Saturday, May 03, 2008

Spektakel sa´ Reinfeldt

Först utser Fredrik Reinfeldt Schenström till statssekreterare i Statsrådsberedningen, den högsta politiska tjänstemannabefattningen i landet.

Sedan läxar han upp de mest meriterade journalister vi har när de vågar ställa frågor.

Därefter låter han meddela att en utfrågning i Konstitutionsutskottet av nämnda Schenström skulle bli ett spektakel.

Jag menar att det finns skäl för Riksdagens främste företrädare talmannen Per Westerberg att tala om för Reinfeldt att Riksdagen är den första statsmakten och det har både Reinfeldt och Schenström "att rätta och packa sig efter".

No comments: