Tuesday, October 16, 2007

Kristdemokraterna och vallöftena

I valrörelsen 2006 lovvade Göran Hägglund och Else-Marie Lindgren, båda (kd) att om de borgerliga vann valet så skulle de slopa fastighetsskatten och införa en kommunal fastighetsavgift på 2.800:-.

Nu vet vi hur det gick. Det blir inte 2.800:-. Det blir 6.000:- har regeringen föreslagit. Det blir inte 2.800 som kristdemokraterna lovade. Det blir inte lägre för alla som regeringen inklusive kristdemokraterna påstår. I dag får vi veta att enligt en undersökning som SCB ( Statistiska centralbyrån) gjort på uppdrag av Villaägarna så blir det 11 % av som får högre fastighetsskat (Lagrådet har sagt, att eftersom det är en skatt skall den kallas det och inte avgift) eller i absoluta tal 220.443 villaägare.

Så var det med det vallöftet!

No comments: