Saturday, October 27, 2007

Om svikare, avfälling, avhoppare

Läste om Greger Hatt, tidigare talskrivare till Ingvar Carlsson. I Svenska Dagbladet har han låtit meddela att han i valet 2006 röstade på moderaterna. Han skriver att han föredrar Anders Borg framför Pär Nuder som finansminister.

Om detta finns några saker att säga
- Greger Hatt måste anse sig själv väldigt viktig eftersom han måste offentliggöra sitt val.
- Vet inte Hatt att man vanligen i första hand röstar på ett parti?
- Vilken omröstning mot Nuder har Hatt förlorat?
- Det är verkligen synd om Ingvar Carlsson som "har närt en orm vid sin barm".
- Räknar Hatt med att få ett nytt jobb av borgarregeringen?
- Om människor som gjort som Hatt har under sekler olika ord används.

Här är några - svikare, avfälling, avhoppare, förrädare, quisling, kolloboratör, renegat, överlöpare. Välj själv vilket du tycker passar bäst!

3 comments:

Johan said...

du vet väl om Arne att Greger var med vid bildandet av miljöpartiet 1981?

Anonymous said...

Quisling? Det säger väl det mesta om socialdemokratisk partikultur och Kjörnsberg i synnerhet.

Krister Maconi

Stig-Björn Ljunggren said...

Jo, man kan ha synpunkter på Greger Hatts artikel, men att han föredrar arbetslinjen före bidragslinjen är väl ett hälsotecken? Och att han går ut med det offentligt är väl också bra, det där Jantesnacket om att han inte borde skriva om det i medierna är småsint Arne, det tror jag inte du menar.