Monday, June 14, 2010

Prote(S)trörelsen i Borås, 93:e gången

I dag var det alltså 93:e måndagen i följd som vi var på Stora Torget i Borås.

På flygbladet i dag stod det

---------------------------

Den borgerliga regeringen lovade att minska arbetslösheten

Medlet - sänkta skatter

Resultat - arbetslösheten har ökat med 100.000

Vi kräver:

Satsa på jobb i gemensamma sektorn

För barnens, de äldres och sjukas skull.

------------------------------------

P.S. Cristina Husmark Pehrsson har fortfarande inte svarat på mina frågor om hur socialdepartementet räknat för att komma fram till hur en höjning av den nedre gränsen för förtida uttag från 61 till 62 år kan stärka pensionssystemet med bortåt 100 miljarder.
Frågan är. Hur skall man få socialförsäkringsministern att svara på brev? Nu har Husmark Pehrsson fått tre e-brev och ett vanligt brev från mig. Svar saknas fortfarande. Nonchalans? Stöddigt? Oartigt?

No comments: