Sunday, July 11, 2010

Högmod går före fall

När Fredrik Reinfeldt fick frågan om han trodde på Littorin, svarade han.
"Jag utgår ifrån att det han säger till statsministern är sant". Att den mannen inte spricker av sin egen viktighet. Inte "till mig", inte "till en kamrat", inte "till sin chef", inte "till en regeringskollega" utan "till statsministern".


No comments: