Wednesday, October 01, 2008

Knacka dörr 3

Fotarbetet fortsätter. I kväll har företrädare för Partidistriktets aktivitetsgrupp varit i Örby för att tillsammans med medlemmar i Örby socialdemokratiska knacka dörr. Det var verkligen roligt, alldeles särskilt roligt var det att 50 procent av "styrkan" var SSU-are. Vi fick flera nya medlemmar till partiet.

I kväll blev min unge SSU-kamrat och jag inbjudna till en äldre man och där blev vi sittande i en halvtimme i ett väldigt trevligt samtal . Vi lärde oss mycket av denne man. Det bär vi med oss och det kommer vi ihåg alldeles särskilt när vi är tillbaks i Örby den 5 november för att fortsätta vårt "fotarbete" i "röda" Örby.

No comments: