Tuesday, May 08, 2007

Politisk utnämning

I Veckobladet nr 7/07 från Högskolan i Borås kan man nu läsa att tidigare folkpartiordföranden Maria Leissner blir ny ordförande för Högskolan i Borås.

Är det någon mer än jag som kommer ihåg hur borgerliga företrädare före valet kritiserade att det fanns politiker i universitetens och högskolornas styrelser?
Akademierna skulle avpolitiseras sade man. Nu förstår jag att det var inte politiker i allmänhet det gällde. Det var socialdemokratiska företrädare man talade om. På annat sätt kan man inte tolka de utnämningar den borgerliga regeringen gjort den senaste tiden.
Naturligtvis har jag samma uppfattning nu som jag hade för ett år sedan. Det är bara strunprat att inte politiker, och då menar jag politiker av alla färger, kan göra insatser i styrelsen för en högskola.

Av Veckobladet framgår att rektor Lena Nordholm har nominerat Maria Leissner. Till yttermera visso får vi också veta av Veckobladet att rektor Nordholm är "väldigt imponerad av Maria Leissner och hennes egagemang".

Den fråga som naturligt inställer sig är och som rektorn, enligt min mening, bör besvara offentligt är.
Vad var det för fel på tidigare vice ordföranden och fram till den 30.4. tjänstgörande ordföranden, regionrådet Roland Andersson? Var det bara det att Roland Andersson är socialdemokrat som fällde utslaget?

No comments: