 och 900 anställda under okt.

För 10 dagar sedan uppmanade moderatledaren Fredrik Reinfeldt människor i vårt land att handla mer, byta jobb, köpa hus.
Har den mannen inga ekonomiska rådgivare? Kan han inte förutse någonting?

Wednesday, October 01, 2008

Knacka dörr 3

Fotarbetet fortsätter. I kväll har företrädare för Partidistriktets aktivitetsgrupp varit i Örby för att tillsammans med medlemmar i Örby socialdemokratiska knacka dörr. Det var verkligen roligt, alldeles särskilt roligt var det att 50 procent av "styrkan" var SSU-are. Vi fick flera nya medlemmar till partiet.

I kväll blev min unge SSU-kamrat och jag inbjudna till en äldre man och där blev vi sittande i en halvtimme i ett väldigt trevligt samtal . Vi lärde oss mycket av denne man. Det bär vi med oss och det kommer vi ihåg alldeles särskilt när vi är tillbaks i Örby den 5 november för att fortsätta vårt "fotarbete" i "röda" Örby.