Thursday, May 29, 2008

Konkurrensverket

Claes Norgren, chef för Konkurrensverket vill förbjuda offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta områden därför att det snedvrider konkurrensen.

Jaha. Det innebär att Borås Lokaltrafik och/eller Borås Energi, om Norgren får bestämma, inte får finnas kvar, för han anser att "huvudregeln bör vara att sådan verksamhet skall vara förbjuden".

Det är tur för generaldirektören Norgren att jag inte längre är ordförande i Finansutskottet. Hade jag varit det hade Norgren kallats till utskottet på tisdag i nästa vecka och där hade jag gjort klart för honom att politiken bestämmer politikerna.

Han kan förslagsvis ägna sig åt att förklara varför det i en lång rad kommuner endast kommer in ett eller möjligen två anbud när kommunen går ut med anbudsförfrågan på något som skall byggas ex.vis en skola eller ett daghem. Han kan samtidigt förklara varför Konkurrensverket inte har uppmärksammat att det oftast är samma byggföretag som får anbudet gång på gång, på gång men bara i en kommun. Varför inte i grannkommunen? Är marknaden uppdelad ?

Vice riksbankschefen Nyberg

Vice riksbankschefen Lars Nyberg anser att vi använder för mycket kontanteroch vill därför att bankerna inför en avgift för varje bankomatuttag.

Några reflektioner.
Skulle försäkringskassan kunna komma hem till mig med min pension i kontanter. Om "räknenissarna" får bestämma blir det snart omöjligt att få ut sin egen lön eller pension. Skall man köpa Aftonbladet med kort också?
Har inte Nyberg funderat på hur personrånen kommer att öka om en mängd människor på avlöningsdagen går till Bankomaten eller Minuten och tar ut hela sin lön och sedan förvarar den "i madrassen"?

Nobua Tanaka, IEA

Chefen för det internationella energiorganet IEA besökte Sverige i går, onsdag. Han passade då på att slå fast "Det är inte möjligt för Sverige att lägga ner kärnkraften om klimatmålen skall nås".

Maud Olofsson som träffade Tanaka glömde tala om för honom att svensk energipolitik bestämmer vi över inte någon kärnkraftsfrälst japan.

Saturday, May 24, 2008

KD - ljög sig in i riksdagen

I valrörelsen inför valet 2006 kunde man på BL:s bussar se stora reklamskyltar med en leende Else-Marie Lindgren, kristdemokratisk riksdagskandidat.

"Kristdemokraterna vill ha sänkt bensinskatt. Vill Du?" Så löd löftet

Else-Marie Lindgren kom in i riksdagen. Sedan dess har hon "tryckt på knappen" för höjning av bensinskatten.
Förklarat sig har hon inte gjort. Jag tror att det var en medveten lögn från Kristdemokraterna och Else-Marie Lindgren. Om inte får hon väl försöka förklara sig.

Hennes insatser i försvarsfrågan skall jag återkomma till. Där är om möjligt debaclet ännu större.

Thursday, May 22, 2008

Knacka dörr 2

I går, onsdag, var vi tillbaks i Hillared och knackade dörr.

Den här gången var det Carina Lundin och John Edström från Svenljunga Arbetarekommun.
Gunnel Brandt från Bollebygd, Anette Malmberg, Öxabäck, Anders Österberg, Borås och jag själv var också på plats vid stationen i Hillared där vi skulle träffas kl. 18.00 .
Vi fyra ingår tillsammans med John Edström i den av Partidistriktet tillsatta medlemsvärvnings- och medlemsvårdsgruppen. Anders Ö. är vår ordförande.

Hur gick det i Hillared då, kanske Du undrar? Jo, det gick bra.Vi blev väldigt vänligt mottagna och fick i varje fall en ny medlem och en person som ville ha fortsatt kontakt.

Själv hade jag nöjet att knacka dörr tillsammans med Carina L. Carina som är född och uppvuxen i Hillared var det väldigt många som kände och det underlättade naturligtvis kontakterna.

Tuesday, May 20, 2008

Knacka dörr

I kväll har jag tillsammans med John Edström från Svenljunga varit i Hillared och knackat dörr.

Vi blev i huvudsak väldigt vänligt mottagna. De vi träffade ville tala om så mycket så vi hann inte med mer än, tror jag, tolv hushåll. Alla var intresserade av att tala med oss. Några sade, på fråga från mig, att de inte var intresserade av politik. När jag då undrade om de var engagerade i samhällsfrågor var svaret vid alla tillfällen - Ja. Vi hade därefter inte svårt för att bli överens om att då var man intresserad av politik.
Sammantaget fick vi kontakt med två kanske tre som ville bli medlemmar i Socialdemokraterna.

För att inte allt skall bli för rosenrött skall jag också tala om att en person, som kände till mig från massmedia, tyckte att jag, i massmedia, var för kritisk mot, som han sade, Reinfeldt. Jag försökte förklara att borgarregeringens politik är orättvis och i vissa stycken dessutom klantig. Han förstod att jag tyckte det. Däremot skulle jag inte bedriva så mycket opposition, tyckte han. Det jag nu skildrat i sammandrag var den första kontakten i Hillared den här kvällen, men skam den som ger sig och hur det gick i fortsättningen läste Du nyss.

I morgon är det dags igen. Även då är det Hillared som är vårt mål.
Det finns plats för fler både i dörrknackningen och i vårt parti.

Wednesday, May 07, 2008

Kvälja dom ?

När jag gick i skolan för länge, länge sedan fick jag lära mig att "man inte skall kvälja dom".
Det är det ena. Det andra - jag har själv varit med om att stifta de lagar Tingsrätten i Blekinge nu har dömt efter - men ändå.

Kan det verkligen vara rimligt att mannen som tog saken i egna händer och sköt mot de två pojkarna i Rödeby och dödade en blir frikänd. En enig rätt har enligt domslut i dag beslutat att "ogilla åtalet". Enligt domaren i målet var mannen i "psykotiskt tillstånd och därför har rätten funnit att han inte har begått något brott"

Ja, jag vet att att denna familj blivit utsatt för hemska trakasserier under lång tid , men var går gränsen för vad man får göra?

Enligt text-tv i kväll är experterna eniga om att mannen inte hade uppsåt att döda och en professor i straffrätt säger "Allmänheten måste finna sig i att det finns människor som inte kan ställas till svars för sina handlingar".

En konsekvens av domslutet är att mannen får tillbaks sitt hagelgevär. Det var det gevär han använde för att först skjuta så han skadade och sedan, enligt pressuppgifter, laddade om och riktade mot femtonåringen, som liggande på knä bad för sitt liv. Mannen avlossade då, förtfarande enligt pressuppgifter, från några få meters håll ett dödande skott rakt i bröstet på pojken.

Domaren i målet hoppas att domslutet inte överklagas.

Sunday, May 04, 2008

Heder åt Katarina Larsson

Det är verkligen inte varje dag jag kan instämma i BT:s ledarsida, men ibland så ......

När Katarina Larsson den 2 maj skriver en artikel med rubriken "TV-sänd inte Engla Höglunds begravning!" har jag inte svårt att hålla med om det Larsson skriver. Tvärtom i den delen menar jag att ledarskribenten har helt rätt. Hade jag reagerat med "förlängda märgen" hade jag kanske reagerat mot att Katarina Larsson tydligen ställer större krav på SVT än på de kommersiella kanalerna, men vid närmare eftertanke - det är egentligen ett bra betyg åt public service att vi alla har sådana förväntningar.

Heder åt Katarina Larsson.

Saturday, May 03, 2008

Spektakel sa´ Reinfeldt

Först utser Fredrik Reinfeldt Schenström till statssekreterare i Statsrådsberedningen, den högsta politiska tjänstemannabefattningen i landet.

Sedan läxar han upp de mest meriterade journalister vi har när de vågar ställa frågor.

Därefter låter han meddela att en utfrågning i Konstitutionsutskottet av nämnda Schenström skulle bli ett spektakel.

Jag menar att det finns skäl för Riksdagens främste företrädare talmannen Per Westerberg att tala om för Reinfeldt att Riksdagen är den första statsmakten och det har både Reinfeldt och Schenström "att rätta och packa sig efter".

Friday, May 02, 2008

Borgarregeringen drar isär Sverige

Nu visar det sig i kalla siffror det jag och andra socialdemokrater länge sagt. Den moderatledda regeringen gör allt de kan för att dra isär vårt land.

Trettio (30) procent av de rikaste har fått 70 procent av inkomstförstärkningarna sedan regeringsskiftet. ( Sänkt inkomstskatt, slopad fastighetsskatt, slopad förmögenhetsskatt).
Fyrtio (40) procent av medborgarna har fått försämrade eller oförändrade villkor. (Höjd a-kasseavgift, höjd bilskatt, högre fastighetsavgift än de tidigare betalade i fastighetsskatt, slopad avdragsrätt för fackavgift, för att ta några exempel)

Dessutom drar regeringen isär olika delar av vårt land. Människor i glesbygdsområden i landet betalar för att förmöget folk i ex.vis Stockholmsområdet skall få tiotusentals kronor i sänkta skatter, ett exempel - Fredrik Reinfeldt har fått 35.000 kronor i sänkt fastighetsskatt.

Som troligen det enda land i Europa beskattar Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund lika stora inkomster olika. Är man sjuk, arbetslös, förtidspensionär eller pensionär får man betala högre skatt än om man är ung, frisk och har den stora lyckan att ha arbete.

Vad vårt land nu behöver är ÖKAD JÄMLIKHET. Låt oss slåss för det.

Dribblande med pengar

Attendo Care, väl- eller kanske riktigare ökänt också i Sjuhäradsbygden har på nytt utmärkt sig.

TV 4, Kalla Fakta visade i helgen i ett reportage hur detta företag slussar vinster via Luxemburg till skatteflyktsön Jersey. Inte nog med att vissa kommuner "leker marknad" med exempelvis äldreomsorgen. De pengar som Attendo Care får från skattebetalarna "fifflar" de alltså bort genom transaktioner med denna kanalö.

Thursday, May 01, 2008

1 Maj 2008

Precis som alla tidigare år kändes det bra att delta i 1 Maj-demonstrationen. Jag tror att det var 51:a året i följd för min del. Nog har det regnat vid något eller några tillfällen, men jag har aldrig varit med om ett så veritabelt skyfall som i år, men som Solveig sade "Det är den borgerliga syndafloden. De försöker knäcka oss, men det kommer de inte att klara".

Tillsammans med Kennert Steen hade jag i år den stora glädjen att få bära de två LO-fanorna i demonstrationståget. När vi gick där i regnet funderade jag på vad förre skolministern Ibrahim Baylan sade till mig för någon månad sedan. "Jag tycker det är synd att jag inte får komma ner till er i Borås på 1 Maj". Jag stod där som ett levande frågetecken. Jag visste ingenting om talare på 1 Maj. När jag så småningom läste Jan Anderssons blogg blev jag än mer förvånad. Han skrev nämligen att "Borås hade bett honom komma". Hur är det egentligen? Har Borås Arbetarekommun verkligen tackat nej till Baylan och bett att få Andersson. Frågan om uttalandet om Vaxholm och ratificering av Lissabonfördraget är för länge sedan avgjord av Arbetarekommunens möte. Med överväldigande majoritet beslutade Kommunmötet att ansluta sig till det av Anders Österberg och mig lagda förslaget till uttalande. Varför då "släpa hit Andersson". Det är för sent att övertyga medlemmarna om att Jan A. har rätt och jag fel. Voteringen är genomförd. Det är 22 dagar sedan.