Monday, May 31, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås, 91:a gången

I dag mellan 12-13 var vi i Prote(S)trörelsen i Borås för 91:a måndagen i följd på Stora Torget.

På våra flygblad stod det

Ship to Gaza
Hjälpsändningar med medicin och byggmaterial till Gaza angrips av militär.
Människor skadas och dödas.

Vi kräver
Riv murarna runt Gaza.
Fördöm dödandet.

----------------
Vi möttes av många, många Boråsare som var lika upprörda som vi över den israeliska arméns övervåld och brott mot internationell rätt och dessutom på internationellt vatten.

No comments: