Friday, May 02, 2008

Borgarregeringen drar isär Sverige

Nu visar det sig i kalla siffror det jag och andra socialdemokrater länge sagt. Den moderatledda regeringen gör allt de kan för att dra isär vårt land.

Trettio (30) procent av de rikaste har fått 70 procent av inkomstförstärkningarna sedan regeringsskiftet. ( Sänkt inkomstskatt, slopad fastighetsskatt, slopad förmögenhetsskatt).
Fyrtio (40) procent av medborgarna har fått försämrade eller oförändrade villkor. (Höjd a-kasseavgift, höjd bilskatt, högre fastighetsavgift än de tidigare betalade i fastighetsskatt, slopad avdragsrätt för fackavgift, för att ta några exempel)

Dessutom drar regeringen isär olika delar av vårt land. Människor i glesbygdsområden i landet betalar för att förmöget folk i ex.vis Stockholmsområdet skall få tiotusentals kronor i sänkta skatter, ett exempel - Fredrik Reinfeldt har fått 35.000 kronor i sänkt fastighetsskatt.

Som troligen det enda land i Europa beskattar Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund lika stora inkomster olika. Är man sjuk, arbetslös, förtidspensionär eller pensionär får man betala högre skatt än om man är ung, frisk och har den stora lyckan att ha arbete.

Vad vårt land nu behöver är ÖKAD JÄMLIKHET. Låt oss slåss för det.

No comments: