Wednesday, May 07, 2008

Kvälja dom ?

När jag gick i skolan för länge, länge sedan fick jag lära mig att "man inte skall kvälja dom".
Det är det ena. Det andra - jag har själv varit med om att stifta de lagar Tingsrätten i Blekinge nu har dömt efter - men ändå.

Kan det verkligen vara rimligt att mannen som tog saken i egna händer och sköt mot de två pojkarna i Rödeby och dödade en blir frikänd. En enig rätt har enligt domslut i dag beslutat att "ogilla åtalet". Enligt domaren i målet var mannen i "psykotiskt tillstånd och därför har rätten funnit att han inte har begått något brott"

Ja, jag vet att att denna familj blivit utsatt för hemska trakasserier under lång tid , men var går gränsen för vad man får göra?

Enligt text-tv i kväll är experterna eniga om att mannen inte hade uppsåt att döda och en professor i straffrätt säger "Allmänheten måste finna sig i att det finns människor som inte kan ställas till svars för sina handlingar".

En konsekvens av domslutet är att mannen får tillbaks sitt hagelgevär. Det var det gevär han använde för att först skjuta så han skadade och sedan, enligt pressuppgifter, laddade om och riktade mot femtonåringen, som liggande på knä bad för sitt liv. Mannen avlossade då, förtfarande enligt pressuppgifter, från några få meters håll ett dödande skott rakt i bröstet på pojken.

Domaren i målet hoppas att domslutet inte överklagas.

No comments: