Saturday, October 23, 2010

Krigets vardag

Det officiella skälet till att USA invaderade Irak var att landet, trots att Hans Blix och hans medarbetare inte funnit några massförstörelsevapen, hade sådana enligt George W Bush. När det visade sig att man inte fann några var argumentet att krigets fördes i frihetens namn.

För att inga missförstånd skall råda - naturligtvis var Hussein en diktator i ordets värsta bemärkelse. Men med supermaktens totala hämningslöshet hade samme Hussein femton år tidigare fått stöd av USA i kriget mot Iran. Laga efter läge tycks vara devisen.

Genom att Wikileaks nu offentliggör dokument som redovisar 391.832 krigshändelser får vi en inblick i krigets vardag, i dess verklighet. Det handlar om tortyr. Det handlar om att tvinga civilpersoner vara mänskliga min- och bombröjare. Abo Graib var inte en tillfällighet. Det var vardag.

Enligt de nu offentliggjorda dokumenten dödades drygt 100.000 människor. Mer än 60 procent, 66.000 var civila irakier, 3.700 amerikanska soldater, 24.000 fiender, 15.000 irakiska soldater och poliser. Alla de där "inbäddade" journalisterna fick de inte reda på någonting?

No comments: