Thursday, October 21, 2010

Konjunkturinstitutet

Höga minimilöner stänger ute arbetslösa påstår Konjunkturinstitutet. KI beräknar att 15 % av de arbetslösa, 55.000, skulle få jobb om minimilönerna vore lägre.

Från vilken tidpunkt blev det KI:s uppgift att ha synpunkter på kommande valrörelser? Tro mig - nu när borgarna vunnit valet och har en mandatperiod framför sig så kommer kammen att växa på fler myndigheter.

Detta är inget annat än politiskt beställningsarbete. Om jag fortfarande vore ordförande i Riksdagens Finansutskott skulle i morgon, fredag Gd Dillén kallas till FiU för utfrågning. Bland annat skulle Generaldirektören få förklara varför den myndighet han är chef för, har synpunkter på minimilönerna för de människor som ger service till honom och hans medarbetare när de besöker Stockholms innerstads restauranger. Dillén skulle dessutom få förklara hur han och hans medarbetare kommit fram till siffran 55.000 och hur mycket minimilönerna skulle behöva sänkas för att få den effekt som KI påstår. Jag vågar påstå att detta är inget annat än gissningar om det inte är politiskt charlanteri.

No comments: