Wednesday, October 31, 2007

Greenspan

I söndags skrev jag att Riksbanken säkert skulle höja reporäntan vid sammanträdet Direktionen skulle ha på måndagen och att vi skulle få reda på vilket i går tisdag. Vi fick beskedet - upp 0.25 procent. För att räkna ut det behövde man inte vara något nationalekonomiskt snille. Det låg helt enkelt i "tuben". Jag förutspådde också att om något år när konjunkturen går ner, arbetslösheten ökar och räntorna gått upp och a-kassan är sänkt så kommer vi att kunna läsa om hur många hushåll tvingas sälja sina i dagens prisläge inköpta hus till betydligt lägre pris för att de inte har råd att ha kvar dem. Till mina funderingar kan vi i dag också lägga prognoserna om kraftigt höjda elpriser i vinter. Kostnaderna för en eluppvärmd villa beräknas öka med 3.000 kronor, alltså 250 kronor mer per månad.

Så långt mina egna funderingar. Betydligt intressantare är kanske vad USA:s förre riksbankschef Alan Greenspan befarar. Jag såg en kort intervju med honom för någon vecka sedan. Han var djupt orolig. Finansmarknaderna börjar allt mer likna hur det var 1987 och 1998 sade Greenspan. Han pekade på de kraftiga svängningarna under senare tid på världens börser, krisen på bolånemarknaden i USA. Han befarade att det var en tvärbromsning i världsekonomin på gång. Vi som kommer ihåg hur det var de nämnda åren , ja för Sveriges del egentligen 2000 hoppas Greenspan denna gång är för pessimistisk. Vi får se.

No comments: