Sunday, July 04, 2010

Fristående myndigheter ?

I mer än 350 år har vi haft en ordning i vårt land som innebär att myndigheterna skall vara fristående från den styrande makten, alltså regeringen. Nu verkar det ha blivit ändring på det.

De senaste veckorna har vi sett hur den ena myndighetschefen efter den andre har gått högerregeringens ärende. Naturligtvis skall alla myndigheter följa riksdagens och regeringens beslut. Detta skall dock inte innebära att man gång på gång "rapar" upp borgerliga paroller, mer eller mindre förtäckt.

Ageles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlinge, Adriana Lender, Försäkringskassan har under lång tid allt mer framstått som borgarregeringens megafoner och inte som de fristående myndighetschefer de enligt vår konstitution skall vara. I veckan slöt sig två herrar till denna skara. Överdirektören Orustfjord på Försäkringskassan lyckades under en kort intervju på några få minuter tala om de som omfattas av den allmänna sjukförsäkringen som kunder minst tre, kanske fyra gånger. Det var alltså inte ett misstag utgår jag ifrån utan ett medvetet ordval herr Överdirektören stod för. Han ser på försäkrade som kunder inte som medborgare. Är det konstigt att omdömesgilla läkare säger att "Fk flåsar folk i nacken ända in i döden".

I föregående vecka anslöt sig en ny myndighetschef till de inställsammas skara. Den här gången var det Konjunkturistitutets chef Mats Dillén som utmärkte sig. Han lät meddela att arbetslösheten skulle gå ner under 9 procent "redan i år". Att nio procent innebär att drygt 400.000 människor i vårt land är arbetslösa, att långtidsarbetslösheten ökar, att ungdomsarbetslösheten är näst högst i EU det talade inte Generaldirektören om. Nej budskapet var "det är glädjande att arbetslösheten redan i år skulle gå under nio procent".

1 comment:

Sven Tycker said...

Tyvärr är begreppet "kunder" inte nytt inom Försäkringskassan. Det har använts under några år bland en del. Stig Orustfjord åkte ju ut från Försäkringskassan för en tid sedan eftersom den nya organsiation han varit med om att införa inte fungerade. Sedan kallades han av oförklarlig anledning tillbaka....

Sedan urminnes tider har begreppet för FK:s "kunder" internt varit "den försäkrade" eller "df". Men i ivern att vara "kundorienterad" har begreppet "kund" lanserats. Fast det ska ju medges att FK har inte lyckats bli så kundorienterade sedan man infört en opersonlig och centraliserad organisation samtidigt som politikerna skärpt regelverket.

Som kuriosa så kan det sägas att för väldigt många år sedan när en äldre (och missbelåten) dam fick läsa sin journal på Försäkringskassan och upprepade gånger såg "df uppger", "df ringer" osv så var hon övertygad om att df stod för "det fanskapet" och inte "den försäkrade".

OBS jag gav upp min anställning på Försäkringskassan för några år sedan...