Friday, May 14, 2010

Storhetsvansinne hos Barroso och Malmström

Nu verkar det som om EU-kommissionen med Barroso i spetsen och inklusive Sveriges kommissionär Cecilia Malmström har drabbats av storhetsvansinne. På annat sätt kan inte kommissionens senaste utspel tolkas, om det inte är total galenskap som slagit ner i Bryssel.
Tror de att de är Gud Fader själv?

Kommissionen anser att alla länder skall lämna in sina budgetförslag och reformförslag till Kommissionen för granskning innan de överlämnas till respektive lands parlament.

Hur reagerade Fredrik Reinfeldt på detta? Sverige skulle ju aldrig komma på fråga för en sådan åtgärd. Vi har ju så bra ekonomi, var Reinfeldts fundering. Några principiella synpunkter hade han inte. Förklaring till detta ligger nära till hands. Reinfeldt är på väg åt samma håll som Barroso, Olli Rehn och Cecilia Malmström och deras kollegor. Det är jag, jag, jag. I den senaste debatten hade jag sänkt skatten för pensionärer och jag hade gjort det och jag hade gjort det. För Fredrik Reinfeldt verkar det inte finnas någon riksdag. Han bestämmer allt själv. Det kan förklara hans totala renons på principuppfattning om EU-kommissionens förslag om förhandsgranskning.

För övrigt - Nu har det gått en månad och en vecka sedan jag skrev till Socialdepartementet och frågade hur de räknat för att komma fram till att pensionssystemet skulle stärkas med "bort åt 100 miljarder om pensionsålderns höjdes från 61 till 62 år". Trots flera påminnelser har jag inte fått något svar. Kan det möjligen bero på att Husmark Pehrsson inte fått räknehjälp från Reinfeldt och/eller Anders E Borg eller skrivhjälp från Schlingman?

No comments: