Thursday, May 29, 2008

Konkurrensverket

Claes Norgren, chef för Konkurrensverket vill förbjuda offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta områden därför att det snedvrider konkurrensen.

Jaha. Det innebär att Borås Lokaltrafik och/eller Borås Energi, om Norgren får bestämma, inte får finnas kvar, för han anser att "huvudregeln bör vara att sådan verksamhet skall vara förbjuden".

Det är tur för generaldirektören Norgren att jag inte längre är ordförande i Finansutskottet. Hade jag varit det hade Norgren kallats till utskottet på tisdag i nästa vecka och där hade jag gjort klart för honom att politiken bestämmer politikerna.

Han kan förslagsvis ägna sig åt att förklara varför det i en lång rad kommuner endast kommer in ett eller möjligen två anbud när kommunen går ut med anbudsförfrågan på något som skall byggas ex.vis en skola eller ett daghem. Han kan samtidigt förklara varför Konkurrensverket inte har uppmärksammat att det oftast är samma byggföretag som får anbudet gång på gång, på gång men bara i en kommun. Varför inte i grannkommunen? Är marknaden uppdelad ?

No comments: