Friday, October 03, 2008

Talmannen

Den 8 september 2008 skrev jag nedanstående brev till Riksdagens Talman. Eftersom e-brevet är diariefört i Sveriges Riksdag är det i någon slags mening offentligt.

"Talman Per Westerberg
Riksdagen


Din företrädare som Talman "läxade" vid några tillfällen upp Statsministern när han ansåg att regeringen inte visade tillbörlig respekt för Riksdagen. Han gjorde detta som främste företrädare för Riksdagen. Jag uppfattade det alltid som Du och övriga vice talmän delade dåvarande Talmannens strävan att "Riksdagens Kammare skulle vara den centrala punkten för landets politiska debatt."

Under de senaste veckorna har nuvarande regering "åkt runt på turné" till it-företag, äldreboenden, universitet och allt vad det är och i stort sett varje dag "pytsat ut" delar av det förslag till budgetproposition som, om jag förstått det rätt, skall presenteras för Riksdagen den 16 eller 17 september.
Mot bakgrund av vad jag skrev inledningsvis är det med den allra största förvåning jag noterat att Du som Riksdagens främste företrädare inte har slagit vakt om Riksdagen som första statsmakten.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot"

I dag den 3 oktober har en av Talmannens medarbetare ringt mig på Talmannens uppdrag och undrat om det är ok om Per Westerberg ringer mig för att samtala om det jag skrivit om. Först svarade jag ja, men vid närmare eftertanke (två minuter senare) ringde jag tillbaks och sade att jag vill ha ett skriftligt svar. Mitt skäl var och är att jag vill inte för massmedia, som känner till mitt brev till Talmannen, redovisa vad han svarat mig. Det är bättre att medierna kan läsa det själva.

Det skall bli spännande att se vad som händer. Kommer det att ta tre-fyra veckor till innan jag hör något?

No comments: