Tuesday, October 16, 2007

Vem skattefuskar?

Skatteverket säger i dag att skattefusket kostar oss alla gemensamt 133 miljarder. Det är lika mycket som fem år och nio månaders barnbidrag och studiebidrag till landets alla barn och ungdomar eller lika myckedt som tre år och fyra månaders försvarskostnader.

Vem är det då som skattefuskar? Så här är säger Skatteverket.
Enskilda näringsidkare 39 procent.
Små och medelstora företag 20 procent.
Stora företag 19 procent.
Privatpersoner 16 procent.
Offentlig sektor och föreningar 1 procent.
Resten, fem procent, har inte kunnat härledas säger Skatteverket.

För att ingen tvekan skall råda. Fusk skall bekämpas var det än finns. Frågan är bara - Kommer regeringen med samma frenesi jaga skattefuskare som de jagar dem som försöker fuska med Vab-dagarna?

No comments: