Thursday, May 29, 2008

Vice riksbankschefen Nyberg

Vice riksbankschefen Lars Nyberg anser att vi använder för mycket kontanteroch vill därför att bankerna inför en avgift för varje bankomatuttag.

Några reflektioner.
Skulle försäkringskassan kunna komma hem till mig med min pension i kontanter. Om "räknenissarna" får bestämma blir det snart omöjligt att få ut sin egen lön eller pension. Skall man köpa Aftonbladet med kort också?
Har inte Nyberg funderat på hur personrånen kommer att öka om en mängd människor på avlöningsdagen går till Bankomaten eller Minuten och tar ut hela sin lön och sedan förvarar den "i madrassen"?

No comments: