Sunday, May 04, 2008

Heder åt Katarina Larsson

Det är verkligen inte varje dag jag kan instämma i BT:s ledarsida, men ibland så ......

När Katarina Larsson den 2 maj skriver en artikel med rubriken "TV-sänd inte Engla Höglunds begravning!" har jag inte svårt att hålla med om det Larsson skriver. Tvärtom i den delen menar jag att ledarskribenten har helt rätt. Hade jag reagerat med "förlängda märgen" hade jag kanske reagerat mot att Katarina Larsson tydligen ställer större krav på SVT än på de kommersiella kanalerna, men vid närmare eftertanke - det är egentligen ett bra betyg åt public service att vi alla har sådana förväntningar.

Heder åt Katarina Larsson.

No comments: