Tuesday, June 01, 2010

61 till 62 år nytt inlägg

I dag har jag skrivit nedanstående brev till Socialdepartementet.

registrator@social.ministry.se

Från 61 till 62 år, förtida uttag.

I Rapport 1 april, i dag för två månader sedan, rapporterades att regeringen hade meddelat Pensionsarbetsgruppen att man ville, som det sades i inslaget, höja pensionsåldern från 61 till 62 år och att detta skulle förstärka pensionssystemet med bortåt 100 miljarder.

Den 8 april skrev jag till Socialdepartementet och frågade hur departementet räknat för att komma fram till denna summa. Jag fick ett automatiskt svar att detta e-brev kommit fram till soc.dep. Eftersom jag inte fått något svar skrev jag på nytt den 8 maj och hade två frågor, dels hur dep. räknat, dels hur länge Ni på dep. beräknade att det skulle ta innan jag fick svar på min fråga.

Är det helt enkelt så att statssekreteraren Bettina Kashefis inlägg i Rapport den 1 april var ett aprilskämt?

Nu har jag ytterligare en fråga och en uppmaning.

Frågan - Är det departementets vanliga rutin att inte besvara frågor från allmänheten?

Uppmaningen - Om det nu var ett aprilskämt svara då som mina kamrater och jag gjorde när vi var barn. "April, april din dumma sill. Vi kan lura dig vart vi vill".

Gör hur Ni vill - men svara.

Vänliga hälsningar
Arne Kjörnsberg
fd riksdagsledamot (s
fd ledamot av Genomförandegruppen
fd ordf. i Skatteutskottet
fd ordf. i Finansutskottet

No comments: